O ČEM SE MLUVÍ
NÁVŠTĚVNOST
MOTTO

MD: Zákon je pro tramvaje nejednoznačný


04.09.2007 - Dvacítky v Sokolovské počtvrté. I tak se může jmenovat tento článek. V zákoně o silničním provozu jsou ustanovení, která jsou nejednoznačná ve vztahu k provozu tramvají. To přiznává nyní i Ministerstvo dopravy. Není například zřejmé, zda dopravní značky vůbec platí pro tramvaje.

Výtoň, pro výluku ještě hloupější


17.08.2007 - Moderní semafor, který přitom patří mezi ty nejhorší pro tramvaje. To je SSZ Výtoň, které bylo v roce 2004 významně upraveno, a to do podoby, která zdaleka neodpovídala už ani tehdejším možnostem pro preferenci tramvají. Ještě horší je situace nyní, během výluky Palackého náměstí. Hloupý semafor neumí reagovat na to, že tramvaje jezdí jinudy.

Palackého náměstí i ráno s preferencí


12.07.2007 - Tramvaje na Palackého náměstí si polepšily. Přestože během června narostl provoz aut ve městě, na klíčovém tramvajovém uzlu na nábřeží bylo registrováno ustoupení od vypínání preference v ranních špičkách. Nasazování pevných programů však nadále pokračuje na Bubenském nábřeží.

Národní divadlo: preference podřízená autům


29.06.2007 - Má patřit centrum města více tramvajím, nebo autům? Podle Zásad dopravní politiky je třeba preferovat hromadnou dopravu před individuální. V samotném centru Prahy, výrazně přetíženém automobily, však došlo k úpravě, která v zájmu zvýšení průjezdu IAD po pravobřežní komunikaci významně omezila preferenci tramvají. Kde? Na SSZ Národní divadlo.

Preference mezi Vltavskou a tržnicí upadá


05.06.2007 - Stále častěji jsou na dvou semaforech na Bubenském nábřeží nasazovány z HDŘÚ pevné programy bez preference namísto alespoň jednosměrné preference tramvají. Kromě toho je dle sledování stránek Preference upřednostňování MHD nadále zbavováno SSZ Palackého náměstí.

Preference Na Groši výrazně zrychluje tramvaje


25.05.2007 - Na tramvajové síti je další signalizace s preferencí tramvají. Při zavádění preference autobusů byla realizována také opatření pro zrychlení tramvají na SSZ Švehlova - Pražská u zastávky Na Groši. Přestože bylo využito pouze původní detekce tramvají, vlaky zde v průměru ušetří až desítky sekund.

index | 25-30 | předchozí | následující | Celkem 135 článků

  NOVINKY
11.03.2019 U Národního divadla plná zelená místo šipky
Úprava SSZ 1.010 Národní divadlo pomáhá plynulejšímu průjezdu tramvají ve směru od jihu. V době silnějšího provozu, kdy je na této křižovatce povolen průjezd aut od Masarykova nábřeží pouze vpravo, už nesvítí plný kruhový červený signál se zelenou doplňkovou šipkou vpravo. Nahradil ho plný kruhový zelený signál. Řidiči, kteří přehlédnou dopravní značení přikazující směr jízdy vpravo, díky němu neblokují tramvaje, které mají jízdu přímo povolenou. V minulosti zde proto často docházelo ke zdržení, troubení a „vyzvánění“ nepozorných řidičů. Jízda přímo křižovatkou je nadále zakázána a může být tedy postihována. Pro jízdu od Masarykova nábřeží přímo nadále slouží mimoúrovňová trasa Divadelní ulicí.

11.03.2019 Bubenské nábřeží bez preference tramvají
Na obou signalizacích s provozem tramvají na Bubenském nábřeží nefunguje několik týdnů preference tramvají. Oproti stavu s preferencí, kdy byl průjezd tramvají v obou směrech na obou semaforech téměř zcela plynulý, dochází nyní často ke značnému zdržení. Zejména se tak děje vždy na první signalizaci ve směru jízdy. Čekání na udělení signálu volno někdy přesahuje i jednu minutu. Deaktivaci preference mezi zastávkami Vltavská a Pražská tržnice způsobil nový software, který byl nasazen při výměně oblastní dopravní ústředny a který neobsahuje parametry pro preferenci. K nápravě by mohlo dojít v blízké době. Provoz navíc komplikuje vlekoucí se oprava kanalizace pod tratí, která začala na podzim minulého roku a vynutila si výrazné snížení rychlosti tramvají mezi oběma křižovatkami.

25.01.2019 Semafor na křižovatce Nuselská - Vladimírova s preferencí
Do provozu bylo uvedeno dynamické řízení a preference tramvajové dopravy na SSZ 4.402 Nuselská - Vladimírova. Signalizace byla obnovena v závěru roku 2018, avšak bylo třeba provést ještě úpravy software v závislosti na umožnění jízdy autobusů z Nuselské do centra vlevo. Signalizace umí pro tramvaje prodlužovat a krátit vlastní fázi a krátit kolizní fázi. Volna pro tramvaje v obloucích jsou realizována pouze na výzvu a je možné je zařazovat na dvě různá místa v cyklu řízení, vždy však nejvýše jednou za cyklus. V noci je semafor v režimu blikající žluté, kterou si chodci mohou přepnout do řízeného stavu, bez ohledu na nároky tramvají.
archiv novinek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019