Přibyly nové BUSpruhy

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 12. 09. 2006

12.09.2006 - Koncem prázdnin byly zřízeny další vyhrazené pruhy pro autobusy. Dva v Praze 4 a dva v Praze 12, vždy v místech zastávkových pruhů. Jejich přínosem je - vedle drobného zlepšení podmínek pro odbavování autobusů - především zvýšená ochrana chodců-cestujících na přechodech pro chodce.

V Praze 12 byly vyhrazené pruhy zřízeny v ulici Lhotecká v obou směrech kolem zastávky Hasova. S předstihem před zastávkovým pruhem jsou vozidla IAD vykazována do levého jízdního pruhu. V blízkosti zastávky jsou dva přechody pro chodce. Díky vyhrazení jednoho ze dvou stejnosměrných jízdních pruhů pro autobusy je tak zajištěn lepší přehled účastníku provozu o situaci v blízkosti přechodu.

BUSpruhy Lhotecká

Poloha: zastávka Hasova
Délka: směr z centra 170 m, směr do centra 120 m
Linky MHD: 139, 150, 157, 182, 205, 509

BUSpruhy Na Strži

Poloha: zastávka Krčský hřbitov
Délka: směr z centra 70 m, směr do centra 130 m
Linky MHD: 148, 193, 504

Veřejný pruh je navíc před přechody opatřen příčnými varovnými proužky, na které většina řidičů reaguje zpomalením vozidla.

Podobný způsob zajištění přechodu pro chodce byl aplikován také v Praze 4 v ulici Na Strži kolem zastávky Krčský hřbitov. V místě přechodu pro chodce je vozovka ve veřejném i vyhrazeném pruhu zvýšena do úrovně chodníku (tzv. velbloud). Navíc je zde stanovena maximální rychlost na 30 km/h. Omezení autobusy výrazně nelimituje, protože v místě jedou pomaleji kvůli zastávce.

Hlavním přínosem nových vyhrazených pruhů v Praze 4 a Praze 12 není vlastní preference MHD, ale ochrana chodců. V ošetřených místech totiž nedochází k zásadnímu zdržení autobusů. Přesto se jedná o opatření s jednoznačně příznivým dopadem, z nějž má prospěch také MHD. Těží z něj totiž hlavně chodci-cestující, kterým je zajištěn větší komfort a bezpečnost při přecházení vozovky předtím nebo poté, co použijí MHD.

Na rozdíl od nepovedeného a chaotického uspořádání vyhrazeného pruhu v ulici Ke Krči, kde byla striktní aplikací nezávazné normy a dělením přechodů pro chodce necitlivě potlačena účinnost preference MHD, se v případech ulic Lhotecká a Na Strži jedná o řešení, které přiměřeně možnostem zlepšuje podmínky pro MHD i pro chodce.

12.09.2006 – Nové BUSpruhy
Tip: další fotografie