Prázdniny: výluky a pevné programy z HDŘÚ

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 09. 09. 2007

09.09.2007 – K vyloučení tramvajového provozu na řadě sledovaných křižovatek a k nasazení pevných programů na některých dalších došlo v Praze během července a srpna. Významně preference tramvají ustoupila na obou semaforech na Bubenském nábřeží a také na SSZ Argentinská - Plynární.

Během prázdnin bylo pořízeno 114 záznamů o řízení světelných signalizačních zařízení. Z deseti semaforů, které stránky Preference pražských tramvají sledují a vyhodnocují, byl na čtyřech během část nebo dokonce celé prázdniny vyloučen provoz. Z SSZ Palackého náměstí a SSZ Jiráskovo náměstí proto není jediný záznam, z SSZ nábř. Kapitána Jaroše - Dukelských hrdinů a z SSZ nábř. Kapitána Jaroše - Štefánikův most je záznamů jen velmi málo.

ŘÍZENÍ SIGNALIZACÍ Z HDŘÚ

U SSZ napojených na HDŘÚ (Hlavní dopravní řídící ústřednu) je možné dálkově měnit signální programy. Mimo jiné je možné nasadit pevné řízení bez preference tramvají místo dynamického řízení s preferencí. Zásahy do řízení provádějí příslušníci PČR z dispečerského pracoviště v ulici Na Bojišti.

Na obou semaforech na nábřeží Kapitána Jaroše přitom nebyla preference z HDŘÚ vypínána, ale na SSZ nábř. Kapitána Jaroše - Štefánikův most probíhalo po znovuotevření mostu několik dní řízení pevnými programy, protože dynamické řízení s preferencí tramvají ještě nebylo instalováno do řadiče. V této chvíli již probíhá na křižovatce dynamické řízení s preferencí. To ale zatím není optimální a bude si vyžadovat dokončení.

K významné změně řízení došlo na SSZ Argentinská - Plynární, kde byl od července nasazován pevný program bez preference tramvají. Došlo k tomu v důsledku oprav vozovek na mostu Barikádníků, tedy v kolizním směru s tramvajovou dopravou. Kvůli snížení kapacity křižovatky pro magistrálu byla na SSZ vypnuta preference. Během srpna se však řízení povětšinou vrátilo do dynamického řízení s preferencí tramvají, protože v Plynární ulici se od Ortenova náměstí tvořily kolony aut a tramvají.

Dokonce se přistoupilo k dočasnému zákazu zastavení v Plynární ulici mezi Ortenovým náměstím a Argentinskou, čímž bylo dosaženo, že kolona auta stála mimo koleje a tramvaje projížděly s podstatně menším zdržením. Tramvajím by však zákaz zastavení prospěl i v běžném provozu, ale několik let plánovaný podélný dělící práh stále nebyl osazen.

K razantnímu nárůstu pevných programů došlo na obou SSZ na Bubenském nábřeží. Bez preference byly semafory řízeny v nejméně 80 % zaznamenaných případů. I s ohledem na to, že i preference, pokud je zde v provozu, je velmi slabá, přistoupí zřejmě v blízké budoucnosti stránky Preference k označení SSZ Bubenské nábřeží - Argentinská SSZ Bubenské nábřeží - tramvajová trať jako semaforů bez preference tramvají.

Stránky Preference pražských tramvají děkují všem, kteří se na sledování řízení signalizace v Praze podílejí.

Archiv záznamů řízení SSZ s rekapitulacemi řízení po jednotlivých měsících (na dalších listech)