Řízení z HDŘÚ ve 3. čtvrtletí 2008

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 02. 11. 2008

02.11.2008 - Žádné větší změny. Vypínání dynamického řízení z HDŘÚ i ve třetím čtvrtletí pokračovalo na dvou semaforech na Bubenském nábřeží. Podle sledování stránek Preference pražských tramvají nebylo na jiných signalizacích nasazování pevných programů, které nereagují na tramvaje, téměř vůbec zaznamenáno.

ŘÍZENÍ SIGNALIZACÍ Z HDŘÚ

U SSZ napojených na HDŘÚ (Hlavní dopravní řídící ústřednu) je možné dálkově měnit signální programy. Mimo jiné je možné nasadit pevné řízení bez preference tramvají místo dynamického řízení s preferencí.

Pevné programy byly na semaforech na Bubenském nábřeží zaznamenány ve třetině sledovaných případů. Opět v dobách silného provozu, zvláště když bylo nábřeží a Argentinská ulice zahlcená popojíždějícími kolonami vozidel. Ostatní křižovatky jsou v Praze řízeny až na výjimky dynamicky s preferencí tramvají.

Stránky Preference pražských tramvají opatřily ve třetím čtvrtletí roku 2008 celkem 345 záznamů o řízení sledovaných a vyhodnocovaných křižovatek.

Stránky Preference děkují všem, kteří se na sledování řízení signalizace v Praze podílejí.

Archiv záznamů řízení SSZ s rekapitulacemi řízení po jednotlivých měsících (na dalších listech)