Květen: pevné programy ubyly

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 03. 06. 2005

03.06.2005 - Dosud nejpříznivější výsledky přineslo květnové sledování semaforů v Praze. Přestože toto období bývá provázeno sezonním nárůstem automobilové dopravy, který mívá za následek vypínání preference z HDŘÚ, nyní si naopak tramvaje mírně polepšily! V měsíci květnu bylo provedeno 446 záznamů o řízení SSZ, z nichž ve 445 případech bylo řízení rozpoznáno.

Podle sledování fungovala preference na sledovaných SSZ nejvíce od září, kdy bylo sledování zahájeno. Všechny sledované křižovatky v Praze dosáhly podílu dynamického řízení s preferencí na úrovni dvou třetin a vyššího.

Pevné programy se minulý měsíc používaly pouze na dvou ze šesti sledovaných křižovatek. Ve špičkách pracovních dní jsou takto řízeny křižovatky Argentinská – Plynární a za silnějšího provozu také nárazově nábř. Kapitána Jaroše - Štefánikův most (pod Letenským tunelem).

I tak je právě pod Letenským tunelem znát za poslední měsíce zlepšený trend. Není výjimkou, že i za velmi silného provozu aut v této oblasti křižovatka preferuje tramvaje. V kombinaci se slušně vyřešeným oddělením tramvajové trati od vozovky, kde často stojí kolony, je MHD atraktivnějším dopravním prostředkem než auto.

V minulém měsíci zmizely pevné programy z křižovatky nábř. Kapitána Jaroše - Dukelských Hrdinů, kde byly v předchozích měsících zaznamenávány hlavně za silnějšího provozu.

OMEZENÍ V PATOČKOVĚ ULICI

Stále je však zaznamenáváno řízení pevnými programy na některých dalších křižovatkách, které jsou v Praze připojeny na dopravní ústřednu. Jedná se především o SSZ Patočkova – Střešovická, kde je řízení vyvoláno záborem jízdního pruhu v ulici Patočkova před křižovatkou ve směru do centra, a Milady Horákové - U Brusnice.

Obě křižovatky byly řízeny pevnými programy nepřetržitě i v noci a o víkendech a také proto je začaly stránky Preference pražských tramvají zkušebně sledovat. Podle dalšího vývoje mohou být křižovatky zařazeny do stálého sledování s měsíčním vyhodnocováním.

Bylo zjištěno také použití pevného programu bez preference na SSZ Palackého náměstí v ranních dopravních špičkách a pokračující řízení SSZ Národní divadlo policistou z místa pomocí skříňky ručního řízení.

Poděkování patří všem, kteří se na sledování signalizace v Praze podílejí.

Archiv záznamů řízení SSZ s rekapitulacemi řízení po jednotlivých měsících (na dalších listech)