Pražský hrad: auta, nebo tramvaje?

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 12. 10. 2005

12.10.2005 - Kdo má mít přednost v křižovatce? Auto na slepé ulici, nebo tramvaj jedoucí po samostatném tělese? Na křižovatce Mariánské hradby – U Prašného mostu jsou preferovány tramvaje. Nyní. Podle nového řešení by ale při vypnuté signalizaci měly tramvaje dávat přednost automobilům.

Rekonstrukce světelných signalizací a zavádění dynamického řízení je pro dopravu přínosem. Ale v případě SSZ 1.146 Mariánské hradby – U Prašného mostu je součástí nového dopravního řešení také změna přednosti v jízdě v neprospěch tramvají. MHD bude dávat přednost automobilům vjíždějícím a vyjíždějícím na slepou komunikaci, která slouží jako placené parkoviště!

Jaký je stávající stav? Tramvaje mají před automobily na slepé komunikaci přednost. Řidiče aut na ni upozorňují dopravní značky. Před vjezdem na kolejové těleso se stačí motoristům rozhlédnout na obě strany.

Výjimečně může nastat stav, že více automobilů vyjede najednou ze slepé ulice a na kolejovém tělese mohou některé čekat, až se uvolní hlavní směr. Jenže tramvaje mají těsně před křižovatkou zastávku a jak řidiči tramvají tak automobilů mají o situaci dostatečný přehled. Všechna vozidla zde jezdí pomalu. Nebezpečí nehrozí.

V novém řešení by musel při vypnuté signalizaci řidič tramvaje sledovat provoz z obou stran křižovatky a také na hlavní souběžné komunikaci. Musel by totiž dát přednost všem vozidlům, která vyjíždějí ze slepé ulice a také všem autům ze souběžného směru, která budou odbočovat do slepé ulice! Vzniká nepřehledná situace. Navíc je upřednostňována individuální automobilová doprava před dopravou hromadnou.

Dopravní podnik hl. města nesouhlasí s novým dopravním řešením. Důvodem je právě změna dopravního značení v neprospěch tramvají. Podle názoru DP není třeba měnit režim na křižovatce, kde je mimo jiné beznehodový stav. Odvolal se proti rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, kterým bylo uděleno stavební povolení. Odvolání zde. Rozhodnutí o odvolání dosud není známo.

Pokud bude dopravní řešení skutečně realizováno, nezbývá než doufat, že světelné signalizační zařízení bude v provozu 24 hodin denně a také že bude preferovat tramvaje. Dopravní poměry v místě umožňují zajistit dokonce absolutní preferenci tramvají.

Křižovatkamístoprovoz linek MHD
Mariánské hradby – U Prašného mostuP 1 22, 23, 91

Jak může nevýhodné řešení pro tramvaje fungovat, je vidět o pár stovek metrů dál. V křižovatce Jelení – U Brusnice musejí tramvaje na samostatném tělese dávat přednost automobilům. Na této křižovatce je navíc silný provoz ve vedlejším kolizním směru s tramvajemi. Ty jsou často odkázány na to, že jim některý z řidičů auta dá přednost. Řidiči aut to dělat nemusejí, ale tramvaj na samostatném tělese je u většiny motoristů chápáno jako vozidlo s předností. Přes všechny snahy úředníků. Zatím.

OSPEA: Problematická místa v Praze z hlediska provozu tramvají

Změna přednosti v jízdě v neprospěch tramvají u zastávky Pražský hrad?
Tip: další fotografie