Co je špatně na bumlících v Zenklově ulici?

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 09. 08. 2006

09.08.2006 - Podélných dělících prahů je v Praze tolik, že už je není kam dávat. Že ten pocit nemáte? Pokud se ale podíváte do Zenklovy ulice, kde byly v červnu osazeny bumlíky v délce 122 metrů, budete si to možná myslet. V Zenklově ulici jsou totiž prahy ve stávajícím rozsahu skoro zbytečné.

Když byl v roce 1996 mezi Výtoní a Palackého náměstím osazen jeden z prvních podélných dělících prahů ve městě, měl velký a nečekaný úspěch. Zdržení tramvají, které do té doby projížděly 400 metrů dlouhý úsek často několik minut, zcela zmizelo.

Ve městě začalo prahů rychle přibývat. Každým rokem bylo osazeno kolem jednoho kilometru nových prvků, které účinně ochránily tramvajové tratě před vlivy stále více kolabující automobilové dopravy. Nyní je bumlíků skoro devět kilometrů.

Zdálo by se, že po deseti letech od první aplikace budou kritická místa vyřešena. Tedy aspoň tam, kde lze problémy řešit právě umístěním dělícího prahu. Není tomu tak. Prahy se zvláště v posledních letech totiž umísťují i tam, kde to má pro preferenci MHD minimální efekt. A naopak stranou zájmu zůstávají některé úseky, na nichž tramvaje nabírají zpoždění.

Občas to vypadá, jako by se do ulic umisťovaly betonové prahy jako prvek městského mobiliáře, než aby se preferovaly tramvaje. Jako by stačilo, pokud město vykáže pouhý délkový nárůst prvků.

Do kategorie pochybných prahů lze zařadit také některé realizace provedené v roce 2006. O první z nich - v Zenklově ulici - je tento materiál.

V červnu zde bylo osazeno 122 metrů podélných dělících prahů. Aplikace se omezila pouze na místa, kde se kolony vozidel neřadí na koleje, a tramvaje významně neomezují. Díky provedenému oddělení tratě od vozovky si sice řidiči tramvají nyní mohou dovolit ošetřenými úseky projíždět i kolem aut o něco větší rychlostí, avšak to je všechno.

V místech, kde automobily parkují vedle kolejí, bumlíky osazeny nebyly. Tam, kde auta dříve musela jet po kolejích, musí po kolejích i nyní.

DOPRAVNÍ KNOFLÍKY VEDLE PARKOVÁNÍ

První úsek dělícího prahu v Zenklově byl osazen ihned za křižovatkou s ulicí Na Stráží, která se nachází u zastávky Bulovka. A právě tato část vyvolává největší údiv.

Dělící práh předchází vodorovné značení, dopravní knoflíky a dopravní zařízení. Vše nápadně a správně vykazuje auta mimo koleje. Jenže tento prahem ošetřený úsek měří jen 22 metrů! Pak demoverze končí, v jízdním pruhu vedle kolejí se objevují parkují auta a motoristé jsou najednou nuceni přejet na koleje. Po nich absolvují následujících 240 metrů…

ZENKLOVA MEZI ZASTÁVKAMI BULOVKA A STEJSKALOVA

 • separovaný úsek, desky + práh (30 m)
 • parkování v pravém pruhu, jízda po kolejích (240 m)
 • separovaný úsek, desky + práh (130 m)
 • zastávka Vosmíkových
 • zúžený profil, jízda po kolejích (60 m)
 • parkování v pravém pruhu, jízda po kolejích (60 m)
 • zúžený profil, jízda po kolejích (90 m)
 • zastávka U kříže (s ostrůvkem)
 • jízda mimo koleje (300 m)
 • zúžený profil, jízda po kolejích k zastávce Stejskalova (200 m)

Celý tento úsek bez prahu se navíc vybavil dopravními knoflíky nalepenými na vozovce. Jedná se o originální zvýraznění parkovacího pruhu. Kdo si nevšimne zaparkovaného automobilu, těžko přitom asi postřehne drobný prvek na vozovce.

Následně se tramvaje dostávají k dalšímu 'oprahovanému' úseku. Jedná se o místo, kde se ani v minulosti neparkovalo a auta tak jezdila mimo tramvajovou trať.

Práh je zde rozdělen na dvě části a celkem měří 100 metrů. Zde už má opatření alespoň ve své poslední části význam. Automobilová doprava se zde zpomaluje a zvláště za tramvají stanicující v zastávce Vosmíkových se často vytvoří kolona vozidel. Některé z nich může snadno zasáhnout do průjezdného průřezu tramvaje, nebo do jeho blízkosti. Nyní má tramvaj jistotu bezpečného průjezdu.

Za zastávkou se hlavně v období ranní dopravní špičky často začínají tvořit kolony ve směru do centra. Právě zde ale veškerá preferenční opatření končí. Obrubník se natolik přibližuje k tramvajovým kolejím, že automobily musejí na trať a práh se sem nevejde. A to je hlavní problém celé trasy. Oddělit trať nelze z důvodů šířkového uspořádání komunikace na celkově dalších cca 350 metrech Zenklovy ulice ve třech úsecích až k zastávce Stejskalova.

Pro absolutní řešení je třeba hledat jiné a bohužel dražší metody.

KAM JEDOU AUTA PŘES ZENKLOVU ULICI

 • směr Balabenka, dále Spojovací, Českomoravská
  Míří po Zenklově ke křižovatce s ulicí Podlipného (u zast. U kříže), kde odbočují vlevo. Tramvajím působí problémy mezi zastávkami Vosmíkových a U kříže.
 • směr centrum, Holešovice
  Většina těchto vozidel odbočuje ze Zenklovy už do ulice Primátorské (nad zast. Vosmíkových). Na Horově náměstí se připojují zpět do Zenklovy a za silného provozu tvoří přímo na kolejích kolonu. Na Elsnicově náměstí odbočují vpravo.

SVĚTELNÉ ZÁVORY?

Úzká místa lze řešit například aplikací světelných závor pro směr do centra. Jedná se o světelné signalizace, které reagují červeným signálem pro automobily na zahlcení komunikace po směru jízdy a předcházejí tak obsazení tramvajové trati automobily. Tramvaje mají průjezd volný. Podobné řešení pro ochranu kolejí je použito u Vyšehradského tunelu v Praze 4.

Ochranu by zajistily dvě signalizace. První umístěná před zastávkou Vosmíkových, druhá v místě připojení Primátorské ulice zpět do Zenklovy na Horově náměstí.

Zde je zároveň nutné odvést automobily ze Zenklovy těsně před křižovatkou vpravo spojkou do Primátorské, aby k závoře přijížděly z Primátorské jen vozidla a ze Zenklovy pouze tramvaje.

Je třeba dodat, že zřízení první závory (u zast. Vosmíkových) by musel následovat soubor úprav dopravního režimu, aby ji řidiči neobjížděli po obslužných komunikacích. Tato závora by také mohla být doplněna o funkci časového ostrůvku, který by zajistil bezpečný pohyb cestujících mezi tramvají a chodníkem.

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A VYLOUČENÍ TRANZITU

Jiným, ještě nákladnějším řešením je kompletní rekonstrukce Zenklovy ulice v úseku mezi zastávkou Vosmíkových a Elsnicovým náměstím a změna šířkového uspořádání komunikace tak, aby ve směru do centra byly automobily vždy vedeny mimo koleje a bylo možné osadit prahy v celé délce. Vhledem ke stávajícímu technickému stavu celé ulice a tramvajové trati se nedá ani taková možnost vyloučit.

Vedení značného množství vozidel ulicí Zenklovou však není příliš vhodné ani v případě její zásadní rekonstrukce. Tranzitní doprava by měla být odsud v budoucnu zcela odvedena, protože Zenklova je svým charakterem určena hlavně pro dopravu místní.

Úkolem článku nebylo kritizovat, že se nepřistoupilo k nastíněným nákladným zásahům v Zenklově ulici. Ale opatření provedená ve stávajícím rozsahu mají zanedbatelný efekt a jsou plýtváním. Pokud už se k realizaci prahů přistoupilo, měl se ošetřit celý úsek od Bulovky až po zastávku Vosmíkových. I za cenu odstranění parkovacích míst. Sice by to neřešilo dolní část Zenklovy, ale segregace uceleného úseku o délce 400 m by aspoň odstranila zpomalování tramvají v důsledku pohybu automobilů po kolejích.

místolokalitaprovoz linek TRAM
Zenklova uliceP 8 10, 15, 24, 25, 55

Jinak měly bumlíky dostat šanci jinde. Pomohly by třeba v ulici 17. listopadu, Milady Horákové, Na Poříčí, Vinohradská. Větší efekt by přineslo i ošetření spousty krátkých úseků v místě řadících pruhů před křižovatkami. A nemusíme zůstat u prahů. Úpravu pro lepší provoz tramvají by potřebovaly i některé semafory. Třeba U Výstaviště - Dukelských Hrdinů.

Prahy v Zenklově ulici jistě nikomu nevadí. Statisíce za jejich osazení však mohly být použity efektivněji. A není to ojedinělý příklad. V příštím článku se podíváme na nové prahy do Plynární ulice, kde byly naopak velmi potřeba, ale jejich provedení je zarážející.

09.08.2006 - Zenklova
Tip: další fotografie