Silný provoz v září preferenci neomezil

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 07. 10. 2006

07.10.2006 - Preference tramvají ani po prázdninách nepolevila. Září je spolu s červnem nejhorší z pohledu intenzit automobilové dopravy. Na preferenci na SSZ se to ale neprojevilo. HDŘÚ nenasazovala až na výjimky na semafory sledované stránkami Preference pevné programy. V září bylo pořízeno 291 záznamů.

Přestože v minulém měsícI se po prázdninovém odlehčení metropole opět zaplnila auty, preferenci tramvají na světelných signalizacích to neomezilo. Dynamické řízení fungovalo trvale na všech křižovatkách, které stránky Preference pražských tramvají sledují. To se příznivě projevuje na plynulosti MHD a její atraktivitě a konkurenceschopnosti vůči IAD.

Výjimkou je opět křižovatka Palackého náměstí, na které je preference vypínána vždy v ranních dopravních špičkách pracovních dnů. Na křižovatce navíc stále nebyla opravena nespolehlivá tramvajová detekce. Za provozu dochází k pokusům řešení problémů, což mívá někdy za následek další zdržování tramvajové dopravy.

ŘÍZENÍ SIGNALIZACÍ Z HDŘÚ

U SSZ napojených na HDŘÚ (Hlavní dopravní řídící ústřednu) je možné dálkově měnit signální programy. Mimo jiné je možné nasadit pevné řízení bez preference tramvají místo dynamického řízení s preferencí. Zásahy do řízení provádějí příslušníci PČR z dispečerského pracoviště v ulici Na Bojišti.

Pevné programy se také, odpoledne cca mezi 16. a 17. hodinou, používají na křižovatce U Výstaviště - Dukelských Hrdinů (u zast. Výstaviště), ze které stránky Preference pražských tramvají nevedou záznamy. Tento způsob řízení přináší zbytečné zdržování tramvají od Veletržní. Z opačného směru k významnému zhoršení pro tramvaje nedochází, protože potřebnou preferenci tramvají v tomto směru neobsahuje ani dynamické řízení.

V blízké době by na SSZ měla být nasazena nová řídící logika a dá se předpokládat, že přinese plnohodnotnou preferenci tramvají do všech směrů. Stránky Preference budou sledovat, zda upravené dynamické řízení bude aplikováno trvale a preference nebude vypínána.

Stránky Preference pražských tramvají děkují všem, kteří se na sledování řízení signalizace podílejí.

Archiv záznamů řízení SSZ s rekapitulacemi řízení po jednotlivých měsících (na dalších listech)