SSZ Argentinská - Plynární krátce bez preference

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 11. 02. 2007

11.02.2007 - První měsíc roku 2007 byl pro tramvaje přívětivý nejen slabším provozem automobilů, ale také preferencí na SSZ. Její vypínání ale přetrvává v ranních dopravních špičkách na Palackého náměstí a krátkodobě k němu došlo také na SSZ Argentinská - Plynární. V lednu bylo pořízeno 370 záznamů o řízení.

Na křižovatce Argentinská - Plynární došlo v polovině ledna k mimořádné události. Pravděpodobně silným větrem bylo strženo ráhno, na kterém byly připevněna návěstidla světelné signalizace pro vjezd od Nádraží Holešovice.

Pro osazení nových návěstidel byl umístěn přímo na vozovku provizorní sloup, a tak byl v příslušném vjezdu ubrán jeden ze dvou odbočovacích pruhů vlevo na most Barikádníků. Tím se snížila kapacita tohoto vjezdu. I při běžném provozu se zde začaly tvořit kolony automobilů, a tak zde byl nasazován pevný program bez preference s většími podíly příslušné zelené v cyklu (o cca 60 %).

Pevný program zvýšil zdržení tramvají v samotném uzlu, ale nutno dodat, že nebyl užíván celý týden, kdy bylo zřízeno provizorium, ale dle pozorování obvykle jen v dobách, kdy to bylo účelné. Za slabšího provozu zůstalo obvykle zachováno dynamické řízení s preferencí. To probíhá nepřetržitě také od doby, co byl semafor uveden do původního stavu.

Kde naopak pokračovalo nasazování pevných programů i bez ohledu na provoz, bylo SSZ Palackého náměstí. Opět k němu docházelo v ranních dopravních špičkách pracovních dnů. Nic se nezměnilo ani ve dnech slabšího provozu IAD v prvních lednových týdnech. Tramvaje musely čekat na svoji pevnou polohu v cyklu.

ŘÍZENÍ SIGNALIZACÍ Z HDŘÚ

U SSZ napojených na HDŘÚ (Hlavní dopravní řídící ústřednu) je možné dálkově měnit signální programy. Mimo jiné je možné nasadit pevné řízení bez preference tramvají místo dynamického řízení s preferencí. Zásahy do řízení provádějí příslušníci PČR z dispečerského pracoviště v ulici Na Bojišti.

Velmi znepokojivé jsou dosavadní údaje ze zkušebního sledování semaforů na Bubenském nábřeží, které bylo zahájeno teprve v prosinci 2006. Z prozatímních záznamů o řízení vyplývá, že na SSZ Bubenské nábřeží - Argentinská a Bubenské nábřeží - tramvajová trať bývá pevný program nasazen velmi často, dokonce více než dynamické řízení s velmi omezenou preferencí tramvají, kterou se podařilo zprovoznit v roce 2003.

Stránky Preference pražských tramvají se budou této dvojici semaforů na pilotní lince č. 3 věnovat více. Postupně by mělo být jejich řízení vyhodnocováno společně s dalšími SSZ a v průběhu února by mohly být zveřejněny další zajímavé informace.

Stránky Preference pražských tramvají děkují všem, kteří se na sledování řízení signalizace podílejí.

Archiv záznamů řízení SSZ s rekapitulacemi řízení po jednotlivých měsících (na dalších listech)