Pevné programy z Vltavské pořád nezmizely

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 16. 12. 2007

16.12.2007 - Mírný pokles pevného řízení bez preference tramvají byl zaznamenán na obou semaforech s provozem tramvají na Bubenském nábřeží. Vypínání preference z HDŘÚ i v listopadu však stále pokračovalo, ve sledovaných dobách zde preference nefungovala v téměř polovině případů, zpravidla za silného provozu aut i tramvají.

Na ostatních semaforech nebylo nasazování pevných programů zjištěno, pouze v některých výjimečných případech nebyl způsob řízení jasný. V listopadu bylo pořízeno celkem 203 záznamů o řízení světelných signalizačních zařízení.

Stránky Preference pražských tramvají vyřadily před měsícem oba semafory na Bubenském nábřeží ze seznamu SSZ s preferencí tramvají a označily je jako SSZ bez preference. Důvodem bylo jednak to, že aplikovaná omezená preference je velmi neúčinná a jednak to, že i tato omezená preference byla často zcela vypnuta a zásahem z HDŘÚ nahrazena pevným programem.

Toto nasazování pevných programů bylo potvrzeno i v minulém měsíci. Ve sledovaných dobách sice došlo k jeho poklesu, avšak i tak dosáhlo 46 %. Navíc se jednalo zpravidla o doby, kdy jezdí nejvíce aut i tramvají, což znamená, že i tato omezená preference fungovala spíše v době slabého provozu, např. v noci, a že z ní tak mělo užitek jen minimum cestujících.

ŘÍZENÍ SIGNALIZACÍ Z HDŘÚ

U SSZ napojených na HDŘÚ (Hlavní dopravní řídící ústřednu) je možné dálkově měnit signální programy. Mimo jiné je možné nasadit pevné řízení bez preference tramvají místo dynamického řízení s preferencí. Zásahy do řízení provádějí příslušníci PČR z dispečerského pracoviště v ulici Na Bojišti.

Z toho vyplývá, že preference je zde soustavně potlačována v závislosti na růstu intenzity automobilové dopravy. To ve výsledku znamená, že MHD musí ustupovat IAD kvůli její expanzi, místo opačného přístupu, tedy aby se na živelný růst automobilové dopravy reagovalo opatřeními pro zlepšení kvality MHD za účelem motivace uživatelů k jejímu používání, byť by to mohlo v některých případech znamenat omezení IAD.

Na všech dalších sledovaných SSZ ve městě nebylo zaznamenáno nasazování pevných programů, což má pozitivní dopad na provoz MHD. Problémy byly zjištěny pouze na SSZ Jiráskovo náměstí, kde docházelo zřejmě k problémům s detekcí tramvají ve směru z centra, což mělo za následek občasný nevýběr speciální tramvajové fáze, která příznivě zkracovala zdržení tramvají.

Stránky Preference pražských tramvají děkují všem, kteří se na sledování řízení signalizace v Praze podílejí.

Archiv záznamů řízení SSZ s rekapitulacemi řízení po jednotlivých měsících (na dalších listech)