Řízení z HDŘÚ ve 2. čtvrtletí 2008

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 05. 10. 2008

05.10.2008 - Nasazování pevných programů namísto dynamického řízení pokračovalo i ve druhém čtvrtletí roku 2008 na dvou signalizacích na Bubenském nábřeží. Ostatní semafory jsou dle sledování stránek Preference pražských tramvají řízeny až na drobné výjimky dynamickým řízením s preferencí tramvají.

ŘÍZENÍ SIGNALIZACÍ Z HDŘÚ

U SSZ napojených na HDŘÚ (Hlavní dopravní řídící ústřednu) je možné dálkově měnit signální programy. Mimo jiné je možné nasadit pevné řízení bez preference tramvají místo dynamického řízení s preferencí.

Řízení dvou semaforů na Bubenském nábřeží se za silného provozu pravidelně mění z dynamického na pevné, při kterém nejsou tramvaje upřednostněny při průjezdu druhou z dvojice signalizací v každém směru a musí čekat na pevnou polohu pro výběr dle koordinace v Argentinské. Čekání na prvním SSZ přitom zůstává zpravidla stejné při pevném i dynamickém řízení a může se pohybovat i kolem jedné minuty.

Ostatní křižovatky jsou v Praze řízeny až na výjimky dynamicky s preferencí tramvají. Platí to o sledovaných semaforech v Holešovicích a také na Jiráskově náměstí. Přičemž na Palackého náměstí a na křižovatce pod Letenským tunelem již není řízení pevnými programy možné, protože řadič tuto volbu zřejmě z kapacitních neumožňuje.

Na druhém zmíněném SSZ byla navíc opravena detekce zpočátku nespolehlivá detekce tramvají a doladěn software pro kvalitní a pružnou preferenci.

Stránky Preference pražských tramvají opatřily ve druhém čtvrtletí roku 2008 celkem 422 záznamů o řízení sledovaných a vyhodnocovaných křižovatek.

Stránky Preference děkují všem, kteří se na sledování řízení signalizace v Praze podílejí.

Archiv záznamů řízení SSZ s rekapitulacemi řízení po jednotlivých měsících (na dalších listech)