Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST


Vysvědčení 2017

Přinášíme hodnocení změn na SSZ na tramvajové síti v roce 2017. SSZ jsou hodnocena z hlediska účinnosti preference tramvají s přihlédnutím ke složitosti dopravních podmínek.

SSZ 1.056 Křižovnická - Kaprova

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a vylepšení řízení včetně preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je středně silný provoz aut na všech vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem a prodlužováním kolizní fáze.

Úprava SSZ spočívá v opravě chyb v řízení, které obsahovalo předchozí řešení. Například je zajištěno účinné prodlužování vložené fáze pro tramvaje z centra přímo, nebo jsou vyladěna data pro jízdu tramvají od detektoru ke stopčáře. Byla provedena další dostupná opatření pro eliminaci blokování kolejí vozidly najetými do křižovatky.

SSZ bylo rekonstruováno v roce 2013.


SSZ 2.023 Svobodova – Na Slupi

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve všech směrech. V místě je poměrně silný provoz aut v hlavním směru, který je veden v oblouku a slabší na vedlejším vjezdu. SSZ funguje izolovaně (avšak s pevnou délkou cyklu) ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Proti původnímu řešení se na signalizaci zkrátil cyklus, částečně se vyladila data pro dobu jízdy tramvaje od detektoru ke stopčáře, upřednostnily se tramvaje přihlášené na EOV proti tramvajím přihlášeným na vzdáleném přihlašovacím kontaktu a je umožněna nová kombinace vzájemně nekolizních signálů volno pro tramvaje.

Preference tramvají není zajištěna v době velmi slabého provozu, kdy je signalizace z režimu fáze blikající žlutá „zapínána“ do fáze dle nároku chodce bez ohledu na přihlášená vozidla MHD.


SSZ 4.040 Chodovská – rampa Jižní spojky

PREFERENCE: absolutní (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na stykové křižovatce, kde tramvaje odbočují z hlavní komunikace na vlastní těleso. V místě je velmi silný provoz aut v hlavním směru a slabší provoz na vedlejším vjezdu. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Proti původnímu řešení, které fungovalo v režimu blikající žluté jako účelová signalizace pro odbočení a výjezd tramvaje (a autobusy) a napojení vozidel z vedlejšího vjezdu došlo k celkové změně stavebního stavu zrušením původního vjezdu pro vozidla, který nahradilo nové rameno plně řízené křižovatky. Z hlediska preference došlo ke zkrácení maximální délky fáze pro MHD a k zapínání fáze pro MHD také automobily jedoucími z rampy.


SSZ 6.119 Evropská – přechod Červený Vrch

PREFERENCE: - (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Stavební úprava a zrušení SSZ na přechodu pro chodce přes tramvajovou trať. Signalizovány zůstaly jen přechody přes vozovku.


SSZ 6.158 Evropská – U Hadovky

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a zavedení preference na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a velmi slabý provoz na vedlejším vjezdu. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

SSZ bylo rekonstruováno v roce 2009.


SSZ 6.160 Evropská – garáže MV

PREFERENCE: absolutní (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a slabý provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

SSZ bylo rekonstruováno v roce 2009.


SSZ 7.141 Dělnická - Komunardů

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je poměrně silný provoz aut v hlavním směru a středně silný provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Proti původnímu řešení nedošlo na SSZ k zásadním změnám.


SSZ 7.155 Letenské náměstí

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut ve všech směrech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

SSZ bylo rekonstruováno v roce 2012.


SSZ 8.220 Sokolovská – U Rustonky

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu pro tramvaje ve směru do centra. Při jízdě tramvaje je nezapínán a vypínán plný kruhový signál pro automobily, který umožňoval odbočení vlevo přes tramvajovou trať. Svícení kruhového signálu nahrazuje svícení doplňkové šipky pouze pro odbočení vpravo.


SSZ 8.237 Sokolovská – Ke Štvanici

PREFERENCE: podmíněná (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním směru a současně z obou vjezdů mohou zajíždět do tramvajového obratiště. V místě je slabší provoz aut v hlavním směru a silný provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Proti původnímu řešení přibyla do křižovatky kolej pro zajíždění do smyčky i ve směru z centra.Úprava SSZ 2.034 Karlovo náměstí - Resslova

Došlo k úpravě pevného programu s výzvou, která zajišťuje delší signály volno pro tramvaje od Moráně. Ve směru od Ječné ulice vlevo bylo zřízeno rozpoznání tramvaje stanicující ve druhé pozici a vyladěna data pro jízdu tramvají od detektoru ke stopčáře, což může umožnit dřívější výběr volna pro tramvaje.

Doplnění vzdáleného rádia na SSZ 4.401 Bělelehradská - Otakarova

V rámci rekonstrukce tramvajové trati Albertov – Otakarova bylo doplněno vzdálené rádio pro vzdálenou směrovou detekci tramvají ve směru od Albertova.

SSZ 5.XXX MOTION

Vypnutí systému MOTION. Úprava měla za následek v oblasti centrálního Smíchova zkrácení délky cyklu řízení za silného provozu z 90 na 80 sekund. Rovněž došlo ke stabilizaci koordinačních vazeb pro tramvaje v úseku Anděl – Betramka.

SSZ 8.207 Sokolovská - Šaldova

Úprava SSZ vyvolaná posunem zastávky ve směru do centra. Současně s úpravou bylo mimo jiné opraveno svícení rozsvěcení předvěsti ve směru z centra. SSZ nadále funguje s absolutní preferencí tramvají.

SSZ 8.220 Sokolovská – U Rustonky

Úprava SSZ při příležitosti rekonstrukce tramvajové trati, která spočívá v zajištění výhodnějšího předstihu přihlášení tramvají v obou směrech a v mírném prodloužení maximálních délek volna dle tramvají.POMNÍČKY

Nevhodně umístěný kontakt na SSZ 5.536 Plzeňská - rampa AD

Na vjezdu z centra zůstává přihlašovací kontakt umístěn v nevhodné poloze, příliš daleko od křižovatky. Signalizace neprodlužuje od tohoto kontaktu volno pro tramvaje a k jeho ukončování dochází i těsně před nárokem tramvaje na průjezd.

Nepreference na SSZ 6.162 Evropská - smyčka Divoká Šárka

Na SSZ vybaveném detekcí tramvají nadále není preference tramvají. Volno pro tramvaje je v zásadě vybíráno v pevné poloze v cyklu dle koordinace pro auta po Evropské, bez možnosti „plavání“ tramvajového signálu v cyklu.

Navíc dochází k vadnému řízení. Červená pro vozidla v hlavím směru není plně využívána pro výběry volna pro přihlášené tramvaje. Chodci napříč tratí jsou nárokem tramvaje někdy ukončovány, aniž by však tramvaji volno padlo apod. Někdy dojde k bezdůvodně opoženému výběru i napříč koordinací pro auta.

SSZ 6.162 je z hlediska provozu tramvají nejhorší SSZ na Evropské třídě.Poznámka: u SSZ obnovených nebo postavených v roce 2017, které byly z hlediska preference MHD prokazatelně doladěny až během roku 2018, budou následné změny zahrnuty až do vyhodnocení za rok 2018.


Celkem bylo k 31. 12. 2017 na TRAM síti 249 SSZ, o 5 více než k 31. 12. 2016 (skutečně o 1 méně). Z toho bylo s preferencí 198 SSZ (79,5 %), o 9 více (skutečně o 3 více). S absolutní preferencí bylo 69 SSZ, o 3 více (skutečně beze změny). Bez preference bylo 51 SSZ, o 4 méně.

Rozdíl mezi skutečnými a evidovanými změnami počtu SSZ je způsoben rozdělením celkem šesti SSZ, které byly dosud evidovány jako jedno zařízení, na dvě samostatné signalizace.Vysvědčení 2003
Vysvědčení 2004
Vysvědčení 2005
Vysvědčení 2006
Vysvědčení 2007
Vysvědčení 2008
Vysvědčení 2009
Vysvědčení 2010
Vysvědčení 2011
Vysvědčení 2012
Vysvědčení 2013
Vysvědčení 2014
Vysvědčení 2015
Vysvědčení 2016
Vysvědčení 2018

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024