U Masaryčky je absolutní preference

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 24. 07. 2006

24.07.2006 - Deset dní je na SSZ Havlíčkova - Hybernská nasazena nová řídící logika, která nahradila původní způsob řízení s nedostatečnou preferencí tramvají. Nové řešení signalizace uplatňuje preferenci výrazně lepší. Každé první tramvaji zajišťuje plynulý průjezd a vlaky zde tedy téměř nezastavují.

Úvodem se podívejme do roku 2003. V rámci projektu Preference MHD byla na křižovatce Havlíčkova - Hybernská při příležitosti rekonstrukce trolejového vedení realizovaná preference tramvají na SSZ. Z obou směrů byly osazeny tramvajové detektory a bylo zavedeno dynamické řízení pro tramvaje namísto pevného programu. Nebyla zajištěna detekce vozidel a tedy ani dynamické řízení pro vozidla.

První nedostatek pro preferenci MHD tehdy nastal v nekvalitní detekci tramvají z centra. Detektory byly umístěny 13 sekund jízdy nejrychlejší tramvaje od křižovatky, což je příliš blízko. Dalším souborem nedostatků byl software signalizace, který byl popsán v článku webu Preference pražských tramvají v lednu 2006.

Podle měření ÚDI, které bylo prezentováno už v dubnu 2004, se zavedením preference snížilo průměrné zdržení oproti řízení pevným programem z 8,2 na 6 sekund, tedy pouze o 27 procent. Podíl tramvají zdržených signálem stůj byl snížen ze 0,48 na 0,31, tedy pouze o 35 procent.

ZMĚNA ZA ČTYŘI MĚSÍCE

V březnu roku 2006 zadala Technická správa komunikací vypracování nového dopravního řešení Ústavu dopravního inženýrství (ÚDI). V dubnu byla změněna poloha tramvajových detektorů ve směru z centra tak, aby se tramvaje přihlašovaly s dostatečným předstihem 25 sekund. Později byly instalovány infračervené automobilové detektory a 14. července bylo nové dopravní řešení uvedeno do provozu.

Proces změny dopravního řešení tak trval čtyři měsíce, což je velmi příznivá doba.

SSZ 1.052 Havlíčkova - Hybernská

Realizace: 1971
Zavedení preference: 2003, od 2006 absolutní (?)
Poloha: Praha 1, Masarykovo nádraží
Charakter: průsečná křižovatka s jednosměrným provozem AD ve dvou vzájemně kolizních relacích a obousměrným provozem tramvají
Řízení: dvoufázové
Provoz tramvají: 3, 5, 14, 24, 26, 51, 52, 54, 56

Řízení značně zlepšilo podmínky pro tramvaje. A to díky aplikaci všech dostupných preferenčních zásahů. Na průsečné dvoufázové křižovatce je umožněno prodlužování a předvýběr vlastní fáze a také prodlužování a předvýběr kolizní fáze. Vše podle nároků tramvají tak, aby MHD jezdila co nejplynuleji.

Podle prvotního pozorování, které bylo provedeno v den nasazení nové řídící logiky, nyní projede křižovatkou za silného provozu devět z deseti tramvají zcela bez zdržení. To je zlepšení o cca 80 procent proti řízení pevným programem. Průměrné zdržení se pohybuje kolem 1 sekundy.

PŘIBYLY VOZIDLOVÉ DETEKTORY

Podíl zelených signálů z obou kolizních směrů přitom zůstává vyrovnaný zhruba 1:1, což je příznivé pro automobilovou dopravu. Pro ni bylo řízení dále vylepšeno zajištěním detekce vozidel. Na nosné konstrukce SSZ byly z obou vozidlových vjezdů instalovány infradetektory, které registrují přítomnost aut. Slouží k prodlužování signálu volno pro příslušný směr, čímž jsou snižovány také hodnoty zdržení AD.

Díky použité technologii detekce, která není příliš rozšířená, nebylo třeba řezat vozovku, což by bylo nutné v případě zřízení obvyklých detekčních smyček.

Pokud chcete vidět nové řízení SSZ Havlíčkova - Hybernská naplno, je nutné vyčkat do středy, kdy se vrátí tramvaje do vyloučené Vodičkovy ulice. Zmizí dočasná zastávka v Dlážděné ulici, která ve směru z centra nepříznivě prodlužuje jízdní dobu mezi detektorem a stopčárou a na Masarykovo nádraží bude opět jezdit pět linek (místo současných tří). Hlavní zkouška čeká signalizaci v září, kdy tradičně naroste automobilová i tramvajová doprava.

Signalizace nyní příznivě funguje vůči všem účastníkům provozu a především je přátelská vůči tramvajím. Řízení je tak v souladu se Zásadami dopravní politiky města, které ukládají preferovat MHD. V tomto směru je vhodné poukázat na to, že křižovatku projíždí linka č. 3, která je pilotní linkou preference MHD ve městě.

Zatímco v předchozím způsobu řízení fungovalo SSZ Havlíčkova - Hybernská s podmíněnou preferencí tramvají, je pravděpodobné, že při ponechání stávajícího řízení označí stránky Preference pražských tramvají brzy preferenci na této křižovatce jako absolutní.

24.07.2006 – Nové DŘ SSZ Havlíčkova - Hybernská