Křižovatkou u Výstaviště projíždí tramvaje rychleji

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 12. 10. 2006

12.10.2006 - Jedenáct let oficiálně funguje na signalizaci u holešovického Výstaviště preference. Teprve nyní však lze prohlásit, že semafor tramvaje účinně upřednostňuje do všech signalizovaných směrů. Pomohla k tomu úprava řídící logiky, která proběhla tento týden. I když vyžaduje další doladění.

Jak fungovalo SSZ Dukelských hrdinů - U Výstaviště před úpravou a jak funguje teď? V roce 1995 proběhla rekonstrukce signalizace. Byla zřízena tramvajová detekce a zavedena preference tramvají. Jenže preference se týkala pouze směru z centra. Ve směru opačném chyběla, což velmi nepříznivě dopadalo hlavně na tramvaje linky 5 odbočující do smyčky. Ty musely čekat na svůj signál (na SSZ označeném v plánku jako 7.133 I) mnohdy přes minutu a často blokovaly další tramvaje za sebou. Občas se zde vytvořila kolona několika vlaků.

Na potíže se signalizací upozornily v roce 2005 stránky Preference pražských tramvají tímto článkem.

Problém se podařilo odstranit v říjnu 2006. Zatímco dříve mohly tramvaje odbočující do smyčky vybírat své volno pouze v krátkém časovém úseku v cyklu (cca 20%), nyní jim signál padá v libovolné časové poloze v závislosti na přihlášení tramvaje. Vlaky tak po odstanicování opouštějí zastávku nepoměrně rychleji než dříve.

Přesto bylo zaznamenáno, že v některých případech signalizace volno do smyčky bez zřetelného důvodu odkládá do další polohy, čímž dochází ke zbytečnému zdržení blížícímu se až půlminutě. Problém se dotýká dle pozorování zhruba čtvrtiny tramvají odbočujících do smyčky a proto je potřebné tento problém odstranit doladěním signalizace.

Video z SSZ Dukelských hrdinů - U Výstaviště:
před úpravou (červen 2005)
po úpravě (říjen 2006), chybné pozdržení volna do smyčky až za fázi pro chodce
po úpravě (říjen 2006), správné zařazení volna do smyčky po hlavní fázi
po úpravě (říjen 2006), správné zařazení volna do smyčky do hlavní fáze

SSZ 7.133 Dukelských hrdinů -
U Výstaviště

Realizace: 1973
Zavedení preference: 1995, vylepšena 2006
Poloha: Praha 7, Výstaviště
Charakter: dvojice koordinovaných signalizací na přechodech s odbočením tramvaje do smyčky
Řízení: dvoufázové (vozidla - chodci) + třetí fáze pouze na výzvu tramvaje pro odbočení
Preference tramvají: do všech signalizovaných směrů prodlužováním a krácením vlastní fáze, od Nádraží Holešovice do smyčky vkládáním fáze do třech časových poloh v cyklu
Vypínání preference z HDŘÚ: prac. dny 16 - 17 h
Provoz tramvají: 5, 12, 14, 15, 17, 53, 54

PREFERENCE NEJEN DO SMYČKY

V rámci úpravy byl zajištěn plynulejší průjezd tramvají také od Nádraží Holešovice v hlavním směru do ulice Dukelských hrdinů, kde bylo navíc nutné spojit preferenci tramvají s koordinací přes další přechod pro chodce (v plánku je označen jako SSZ 7.133 II).

Signalizace na tramvaje v uvedeném směru v minulosti nereagovala a zbytečně často se stávalo, že vlaky musely čekat před signálem STŮJ. I když to bylo podstatně kratší dobu než při kritické jízdě do smyčky.

Relativně nenáročnou (pouze softwarovou) úpravu bylo možné realizovat díky komfortní detekci tramvají od Nádraží Holešovice ještě z roku 1995. Vzdálený tramvajový detektor totiž umožňuje detekovat vlak už na začátku zastávky a současně umožňuje rozpoznání stanicování dvou tramvají za sebou. Detekce navíc prošla v roce 2005 obnovou a jsou zde osazeny spolehlivé kontakty PTK1.

Stránky Preference navrhují

 • ukončení vypínání preference z HDŘÚ
 • doladění signalizace za účelem stabilně plynulého odbočení tramvaje do smyčky

Jeden běžně provozovaný tramvajový směr zůstává neplynulý. Jedná se o výjezd ze smyčky, který není signalizovaný. Za běžného provozu je pro tramvaj většinou nemožné plynule projet křižovatku, pokud ji někdo z motoristů nepustí, a musí čekat až skončí zelená pro auta a následně bude znovu zařazena hlavní fáze.

Zdržení se může pohybovat až přes minutu, avšak nedochází k blokování dalších tramvají a tvorbě kolon. Pro zajištění preference (byť nesignalizované) by bylo nutné doplnění tramvajové detekce na výjezd ze smyčky.

Co se letos napravilo

SSZ Havlíčkova - Hybernská (červenec 2006)

 • přesun přihlašovacího detektoru z centra
 • změna řídící logiky
 • SSZ Duk. hrdinů - U Výstaviště (říjen 2006)

 • změna řídící logiky
 • Co například ještě zbývá

  SSZ Výtoň a Rašínovo nábřeží - Libušina

 • osazení přihlašovacího detektoru od Braníku
 • změna řídící logiky
 • SSZ Bulhar

 • oddálení přihlašovacího detektoru z centra
 • změna řídící logiky (zavedení preference)
 • SSZ Lidická - Zborovská, Nádražní - Vltavská, Štefánikova - Kartouzská, Radlická - Za Ž. domovy

 • přesuny některých přihlašovacích detektorů
 • změna řídící logiky (zavedení preference)

 • ŘÍZENÍ HDŘÚ

  Větším problémem je skutečnost, že signalizaci řídí v pracovních dny cca mezi 16. a 17. hodinou Hlavní dopravní řídící ústředna, čímž dochází k úplnému vypnutí preference.

  Tím byla už dříve znemožněna jediná fungující preference ve směru z centra. Nyní je rozdíl v plynulosti tramvají oproti dynamickému řízení horší o tolik, o kolik se zlepšila jejich preference právě provedenou úpravou.

  Vzhledem ke zkušenosti, že po softwarových úpravách signalizací v Praze obvykle dochází k ustoupení od vypínání preference MHD (viz sousední SSZ Veletržní - Dukelských hrdinů v roce 2004), lze předpokládat, že i u Výstaviště bude v blízké době preference fungovat v trvalém provozu.

  Stránky Preference pražských tramvají budou řízení namátkově sledovat.

  Přestože signalizace vyžaduje ještě doladění, je zjevné, že provedenou úpravou došlo k výraznému zlepšení provozu tramvají v tomto uzlu, a to pravděpodobně za velmi nízkých nákladů. Po letní úpravě SSZ Havlíčkova - Hybernská je to v tomto roce už druhá samostatná změna na stávajícím SSZ motivovaná nápravou a zlepšením velmi nedokonalé preference MHD. Budou následovat další?


  Dodatek po zveřejnění článku: Dne 18. října byla na SSZ nasazena doladěná řídící logika odstraňující popsanou chybu. Další informace v novinkách.

  12.10.2006 – Nová preference u Výstaviště