Výstaviště: také preference...
NÁVŠTĚVNOST


Výstaviště: také preference...


20.06.2005 - Oficiální seznam a realita, to je často rozdíl. Pokud si představujeme pod pojmem preference na SSZ účinnou předvolbu signálu volno pro tramvaj, budeme v případě SSZ Dukelských Hrdinů – U Výstaviště zklamáni. Signalizace umí být výkonným zdrojem zbytečného zdržení vozidel MHD, hlavně při odbočování tramvaje ze zastávky do smyčky.

Světelná signalizace před Výstavištěm v Praze 7 sestává fakticky ze dvou semaforů ovládaných z jednoho řadiče. Každý z nich se nachází na jiné straně železničního nadjezdu. První semafor (v mapě označený jako I) slouží jako signalizovaný přechod pro chodce a signalizovaná odbočka tramvají do smyčky. Druhý semafor (II) slouží pouze jako signalizovaný přechod pro chodce. Problematičtější z hlediska provozu a preference tramvají je složitější semafor I. Proč?

1. SMĚR ZE ZASTÁVKY VÝSTAVIŠTĚ DO SMYČKY

Právě v této relaci vzniká největší zdržení tramvají, přestože zde je fungující 'preference'. Důvod? Volno pro tramvaj do smyčky lze vybrat jen v krátkém časovém úseku (cca 20 sekund) v cyklu řízení, jehož délka se pohybuje kolem 75 – 95 sekund. Modifikace řízení se spíš blíží pevnému programu s výzvou než plnohodnotné preferenci. Řízení navíc není vhodné ani z pohledu aut, která se po delším čekání rozjedou, aby po 5 sekundách opět dostala signál stůj kvůli odbočující tramvaji.

Příklad fungování křižovatky Dukelských Hrdinů – U Výstaviště:
Video – dynamické řízení s 'preferencí' tramvají

Pozn. k záznamu: Jedná se důsledek nevhodné řídící logiky SSZ. Zdržení tramvaje odbočující na výstupní zastávku a do smyčky není až tak problematické. Komplikace nastává tehdy, když za touto tramvají přijede další vlak, který je první tramvají blokován ve směru jízdy do centra. A k tomu dochází velmi často. Někdy se před signalizací hromadí tramvaje.

2. SMĚR ZE ZASTÁVKY VÝSTAVIŠTĚ DO CENTRA

Na základě nároků tramvají v tomto směru probíhají určité modifikace řízení SSZ. Avšak nejedná se plnohodnotnou preferenci, kterou by bylo možné zajistit. Tramvaje tak mohou přijít o signál volno třeba při zavírání dveří.

3. SMĚR ZE SMYČKY (DO ZASTÁVKY VÝSTAVIŠTĚ)

Tramvaj v tomto směru nemá signalizaci a při výjezdu ze smyčky dává přednost vozidlům jedoucím po hlavní silnici vlevo do centra. Za silného provozu vzniká časový ostrůvek pro průjezd tramvaje pouze v okamžiku, kdy je proud aut zastaven ve prospěch chodců. Tramvaj popojede k přechodu, kde čeká na signálu stůj.

4. SMĚR Z CENTRA (DO ZASTÁVKY VÝSTAVIŠTĚ)

Při pohledu do trolejového vedení v tomto směru lze jen těžko definovat tramvajové detektory. Na předchozí křižovatce Veletržní – Dukelských Hrdinů je trolejový kontakt (detektor), který může sloužit na přihlašování k semaforu na Výstavišti. Kolem semaforu II jsou další dva detektory, ale u semaforu I zcela chybí detektor, kterým by se tramvaje odhlašovaly. Většina tramvají i tak projíždí bez zdržení, ale spíš než na základě modifikací řízení je tento stav zajištěn vysokými podíly volno v tomto směru…

Špatná preference. Avšak v nedávné minulosti byla situace ještě horší. Problémy s ukolejněním detektorů ve směru od Holešovic (u semaforu I) vedly ke kompletní opravě detekce včetně výměny pružinových trolejových kontaktů za spolehlivější PTK1. Nyní se tedy už nestává, že by se tramvaj vůbec nepřihlásila nebo neodhlásila.

Na semaforu II, tedy přechodu, je volno pro chodce vybíráno pouze na výzvu (po zmáčknutí tlačítka). Z toho důvodu je zde zdržení tramvají poměrně nízké, avšak i zde k němu dochází. Volno může být ukončeno i v momentě, kdy je jedoucí tramvaj těsně před stopčárou.

I takhle může vypadat řízení SSZ s preferencí. Jedinou mírnou omluvou pro tento stav může být fakt, že rekonstrukce signalizace proběhla v době začátků preference tramvají na semaforech (1995). Avšak už tehdy vznikala řešení kvalitnější, a to i na složitějších křižovatkách.

V případě semaforu před Výstavištěm by od nejhoršího pomohlo alespoň zajištění účinné preference tramvají odbočujících do smyčky. Detekce tramvají je zde pro takové opatření plně použitelná, stačila by 'pouze' úprava řídící logiky. Stejně tak by mohla být v logice upravena preference tramvají pokračujících doleva, ve směru do centra.

SSZmístoprovoz linek MHD
7.133 Dukelských Hrdinů – U VýstavištěP 7 5, 12, 14, 15, 17, 53, 54

Pro plnohodnotnou preferenci ve směru z centra by bylo nutné zajistit kvalitní detekci tramvají, což by obnášeno obnovu detekce, výměnu detektorů za spolehlivější typy PTK1 a instalaci odhlašovacího detektoru na semaforu I ve směru. Stejně tak by bylo vhodné zajistit detekci tramvají vyjíždějících ze smyčky a případně ho dodatečně opatřit signalizací.

Semafor by mohl fungovat izolovaně, nebo alespoň se značnými modifikacemi řízení, především prodlužováním signálu volno pro tramvaje na základě jejich nároku. Vhodný by byl v určité poloze v cyklu a za určitých podmínek také předvýběr kolizní fáze, tedy signálu volno pro chodce, čímž by bylo možné zajistit pro ně snazší a bezpečnější přístup na nástupní ostrůvek v momentě příjezdu tramvaje.[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2021