Přes Bubenské nábřeží nadále raději autem

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 05. 05. 2007

05.05.2007 - Vypínání preference tramvají z HDŘÚ pokračuje v obdobné míře jako v předešlých měsících. Podle sledování stránek Preference se nadále týká v ranních dopravních špičkách Palackého náměstí a zvláště za silnějšího provozu i dvou SSZ na Bubenském nábřeží, kde je znemožňována byť jen omezená preference. Byla však znovu registrována i preference obousměrná!

V měsíci dubnu bylo pořízeno 286 záznamů o řízení světelných signalizačních zařízení. Dvě signalizace na Bubenském nábřeží (SSZ Bubenské nábřeží - Argentinská a SSZ Bubenské nábřeží - tramvajová trať) byly do měsíčního vyhodnocení zařazeny podruhé a výsledky potvrdily sledování z měsíce března.

Na obou těchto semaforech byla preference mimo provoz ve 30 % zjištěných případů, zvláště za silnějšího provozu. Vypnutí preference se projevuje většinou tak, že tramvaje jsou obvykle mírně zdržovány i na druhém semaforu v každém směru jízdy, zatímco v dynamickém řízení projíždějí druhým semaforem plynule.

ŘÍZENÍ SIGNALIZACÍ Z HDŘÚ

U SSZ napojených na HDŘÚ (Hlavní dopravní řídící ústřednu) je možné dálkově měnit signální programy. Mimo jiné je možné nasadit pevné řízení bez preference tramvají místo dynamického řízení s preferencí. Zásahy do řízení provádějí příslušníci PČR z dispečerského pracoviště v ulici Na Bojišti.

V obou způsobech řízení přitom shodně platí, že na prvním semaforu ve směru jízdy čekají tramvaje na pevnou polohu v cyklu. Takže i při řízení s omezenou preferencí, kterou signalizace oficiálně realizuje, se může tramvaj zdržet až přes jednu minutu.

Plynulý průjezd přes obě SSZ zajišťuje pouze plná (obousměrná) preference tramvají, která byla krátce po zřízení v roce 1998 zrušena. Stránky Preference však v lednu 2007 zaznamenaly i tuto obousměrnou preferenci a prokázaly (odkaz na článek), že je možné ji používat.

A k tomu také nejméně v jednom případě během minulého měsíce došlo. 18. dubna v dopoledních hodinách byla na obou semaforech opět aplikována obousměrná preference tramvají. Zásadní nepříznivé dopady na IAD přitom nebyly zaznamenány obdobně jako lednu.

Standardem se však obousměrná preference (dosud) nestala a průjezd automobilem je přes Bubenské nábřeží díky větším podílům zelené běžně rychlejší než jízda tramvají. Výjimkou jsou situace, kdy je oblast přetížena automobily, které nemohou kvůli kongescím pokračovat v jízdě a pomalu popojíždějí přes koleje. Ve výsledku pak stojí všichni. V těchto situacích však bývá zvykem spíše úplné vypnutí preference a nasazení pevného programu než upřednostnění MHD. Přitom uvedeným místem projíždí pilotní linka preference MHD č. 3.

Kromě zmíněného semaforu na Palackého náměstí, kde je preference vypínána v ranních hodinách, byl zaznamenán pevný program také v jednom případě na SSZ Veletržní - Dukelských hrdinů po skončení fotbalového utkání na Letné.

Na ostatních sledovaných a vyhodnocovaných semaforech nebylo vypínání preference zaznamenáno a preference na nich funguje trvale, což má příznivý dopad na rychlost a přesnost provozu MHD.

Stránky Preference pražských děkují všem, kteří se na sledování řízení signalizace v Praze podílejí.

Archiv záznamů řízení SSZ s rekapitulacemi řízení po jednotlivých měsících (na dalších listech)