Preference MHD v roce 2009

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 07. 03. 2010

09.03.2010 – Dalších třináct semaforů s preferencí tramvají přibylo v roce 2009 na pražské tramvajové síti. Elektrické vlaky tak byly na konci minulého roku v různé míře upřednostňovány na 60% světelných křižovatek ve městě. Číslo mohlo být výrazně vyšší, ale bezpreferenčním řešením obnovy SSZ na Evropské třídě se Praha připravila o další možnost zvyšování kvality MHD. Loni bylo také realizováno 250 metrů dělících prahů podél tramvajových tratí, což je nejméně od roku 1998. Naopak k rekordnímu zlepšení došlo v oblasti vyhrazených pruhů pro autobusy, kterých přibylo přes osm kilometrů.


Stránky Preference pražských tramvají přinášejí přehled a hodnocení rozvoje preference MHD v Praze v roce 2009.

Kompletní rekonstrukce, menší softwarové úpravy i novostavby SSZ mají za následek poměrně slušný nárůst podílu signalizací s preferencí tramvají v roce 2009. Zatímco k 31.12.2008 preferovalo tramvaje 55,4% semaforů, k 31.12.2009 jich bylo o pět procentních bodů více, 60,4%.

Významné časové úspory přineslo zavedení preference tramvají na dvou SSZ na Bubenském nábřeží, nebo na SSZ na Orionce. Velmi přínosné bylo pro tramvaje zřízení semaforů na křížení tramvajové trati s Bešťákovou ulicí v Ďáblicích, nebo na křižovatce Plzeňská - Makovského. Na obou signalizacích je navíc zajištěna absolutní preference tramvají, což znamená, že každá „první“ tramvaj má zajištěn plynulý průjezd křižovatkou.

Došlo však také ke zhoršení řízení pro tramvaje na velké křižovatce Vypich, kde bylo při realizaci komerčního centra upraveno SSZ a v rámci toho omezena preference tramvají. Například bylo omezeno prodlužování volna pro tramvaje a navíc si během pracovního dne už vlaky nemohou vložit fázi navíc.

Nejvíce nepříznivá a až neuvěřitelná zpráva pro preferenci MHD je také z Prahy 6, a to z Evropské ulice. V minulém roce zde byla obnovena čtveřice semaforů. Ani na jednom z nich nebyla zavedena preference tramvají, ačkoli byla aplikována zcela nová dopravní řešení a SSZ jsou nyní technologicky k preferenci tramvají plně vybavena, tedy také tramvajovou detekcí na dostatečné úrovni.

Prioritou řízení na Evropské je jako dříve koordinace pro automobilovou dopravu (nikoli pro tramvajovou) a navíc není umožněno nárokem tramvaje aktuálně ovlivnit průběh řízení SSZ, aby byl zajištěn maximálně plynulý průjezd vlaků. Standardně dochází i na těchto moderních SSZ k ukončování volna těsně před tím, než tramvaj potřebuje křižovatku projet, což má velmi nepříznivý na plynulost, komfort i bezpečnost provozu tramvají. Stejně tak nebyla kromě jednoho případu nijak řešena problematika levých odbočení aut přes koleje, opět s dopadem na plynulost, komfort a bezpečnost provozu.

V seznamu nových přírůstků semaforů s preferencí je uvedena také SSZ Střelničná - Klapkova, kde proběhla rekonstrukce už v létě, ale vlastní dynamické řízení bylo zprovozněno až v prosinci. Především však dochází k zastavování provozu ve směru od Ďáblic (neudělení signálu volno vlevo) a tak se zde v rámci dolaďování signalizace používá kromě dynamického řízení také pevný program. Dynamika s preferencí má přitom významný účinek pro snížení zdržení především tramvají, ale i ostatních účastníků v tomto uzlu.

Podrobné hodnocení všech významných změn na SSZ na tramvajové síti v Praze v roce 2009 nabízíme v následujícím přehledu:

Vysvědčení 2009 - hodnocení všech větších změn na SSZ
Seznam SSZ na tramvajové síti k 31. 12. 2009

V oblasti liniové preference u tramvají se nedařilo. Přibylo pouze 250 metrů podélných dělících prahů. V řadě případů, třeba ve Vinohradské ulici, došlo k realizaci pouze „vykostěných“ opatření, které neřeší problematiku komplexně. Není to přitom poprvé. Dodnes například existuje smutné torzo preferenčních opatření v Zenklově ulici z roku 2006.

Podélné dělící prahy - informace
Seznam podélných dělících prahů na tramvajové síti

AUTOBUSY

V roce 2009 pokračovalo doplňování technologie pro detekci autobusů a zavádění jejich preference na světelné signalizaci. Jednalo se o desítky SSZ, nicméně vzhledem k tomu, že ne na všech signalizacích, které byly technologicky vybaveny zařízením pro preferenci, je účinná preference skutečně realizována, zatím není k dispozici relevantní seznam SSZ s preferencí autobusů. Pokud budou údaje dostupné, budou operativně doplněny.

Nejvýznamnějším počinem v oblasti preference MHD v Praze v roce 2009 je zřízení 8,335 kilometru metrů vyhrazených pruhů pro autobusy. Jde o nárůst délky pražských VJP o 140% proti stavu roku 2008, na celkem 14,265 km. Tento posun se nepochybně zařadí mezi hlavní milníky pražské preference MHD. Některé pruhy jsou provedeny jako společné s cyklisty a vozidly taxi.

Obrovský přínos pro plynulost provozu autobusů mají opatření v Plzeňské a Vrchlického ulici, kde byl vyhrazený pruh prodloužen o 1,3 kilometru. Podobné prodloužení se realizovalo na Českobrodské ulici. Dopravní problémy vozidel MHD byly sníženy zřízením VJP v oblasti Thomayerovy nemocnice v Krči, na Michelské ulici, nebo v tahu Chodovská - Bohdalecká - Bělocerkevská, kde je pro provoz autobusů využito také tramvajové těleso v Chodovské ulici.

Vyhrazené pruhy pro autobusy (materiál ROPIDu)