Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST

Podélné dělící prahy

V úsecích, kde je souběžně provozována tramvajová a automobilová doprava a kde to prostorové podmínky umožní, lze provést v podélném směru fyzické oddělení tramvajového pásu od vozovky. K tomu slouží podélné dělící prahy, tzv. bumlíky. Jedná se o průběžný betonový dělící prvek mezi tramvajovým tělesem a vozovkou sestavený z prefabrikovaných tvarovek, vyčnívajících cca 9 cm nad úroveň vozovky. Opatření lze provádět u novostaveb, rekonstrukcí i dodatečně.

K budování dělících prahů se přistupuje zejména na stávající tramvajové síti v místech, kde dochází k častému vjíždějí automobilů na tramvajový pás a blokování tramvají. Nejproblematičtější z hlediska plynulosti provozu tramvají jsou místa, kde se často tvoří kolony vozidel. Některá vozidla zde zasahují do průjezdného průřezu tramvaje z důvodů:

  • nepozornosti řidiče
  • nekázně řidiče
  • objíždění překážky (například nesprávně zaparkovaného vozidla)

Instalací dělících prahů se dosahuje mnoha efektů:

  • zamezení vjíždění automobilů na tramvajový pás, plynulý a rychlejší průjezd tramvají
  • optické zúžení jízdního pruhu, které příznivě psychologicky působí na řidiče aut a projevuje se v přizpůsobení rychlosti jízdy a zvýšenou pozornosti řidičů
  • snížení počtu chodců přecházejících přes tramvajovou trať mimo vyznačené přechody
  • omezení nelegálního parkování ve vozovce

Seznam podélných dělících prahů v pražské tramvajové síti

Typy dělících prahů

Hranatý obrubník

Pro první podélný práh v Praze byl využit klasický obrubník z prostého betonu, který byl zabudován do vozovky. Je výšky cca 8 cm a šířky cca 10 cm. Byl osazen v roce 1996 v Bělehradské ulici, kde nyní dožívá. Nikde jinde se nenachází a nadále není aplikován, protože velmi brzy byl vystřídán vhodnějšími typy.


Typ BEST

Tento typ byl prvním prahem půlkruhového průřezu. Rozměrově již odpovídá dnes používaným prahům, avšak ještě neměl požadované technické vlastnosti. Tvarovky z prostého betonu mají hladký povrch a nejsou příliš odolné proti mechanickému namáhání a dalších vlivům. Vrchní vrstva těchto tvarovek po několika letech provozu opadává a postupem času se celý práh rozpadá. Tvarovky typu BEST se používaly při aplikacích prahů v roce 1997. V průběhu dalších let byly nahrazeny vhodnějšími typy a dnes se na tramvajové síti nevyskytují.


Typ SSŽ

Nejpoužívanějším typem prahu, který se osvědčil, je typ SSŽ. Je půlkruhového průřezu s výškou 9 cm nad úrovní vozovky a šířkou 20 cm v místě zapuštění. Tvarovky mají jako protiskluzovou úpravu profilovaný povrch. Jsou také z prostého betonu, avšak použita je stejná směs jako na velkoplošné tramvajové panely. Tvarovky jsou odolné proti mechanickému namáhání a dalším vlivům. Používají se od roku 1998, a i když se na nich občas vyskytují povrchová poškození, zatím na nich nebyly zaznamenány vážné poruchy.


Typ REMIS

Šířkové poměry na některých komunikacích neumožňovaly instalaci prahů typu SSŽ. Proto byly vyvinut žulový typ prahu REMIS, který je při stejné výšce o polovinu užší. Vyčnívající část je obdélníkového profilu s půlkruhovou horní částí. Výška nad úrovní vozovky je 8 cm a šířka 10 cm v místě zapuštění. Tvarovky mají jako protiskluzovou úpravu zdrsněný povrch. Tvarovky se používají od roku 2002 a zatím na nich nebyly zaznamenány vážné poruchy.

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023