Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST


Vysvědčení 2009

Přinášíme hodnocení změn na SSZ na tramvajové síti v roce 2009. SSZ jsou hodnocena z hlediska účinnosti preference tramvají s přihlédnutím ke složitosti dopravních podmínek.

SSZ 1.042a Bulhar

PREFERENCE: - (předtím -)
HODNOCENÍ: - *

Úprava SSZ bez preference na víceramenné křižovatce, kde tramvaje odbočují z hlavního směru na vlastní těleso. V místě je velmi silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje v pětifázovém řízení. Úprava spočívala v přemístění přihlašovacího kontaktu ve směru z centra do výhodnější polohy pro zajištění dostatečného předstihu přihlášení tramvaje, v optimalizaci dat dle skutečné jízdy tramvaje a ve vylepšení dat pro prodlužování dle tramvají. Ačkoli SSZ i nadále nelze považovat za s preferencí tramvají, došlo k alespoň částečnému zlepšení jejich provozu.


SSZ 1.501 Újezd - Vítězná

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ a zavedení preference na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve všech směrech. V místě je poměrně silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje ve vícefázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna vkládáním a předvýběrem fáze.

Nevýhodou řešení je méně pružné řízení způsobené především cyklickým výběrem všech tramvajových oblouků, které mají vysoké vyklizovací časy. Nepříznivý vliv má také nedostatečný předstih přihlášení tramvají k SSZ.


SSZ 2.049 Korunní - Kladská

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním směru. V místě je poměrně slabý provoz AD. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 2.061 Sekaninova - Křesomyslova, přechod

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. V místě je středně silný provoz AD. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 2.328 Anglická - Bělehradská (Demínka)

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním směru. SSZ bylo rekonstruováno v roce 2008. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci kolizní s tramvajovou dopravou. SSZ funguje ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem, prodlužováním a vkládáním vlastní fáze. Úprava spočívala ve změně dat pro jízdu tramvaje od přihlašovacího detektoru ke stopčáře obousměrně a ve vytvoření světelné závory proti zahlcování křižovatky vozidly. V některých případech signalizace reaguje na přijíždějící tramvaj nevhodně.


SSZ 2.366 Francouzská - Budečská

PREFERENCE: -
HODNOCENÍ: -

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V rámci rekonstrukce byla odstraněna signalizace z vlastní křižovatky a zřízena nová na samostatném přechodu pro chodce. Další signalizace byla zřízena obousměrně jako časový ostrůvek tramvajové zastávky.

Vzhledem k tomu, že SSZ nebylo na konci roku zcela doladěno, především z hlediska preference MHD, není hodnoceno.


SSZ 3.351 Želivského - Jeseniova

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Úprava části software SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním směru. V místě je silný provoz AD v hlavním směru. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 3.377 Korunní - Benešovská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve vedlejším přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD ve všech směrech. SSZ funguje ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastních fází a předvýběrem kolizních fází.


SSZ 3.693 Jičínská - Přemyslovská

PREFERENCE: -
HODNOCENÍ: -

Výstavba SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním přímém směru. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení.

Vzhledem k tomu, že SSZ nebylo na konci roku zcela doladěno (fungovalo v pevném programu), není hodnoceno.


SSZ 4.046 Chodovská - teplárna přechod

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. V místě je silný provoz AD. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 5.577 Na Zlíchově - Nad Zlíchovem

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ s preferencí na přechodu pro chodce, které bylo postaveno v roce 2008. V místě je poměrně slabý provoz AD. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze. Úprava spočívala v přemístění přihlašovacího kontaktu ve směru do centra do výhodnější polohy pro zajištění dostatečného předstihu přihlášení tramvaje.


SSZ 6.122 Bělohorská - Kukulova (Vypich)

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 3

Úprava SSZ s preferencí na průsečné křižovatce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD. SSZ funguje ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Úprava, která proběhla v rámci realizace KC Vypich a sousedního nového SSZ 6.134 Bělohorská - Slezanů, výrazně omezila preferenci tramvají především v pracovní dny. Byly významně redukovány prodlužování a předvýběry dle tramvají a během pracovního dne zcela zakázáno vkládání fází dle tramvají.


SSZ 6.131 Evropská - Na Pískách

PREFERENCE: -
HODNOCENÍ: 5

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v hlavním směru. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna. Významná AD navíc odbočuje do centra vlevo na plný signál společně s tramvajemi jedoucími přímo, čímž dochází k ohrožování a blokování tramvajové dopravy.


SSZ 6.134 Bělohorská - Slezanů

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na průsečné křižovatce a na odsazeném přechodu pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v hlavním směru. Část SSZ pro křižovatku funguje ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Část SSZ pro přechod funguje přes tramvajovou v trvalé zelené pro chodce. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.


SSZ 6.138 Evropská - Etiopská

PREFERENCE: -
HODNOCENÍ: 5

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v hlavním směru. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna. Detekce tramvají zatím funguje pouze ve směru z centra.


SSZ 6.153 Plzeňská - Makovského

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v lomeném směru. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci kolizní s tramvajovou dopravou. SSZ funguje ve vícefázovém řízení s různými variacemi fází dle nároků tramvají, chodců a automobilů. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.


SSZ 6.158 Evropská - U Hadovky

PREFERENCE: -
HODNOCENÍ: 5

Rekonstrukce SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v hlavním směru. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna. Detekce tramvají zatím funguje pouze ve směru z centra.


SSZ 6.160 Evropská - garáže MV

PREFERENCE: -
HODNOCENÍ: 5

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v hlavním směru. SSZ funguje ve třífázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna.


SSZ 7.135 Bubenské nábřeží - Argentinská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Úprava části software SSZ, vylepšení a znovuzavedení preference na tramvajovém přejezdu s přechody pro chodce a na odsazeném časovém ostrůvku tramvajové zastávky. V místě je velmi silný provoz AD v relaci kolizní s tramvajovou dopravou. Část SSZ pro přejezd funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Část SSZ pro ostrůvek funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna trvalým signálem volno pro tramvaj.


SSZ 7.187 Bubenské nábřeží - tramvajová trať

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Úprava části software SSZ, vylepšení a znovuzavedení preference na tramvajovém přejezdu s přechody pro chodce. V místě je velmi silný provoz AD v relaci kolizní s tramvajovou dopravou. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.


SSZ 8.242 Klapkova - Střelničná

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je středně silný provoz AD ve směru kolizním s tramvajovou dopravou. SSZ funguje ve vícefázovém řízení s různými variacemi fází dle nároků tramvají, chodců a automobilů. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastních fází a předvýběrem kolizní fáze.

Při příjezdu více tramvají v krátké době za sebou je v některých případech řízení méně pružné, což má mírně nepříznivý dopad na všechny uživatele.


SSZ 8.243 Střelničná - Zdibská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na všech vjezdech. V místě je středně silný provoz AD v hlavním směru. SSZ funguje ve vícefázovém řízení s různými variacemi fází dle nároků tramvají, chodců a automobilů. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastních fází a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 8.254 Bešťákova - přejezd TT

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na tramvajovém přejezdu s přechody pro chodce. V místě je slabý provoz AD. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.


SSZ 8.984 Střelničná - Opálkova

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: - *

Úprava SSZ s preferencí na průsečné křižovatce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně slabý provoz AD. SSZ funguje ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Úprava, která proběhla společně s rekonstrukcí tramvajové trati, spočívala v přemístění přihlašovacích kontaktů v obou směrech do výhodnější polohy pro zajištění dostatečného předstihu přihlášení tramvaje.


*) Vzhledem k tomu, že autorem úpravy SSZ je autor tohoto webu, není SSZ hodnoceno.
ZRUŠENÁ SSZ


SSZ 6.999 Milady Horákové - přejezd

Zrušení dočasného SSZ na provizorním tramvajovém přejezdu.


SSZ 6.177 Milady Horákové - smyčka tramvají

Dočasné zrušení SSZ na stykové křižovatce s provozem tramvají na všech vjezdech.


SSZ 6.143 Špejchar (Hradčanská)

Dočasné zrušení SSZ na průsečné křižovatce s provozem tramvají na třech ze čtyř vjezdů.


Celkem bylo k 31. 12. 2009 na TRAM síti 217 SSZ (o 4 více než k 31. 12. 2008). Z toho bylo s preferencí 131 SSZ (60,4 %), o 13 více než k 31. 12. 2008. Z toho s absolutní preferencí bylo 58 SSZ, o 7 více.Vysvědčení 2003
Vysvědčení 2004
Vysvědčení 2005
Vysvědčení 2006
Vysvědčení 2007
Vysvědčení 2008
Vysvědčení 2010
Vysvědčení 2011
Vysvědčení 2012
Vysvědčení 2013
Vysvědčení 2014
Vysvědčení 2015
Vysvědčení 2016
Vysvědčení 2017
Vysvědčení 2018

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024