Preference MHD v roce 2012

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 06. 04. 2013

07.04.2013 - Pro preferenci tramvají na světelných signalizacích byl rok 2012 špatný. Přibylo jen 6 semaforů s preferencí, což je nejméně od roku 2007. Na slabém výsledku se podepsala obnova signalizací – ta počet semaforů s preferencí poprvé nezvýšila – ale snížila. Kladnou bilanci tak uchránily softwarové úpravy řadičů, především na Výtoni. A také zcela nové signalizace.
SVĚTELNÉ SIGNALIZACE

V roce 2012 bylo obnoveno celkem 9 signalizací na tramvajové síti. Z nich na jedné byla preference zavedena (SSZ Karlovarská - smyčka tramvají), ovšem na dvou zrušena (SSZ Dukelských hrdinů – Kostelní a Letenské náměstí). Na dalších třech semaforech byl zachován stav bez preference (SSZ Flora, Vinohradská – Želivského a náměstí Míru – Jugoslávská).

Všechny tyto křižovatky jsou vybaveny detekcí tramvají. Ta se však využívá jen na výzvování (tedy volno pro tramvaj se bez nároku vynechá), nebo se neužívá prakticky vůbec a semafor pak na přihlášené vlaky nereaguje nijak.

Statistiku nepříznivě ovlivnil také fakt, že neproběhla rekonstrukce trati ve Švehlově ulici, která měla být koordinována s obnovou několika semaforů, které dosud fungují bez preference tramvají.

Obnovy (rekonstrukce) SSZ v roce 2012

Celkový počet Obnovou zavedena preference Zachována preference Obnovou zrušena preference Ponechán stav bez preference Přírůstek / úbytek SSZ s preferencí
9 1 3 2 3 -1

Na tramvajové síti bylo zřízeno celkem pět nových signalizací. Z nich byla preference zavedena na všech. Preference byla také zavedena v uzlu Výtoň, kde byly softwarově upraveny 4 signalizace. Na jedné z nich fungovala preference už dříve, na třech z nich byla preference doplněna. Průjezd uzlem se zrychlil v průměru o 19 sekund na jeden spoj.

Ve městě byla zrealizována další tři vzdálená rádia pro směrovou detekci tramvají na větší vzdálenost. Do reálného provozu bylo však uvedeno pouze zařízení na SSZ Dělnická – Komunardů, kde zajistilo výrazné většině vlaků plynulý průjezd ve směru od Dělnické. Rádia na Floře a na křižovatce Vinohradská – Želivského nebylo pro řízení křižovatek do konce roku využito.

Došlo k vypnutí signalizace na vjezdu do obratiště Radlická, aniž by to negativně postihlo tramvajovou dopravu, která zde měla zajištěnu absolutní preferenci. Vypnutím se zlepšila situace pro ostatní účastníky. Už v roce 2011 byla vypnuta signalizace na horní Palmovce, s velmi příznivými dopady do provozu MHD i IAD.

Výsledek: přes neúspěšné obnovy SSZ se díky softwarovým úpravám a novostavbám během roku 2012 podíl SSZ s preferencí tramvají zvýšil z 67,8 % na 68,9 %.

Podrobné hodnocení všech významných změn na SSZ na tramvajové síti v Praze v roce 2012 je k dispozici v následujícím přehledu:

Vysvědčení 2012 - hodnocení všech větších změn na SSZ
Seznam SSZ na tramvajové síti k 31. 12. 2012

PODÉLNÉ DĚLÍCÍ PRAHY

V roce 2012 došlo po letech k mírnému zlepšení v oblasti realizace betonových oddělovacích tvarovek mezi tramvajovými tratěmi a vozovkami. V meziročním srovnání je jich o 228 metrů více, a to přestože bumlík mezi Letenským náměstím a Spartou byl zlikvidován (a tedy odečten od přírůstků) a nahrazen jinou úpravou - zvýšeným tramvajovým tělesem se zatravněným svrškem.

Zásadní realizace bumlíku se dočkala Jičínská ulice, kde vzniklo v její části mezi Florou a Lucemburskou ulicí v obou směrech dohromady 258 metrů podélných prahů. Příjemnou službu vykonává také krátký bumlík v Zenklově ulici před křižovatkou s ulicí Nad Šutkou.

Délka prahů v Praze nyní činí 10 488 metrů.

Podélné dělící prahy - informace
Seznam podélných dělících prahů na tramvajové síti

AUTOBUSY: VYHRAZENÉ PRUHY

Pro autobusy byla realizována preferenční opatření v podobě zřízení dalších vyhrazených pruhů. V meziročním srovnání jich přibylo 4,02 km, což je po roce 2009 druhý nejvyšší přírůstek v historii. Nejvíce se na něm podílelo opatření v Opatovské ulici na Jižním městě, kde bylo vyhrazeno přes 2 km pruhů. Za významné lze označit také prodloužení pruhu v Černokostelecké ulici z centra o 830 metrů, díky němuž je teď pruh vyhrazen v celém úseku od Depa Hostivař až před křižovatku s Průmyslovou ulicí. Celkem je v Praze vyhrazeno pro autobusy již 19,995 km pruhů na vozovkách.

Dále přibylo 0,99 km pruhů na tramvajových tratích, což je také druhý nejvyšší přírůstek v historii. Autobusy jezdí po kolejích například na Plzeňské z centra od Anděla, ve zrekonstruované zastávce Želivského do centra a na Zahradním městě. Celková délka pruhů na kolejích činí 7,7 km.

Vyhrazené pruhy pro autobusy (materiál ROPIDu)

V oblasti preference autobusů na světelných signalizacích je situace nepřehledná. Přestože postupně přibývá signalizací i vozů vybavených zařízením pro detekci autobusů, na řadě křižovatek preference reálně nefunguje, nebo funguje špatně. Důvodem je neúčinný software, ale také nespolehlivost detekce, ať už zřejmě na straně vozidel, nebo křižovatek.

VÍCE VÝZVOVÝCH NÁVĚSTIDEL

V roce 2012 pokračovalo na křižovatkách dosazování výzvových návěstidel pro autobusy. Jejich účelem je zajištění informace zvláště pro řidiče, zda byl autobus řádně přihlášen do systému. Zařízení je zapojeno do komunikační jednotky pro preferenci, nikoli až do vlastního řadiče SSZ.

Byla zprovozněna jen menší část osazených zařízení. Jejich fungování potvrzuje značnou nespolehlivost systému a ukazuje, že v autobusové preferenci, přestože používá aktivní detekci (která je považována za vyspělejší než pasivní používanou u tramvají), bude třeba vyvinout ještě mnoho úsilí. Autobusové výzvy v masovém měřítku prozrazují nesprávné chování systému. Dochází k těmto jevům: nerozsvícení výzvy, pozdní rozsvícení výzvy, pozdní či předčasné zhasnutí výzvy, nezhasnutí výzvy / bezdůvodné svícení výzvy.

Přesná statistická data o semaforech na trasách autobusů jsou k dispozici pouze k počtu signalizací vybavených detekcí autobusů. Počet SSZ s reálnou preferencí autobusů je neznámý. Z tohoto důvodu od nyní zatím nebudou stránky Preference pražských tramvají uvádět číselné údaje o SSZ s aktivní detekcí autobusů.

V preferenci autobusů pomocí pasivní detekce přibyla v minulém roce 1 signalizace. Pasivně jsou autobusy detekovány a současně preferovány na 10 zařízeních.