Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST


Vysvědčení 2012

Přinášíme hodnocení změn na SSZ na tramvajové síti v roce 2012. SSZ jsou hodnocena z hlediska účinnosti preference tramvají s přihlédnutím ke složitosti dopravních podmínek.

SSZ 0.341 V Olšinách - Starostrašnická

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Doladění SSZ a vylepšení preference na odbočení tramvají na vlastní těleso s přechodem pro chodce přes tramvajovou trať na vlastním tělese. V místě je slabší provoz AD. SSZ funguje izolovaně v režimu trvalé zelené pro automobily, která je přerušována preferenčními nároky tramvají na odbočení a autobusů vyjíždějících ze zastávkového pásu. Detekci autobusů zajišťuje videodetekce. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

Doladění spočívá v úpravě dat pro jízdu tramvají směrem do centra, která uvažuje s delšími zastávkovými pobyty a zajišťuje pozdější začátek a konec vybíraného tramvajového volna. V typických případech tak již nedochází k tomu, že by tramvaj první preferenční volno nestihla využít.

V posledním čtvrtletí roku 2012 se na SSZ vyskytovaly závady videodetekce autobusů, což přinášelo falešné nároky na autobusovou fázi, která zhoršila plynulost provozu i preferenci tramvají.

SSZ bylo rekonstruováno v roce 2011.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány v kolizní fázi s tramvajemi.


SSZ 0.350 Vinohradská - přechod zast. Vinohradské hřbitovy

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 2

Výstavba nového SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. V místě je středně silný provoz AD. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení, přičemž přechod je rozdělen na tři části, které jsou řízeny nezávisle. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

Na SSZ jsou použity nereálné (zbytečně dlouhé) mezičasy mezi koncem volna pro tramvaje a začátkem volna pro chodce (9 sekund), což zbytečně zdržuje chodce, případně je to vede k nerespektování signálu stůj a také zhoršuje podmínky pro plynulý provoz tramvají v případě příjezdu více vlaků v krátké době po sobě.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány bez vzájemného ovlivňování s tramvajemi.


SSZ 0.372 Černokostelecká – Tuklatská

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Doladění SSZ a vylepšení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz AD v hlavním směru a slabý na bočních vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Doladění spočívá v úpravě řízení tak, aby preferenční nárok chodců pro přístup na zastávku byl před preferenčním nárokem tramvaje upřednostněn jen po určitou dobu po přihlášení tramvaje, nikoli krátce před potřebou tramvaje projet křižovatku.


SSZ 1.035 Křižovnická – Karlova

PREFERENCE: žádná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 5

Úprava SSZ a zrušení preference na přechodu pro chodce. V souvislosti s osazením chodeckých odpočítávadel došlo k nasazení pevného programu a tedy vypnutí preference tramvají v době od dopoledních do večerních hodin. Preference tak pro výraznou většinu projíždějících tramvajových spojů nefunguje.


SSZ 2.020 Rašínovo nábřeží – Libušina

PREFERENCE: absolutní (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a zavedení preference na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD. SSZ funguje v dynamické koordinaci uzlu Výtoň ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 2.021a Výtoň (Rašínovo nábřeží - Svobodova)

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a zavedení preference na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na všech třech vjezdech. V místě je poměrně silný provoz AD. SSZ funguje v dynamické koordinaci uzlu Výtoň ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním, a předvýběrem vlastní fáze, předvýběrem kolizní fáze a změnou pořadí fází. Realizace vložených fází je podmíněna nepřekročením maximální zadané délky cyklu.

Na SSZ dosud neproběhlo standardní doladění dat a řízení, takže v některých případech dochází k nižší efektivitě řízení pro tramvaje i ostatní účastníky.


SSZ 2.021b Rašínovo nábřeží – Vnislavova

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a zavedení preference na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru a slabý na bočním vjezdu. SSZ funguje v dynamické koordinaci uzlu Výtoň ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Na SSZ dosud neproběhlo standardní doladění dat a řízení, takže v některých případech dochází k nižší efektivitě řízení pro tramvaje i ostatní účastníky.


SSZ 2.022a Svobodova - Vyšehradská

PREFERENCE: absolutní (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a vylepšení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz AD. SSZ funguje v dynamické koordinaci uzlu Výtoň ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 2.062 Jaromírova - přechod Svatoplukova

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 3

Výstavba nového SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. V místě je středně silný provoz AD z centra a slabý provoz AD do centra. SSZ funguje izolovaně v režimu trvalé zelené pro automobily a tramvaje a výzvou pro chodce. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Na SSZ jsou použity nereálné (zbytečně dlouhé) mezičasy mezi koncem volna pro tramvaje i automobily a začátkem volna pro chodce (10 sekund), což zbytečně zdržuje chodce, případně je to vede k nerespektování signálu stůj a také zhoršuje podmínky pro plynulý provoz tramvají v případě příjezdu více vlaků v krátké době po sobě. Navíc ve směru z centra je pro tramvaje odložené přihlášení (tramvaj se do SSZ reálně přihlásí až cca 16 sekund po průjezdu přes přihlašovací kontakt), přestože poloha kontaktu je vzhledem k dojezdovým dobám optimální. Opatření vede k omezení preference a potenciálnímu generování umělého zdržení tramvají. Vzhledem k tomu, že řízený přechod je vybudován stavebně na zcela nevhodném místě, chodci jej vesměs nepoužívají a své volno tedy příliš nenárokují. Omezení preference se tak v praxi projevuje málo.


SSZ 2.362 náměstí Míru - Jugoslávská

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 5

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz AD na bočních vjezdech a slabý provoz na jednom z hlavních vjezdů. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna.

V rámci rekonstrukce zároveň došlo k úpravě mezičasů, čímž bylo zkráceno tramvajové volno v každém cyklu pevného programu o délce cyklu 60 sekund z původních 24 sekund na nových typicky 18 sekund, čímž se zvýšilo zdržení tramvají.


SSZ 3.323 Želivského - Vinohradská

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 4

Úprava SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je poměrně silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení s výběrem tramvajových oblouků na výzvu. Preference tramvají není zajištěna. Oproti stavu z konce roku 2011 byla na SSZ doplněna možnost výběru tramvajových oblouků Flora – Mezi hřbitovy do obou mezipoloh v cyklu. Na SSZ funguje preference autobusů.


SSZ 3.309 Vinohradská - Jičínská (Flora)

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 4

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na všech vjezdech. V místě je poměrně silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení s výběrem tramvajových oblouků na výzvu na dvou místech v cyklu. Preference tramvají není zajištěna.

Oproti původnímu řešení došlo ke zhoršení na vjezdu od Želivského, protože tramvaje se většinou hlásí do SSZ až po odstanicování, zatímco dříve se přihlašovaly před zastavením v zastávce. Ze všech směrů jsou doplněny vzdálené tramvajové detektory, které dosud nejsou nijak využívány ve prospěch tramvají.


SSZ 3.613 Vinohradská - Pod Židovskými hřbitovy

PREFERENCE: podmíněná (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 3

Rekonstrukce SSZ na stykové křižovatce a doplnění řízeného odsazeného přechodu pro chodce. Tramvaje jsou provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz AD v hlavním směru a slabý na bočním vjezdu. Oba uzly fungují ve vzájemné koordinaci a ve dvoufázovém řízení. Přechod je rozdělen na tři části, které jsou řízeny nezávisle. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

Na SSZ jsou použity nereálné (zbytečně dlouhé) mezičasy mezi koncem volna pro tramvaje a začátkem volna pro chodce (9 sekund), což zbytečně zdržuje chodce, případně je to vede k nerespektování signálu stůj a také zhoršuje podmínky pro plynulý provoz tramvají v případě příjezdu více vlaků v krátké době po sobě.

Dále v případě, že tramvaj z nějakého důvodu (čekání v kontrolním bodě, nástup vozíčkáře, střídání řidičů, větší čekání na cestující, činnost revizora, …) propásne první volno, opakované volno nastupuje typicky až po cca 90 sekundách, navíc v délce pouhých 5 sekund, čímž v dopravně jednoduchém místě vznikají značná zdržení a rozptyly provozu tramvají s dopadem do kvality poskytovaných služeb cestující veřejnosti.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně i nekolizně s tramvajemi.


SSZ 4.450 Generála Šišky - Čs. Exilu

PREFERENCE: podmíněná (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně s tramvajemi.


SSZ 4.475 Michelská - U Plynárny

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Výstavba nového SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním směru. V místě je středně silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Ve směru z centra je přihlašovací kontakt nevhodně blízko před křižovatkou, takže některé tramvaje jsou zdrženy jen z toho důvodu, že SSZ nestihne na nárok tramvaje zareagovat. Na SSZ jsou navíc zbytečně vybírány některé signály/fáze, aniž by na ně byl nárok, což také omezuje preferenci tramvají.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně i nekolizně s tramvajemi.


SSZ 6.128 Karlovarská - smyčka tramvají

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ na výjezdu tramvaje z obratiště, s přechody pro chodce. V místě je středně silný provoz AD. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení s trvalou zelenou pro automobily. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

Volno pro tramvaj typicky začíná s menší prodlevou po odbavení cestujících a není možné jej vybírat ze všech cizích fází křižovatky, což má občas za následek zdržení na odjezdu z nástupní zastávky.


SSZ 6.831 Myslbekova – Dlabačov

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve všech směrech (na jednom vjezdu dočasně pouze jednosměrně). V místě je slabší provoz AD ve všech směrech. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Úprava SSZ spočívá ve změně řízení z koordinovaného na izolovaný. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem fáze.

Úprava příznivě ovlivnila zdržení tramvají ve směru do centra, které zde odbočují do Myslbekovy ulice. Nadále však tento signál volno začíná ve fázovém přechodu bez zjevného důvodu s časovým odstupem po zelené pro automobily.


SSZ 7.028 nábř. Kpt. Jaroše - Dukelských hrdinů

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 3

Rekonstrukce SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde tramvaje odbočují z hlavní komunikace. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru a slabší provoz na bočním vjezdu. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.

Volno pro tramvaje je možno vybírat ve dvou možných polohách, ale jen jednou za cyklus. Předvýběr tramvajové fáze je omezený. Na SSZ nefunguje prodlužování kolizní fáze, což vede ke zbytečnému omezování hlavního směru a k občasnému „podhození“ cizí fáze před tramvaj. Přihlašovací kontakt ve směru do centra je umístěn příliš blízko před stopčárou, takže některé tramvaje jsou zdrženy jen z toho důvodu, že SSZ nestihne na nárok tramvaje zareagovat.

Na SSZ nejsou realizovány vozidlové detektory, což při realizovaném způsobu řízení ještě zhoršuje podmínky pro tramvaje. Celkově se jedná o zřetelné zhoršení původního stavu s preferencí, která na SSZ fungovala přibližně od roku 1995. Dle měření Technické správy komunikací se zde průměrné zdržení tramvají zvýšilo z původních 0,4 sekund na 10 sekund a podíl zastavených tramvají se zvýšil z původních 4 % na 46 %.


SSZ 7.102 Milady Horákové – U Sparty

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Výstavba nového SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru a slabší provoz na bočních vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Přihlašovací kontakt ve směru z centra je umístěn příliš blízko před stopčárou (nikoli na vjezdu do zastávky), takže některé tramvaje jsou zdrženy jen z toho důvodu, že SSZ nestihne na nárok tramvaje zareagovat. Není využita možnost dřívějšího ukončování chodeckého volna přes tramvajovou trať pro dřívější vložení tramvajové fáze a tím snížení zdržení tramvají a zkrácení celého cyklu řízení.


SSZ 7.141 Dělnická – Komunardů

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a vylepšení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení s výběrem tramvajových oblouků na výzvu do obou mezipoloh v cyklu. V místě je slabší provoz AD. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze a prodlužováním a předvýběrem kolizní fáze.

Úprava byla založena na realizaci vzdáleného rádia pro směrovou detekci tramvají od Dělnické ulice a odsunu vzdáleného přihlašovacího kontaktu v Komunardů – jih na výjezd ze zastávky Dělnická.


SSZ 7.155 Letenské náměstí

PREFERENCE: žádná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 5

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna.

Celkově se jedná o zhoršení původního stavu s preferencí, která na SSZ fungovala od roku 1999.


SSZ 7.163 Dukelských hrdinů – Kostelní

PREFERENCE: žádná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 5

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz AD v hlavním směru a na jednom z bočních vjezdů a slabý na jednom vedlejším vjezdu. SSZ funguje v dynamické koordinaci s SSZ Strossmayerovo náměstí ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna.

Celkově se jedná o zřetelné zhoršení původního stavu s preferencí, která na SSZ fungovala přibližně od roku 1995. Dle měření Technické správy komunikací se zde průměrné zdržení tramvají zvýšilo z původní 1 sekundy na 11 sekund a podíl zastavených tramvají se zvýšil z původních 13 % na 36 %.


SSZ 8.231 Zenklova – přechod zastávka Okrouhlická

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Výstavba nového SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. V místě je silný provoz AD. SSZ funguje izolovaně v režimu trvalé zelené pro automobily a tramvaje a výzvou pro chodce. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.

Na SSZ jsou použity nereálné (zbytečně dlouhé) mezičasy mezi koncem volna pro tramvaje a začátkem volna pro chodce (9 sekund), což zbytečně zdržuje chodce, případně je to vede k nerespektování signálu stůj a také zhoršuje podmínky pro plynulý provoz tramvají.


SSZ 8.236 Zenklova - Nad Šutkou

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ a vylepšení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je silný provoz AD v hlavním směru, na bočních vjezdech je provoz slabý. SSZ funguje izolovaně v režimu trvalé zelené v hlavním směru. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastních fází s modifikacemi dle nároků tramvají.

Úprava SSZ spočívá v částečném odsunu přihlašovacího tramvajového kontaktu od Zenklovy do větší (výhodnější) vzdálenosti před křižovatkou a v doladění software, odstranění nedostaků v řízení a zkrácení mezičasů dle reálného provozu, což přineslo plynulejší provoz tramvají a ostatních účastníků.

Předvýběr tramvajové fáze je v době silného provozu omezený, přičemž SSZ naopak reaguje poměrně rychle na nároky vozidel z bočních směrů, kde je slabý provoz, případně chodců.Nespolehlivé předvěsti na SSZ 0.687 Švehlova - Jahodová

Na SSZ realizovaném v roce 2011 nadále nefungují spolehlivě předvěsti, a to z obou směrů, čímž pozbývají smysl. Dále ve směru do centra je přihlašovací kontakt nadále velmi blízko od křižovatky (cca 12 sekund jízdy), takže některé tramvaje jsou zdrženy jen z toho důvodu, že SSZ nestihne na nárok tramvaje zareagovat. Vlastní řízení křižovatky a preference již zřejmě nevykazují chyby.

Zapojený kontakt na SSZ 1.010 Národní divadlo

Současně s ukončení rekonstrukcí tratě na Masarykově nábřeží byl opětovně zapojen přihlašovací kontakt na vjezdu z mostu Legií a tím byla na tomto vjezdu po přibližně roce obnovena preference tramvají.

Opravená detekce na SSZ 1.052 Havlíčkova - Hybernská (Masarykovo nádr.)

Na vjezdu od Senovážného náměstí byla v roce 2012 opravena detekce tramvají. Po přibližně roce a čtvrt na tomto vjezdu opět začala fungovat preference tramvají.

Výzva na SSZ 1.078 Vinohradská – Legerova

V dubnu došlo k mírné úpravě řízení tak, aby nárok tramvaje, který je uspokojován na výzvu až dvakrát do cyklu, mohl být realizován v nejbližší logické poloze. Jednalo se o návrat do předchozího stavu.

Nevhodně umístěný kontakt na SSZ 5.536 Plzeňská - rampa AD

Na vjezdu z centra zůstává přihlašovací kontakt umístěn v nevhodné poloze, příliš daleko od křižovatky. Signalizace neprodlužuje od tohoto kontaktu volno pro tramvaje a k jeho ukončování dochází i těsně před nárokem tramvaje na průjezd.

Nepreference na SSZ 6.162 Evropská - smyčka Divoká Šárka

Na SSZ vybaveném detekcí tramvají nadále není preference tramvají. Volno pro tramvaje je v zásadě vybíráno v pevné poloze v cyklu dle koordinace pro AD po Evropské, bez možnosti „plavání“ tramvajového signálu v cyklu a následným zajištěním těsnější koordinace s blízkými SSZ povelovými signály.

Navíc dochází k vadnému řízení. Červená pro vozidla v hlavím směru není plně využívána pro výběry volna pro přihlášené tramvaje. Chodci napříč tratí jsou nárokem tramvaje někdy ukončovány, aniž by však tramvaji volno padlo apod.

Omezení výběrů tramvajového volna na SSZ 6.164 Podbabská - Ve Struhách

Na signalizaci si tramvaje mohou vybírat volno až dvakrát do cyklu, ale druhý výběr je možný pouze v případě, kdy si volno nárokují chodci přes hlavní směr. Tímto omezením dochází ke zbytečnému snižování plynulosti provozu tramvají a v některých případech tak není dodržet pravidelný čas odjezdu z nástupní zastávky.

Preference chodců před tramvají na SSZ 7.176 Partyzánská – Vrbenského

Na SSZ je nadále zachována preference chodců před tramvají realizovaná s obnovou SSZ v roce 2010. Dochází i k tomu, že tramvaje mají během stanicování volno, které přitom nevyužijí. A naopak před požadavkem na odjezd dostávají stůj a chodci dostávají zelenou. Preference chodců platí i pro opačný směr, kde tramvaje jezdí z volné trati a dostávají signál stůj i těsně před stopčárou.

Vypnuté SSZ 8.206a Sokolovská - Zenklova (horní Palmovka) a SSZ 5.668 Radlická - smyčka TRAM

K vypnutému SSZ na horní Palmovce přibyla v roce 2012 signalizace na výjezdu ze smyčky tramvají v Radlicích. Důvodem je nevyhovující řízení SSZ. V obou případech jsou dopady na plynulost provozu tramvají a celkovou dopravní situaci příznivé, případně neutrální.

SSZ 8.242 Klapkova - Střelničná

V případě společných (vzájemně kolizních) nároků chodců přes Střelničnou a tramvají od Kobylis vpravo, nebo od Střelničné vlevo neprobíhá sled fází v pořadí dle přihlášených tramvají, ale je nejprve vybrána fáze pro chodce a tramvaje přes Střelničnou, přestože tramvaje volno nenárokují. Tímto omezením dochází ke zbytečnému snižování plynulosti provozu tramvají s možným vlivem na další zařazené vlaky ve směru z centra, a také k možnému zhoršení pro ostatní účastníky.

Úprava dat na SSZ 8.245 Střelničná – Davídkova a SSZ 8.984 Střelničná – Opálkova

Na obou signalizacích byla doladěna data za účelem plynulejší jízdy tramvají a částečně i snížení vlivu preference tramvají na ostatní účastníky provozu.Poznámka: u SSZ obnovených nebo postavených v roce 2012, které byly z hlediska preference MHD prokazatelně doladěny až během roku 2013, budou následné změny zahrnuty až do vyhodnocení za rok 2013.


Celkem bylo k 31. 12. 2012 na TRAM síti 238 SSZ, o 5 více než k 31. 12. 2011. Z toho bylo s preferencí 164 SSZ (68,9 %), o 6 více než k 31. 12. 2011. S absolutní preferencí bylo 60 SSZ, stejný počet. Bez preference bylo 74 SSZ, o 1 méně než k 31. 12. 2011.Vysvědčení 2003
Vysvědčení 2004
Vysvědčení 2005
Vysvědčení 2006
Vysvědčení 2007
Vysvědčení 2008
Vysvědčení 2009
Vysvědčení 2010
Vysvědčení 2011
Vysvědčení 2013
Vysvědčení 2014
Vysvědčení 2015
Vysvědčení 2016
Vysvědčení 2017
Vysvědčení 2018

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024