Preference MHD v roce 2013

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 24. 04. 2014

01.05.2014 – Lepší výsledky než v roce předchozím. Ale stále některé nevyřešené dluhy z let minulých. V hlavním městě se přes určité pokroky v preferenci městské hromadné dopravy už několik let nedaří zřetelně zvyšovat rychlost tramvajové dopravy, přestože to město ve svých strategických dokumentech vyžaduje. Jaké byly změny v preferenci MHD a zvláště tramvajové dopravy v Praze v roce 2013?

SVĚTELNÉ SIGNALIZACE

Za rok 2013 přibylo ve městě celkem 10 signalizací s preferencí tramvají. Semaforů bez preference 5 ubylo.

Kde se ve městě zlepšovalo? Preference se po letech více či méně zodpovědných experimentů vrátila na skoro celou Poděbradskou, a to v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové tratě. Podařilo se zřídit preferenci i na křižovatce s Kbelskou, kde bylo jedno z nevyšších zdržení tramvají v Praze: přes půl minuty na spoj. Zbývá však ještě dokončit – a zavést preferenci – na křižovatce s Podkovářskou.

Částečně se dařilo v oblasti Prahy 6. Prašný most, Octárna i Hládkov dostaly dynamické řízení s preferencí tramvají. Ve všech případech se přitom jednalo o stavby, které navazovaly na výstavbu tunelů Městského okruhu, které v řadě případů přinesly potřebné investice i do vylepšení tramvajové sítě, takže efekty v této oblasti mají synergický účinek.

Na druhou stranu 2 dokončené signalizace (obnovené horní náměstí Míru a nový přechod Súdánská) jsou bez preference tramvají. A opět - ačkoli jsou vybaveny detekcí tramvají.

Současně se nepohnulo dořešení zhruba poloviny signalizací, které poškozují veřejnou dopravu už od roku 2012: Letenské náměstí, Vinohradská – Pod Židovskými hřbitovy (přechod Želivského), Želivského – Vinohradská, náměstí Míru – Jugoslávská. Většina z nich funguje zcela bez preference. A také je třeba zmínit některé ještě starší hříchy: oblast Malovanky, Evropskou.

Přesto se pár vad z minulosti odstranilo. Historicky nejlepší preference začala fungovat na nábřeží Kapitána Jaroše a také na křižovatce Dukelských hrdinů – Kostelní. Přitom o rok dříve došlo ke značnému zhoršení obou křižovatek po obnově SSZ. S preferencí, ačkoli s řadou výhrad již funguje i SSZ Flora.

Za zmínku stojí další rozšíření vzdálených rádií v Praze. Tato zařízení umějí směrově detekovat tramvaje na větší vzdálenost, než jen v těsné blízkosti před křižovatkou. Dvě nová vzdálená rádia fungují na SSZ Prašný most. Z toho je jedno klasické od Vítězného náměstí. Druhé od Hradčanské je specifické, protože současně slouží k ovládání rychlostní výhybky, kterou staví na vzdálenost 200 metrů. Signalizaci ovlivňuje na 300 metrů.

Výsledek: podíl SSZ s preferencí tramvají se v roce 2013 zvýšil z 68,9 % na 71,6 %. Celkový počet zařízení narostl na 243.

Podrobné hodnocení všech významných změn na SSZ na tramvajové síti v Praze v roce 2013 je k dispozici v následujícím přehledu:

Vysvědčení 2013 - hodnocení všech větších změn na SSZ
Seznam SSZ na tramvajové síti k 31. 12. 2013

PODÉLNÉ DĚLÍCÍ PRAHY

Nijak závratné číslo. Ale v rozšiřování bumlíků tentokrát kvalita předčila kvantitu. Vítězství v kategorii nejužitečnější bumlík získává ten u zastávky Veletržní palác ve směru z centra. Měří jen 36,5 metru, ale zásadním způsobem zlepšil průjezd tramvají od zastávky ke křižovatce a pomáhá i při průjezdu samotnou křižovatkou. Současně pomohl vylepšit vzájemný vztah aut a tramvají v exponovaném místě. Rychlejší průjezd tramvaje znamená možnost dřívějšího odbočení vozidel vlevo.

Řešení je o to cennější, že ho muselo provázet zrušení řadicích pruhů pro auta na příslušném vjezdu křižovatky. Vozidla se tak vedle sebe rovnají podle šipek na vozovce. Podobné řešení se povedlo na náměstí Curieových. Zde nebylo zatím stvrzeno betonem, nýbrž se odehrává pomocí plastových klemfixů (ve statistice nejsou zahrnuty).

Další bumlíky pomáhají třeba na Ostrčilově náměstí nebo kolem Prašného mostu. Na druhou stranu byl dočasně zkrácen bumlík ve Francouzské ulici u náměstí Míru. Dočasně je zrušen bumlík v ulici Komunardů před křižovatkou s Dělnickou.

Celkově bylo v roce 2013 zřízeno 206,5 metrů betonových dělících tvarovek. Ubylo 67 metrů. Délka prahů v Praze činila k 31. 12. 2013 celkem 10 627 metrů.

Podélné dělící prahy - informace
Seznam podélných dělících prahů na tramvajové síti

AUTOBUSY: PRUH V JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ

Preference autobusů nezažila zdaleka tak bohatý rok jako ten předchozí, který byl ovšem rozsahem zřízených vyhrazených pruhů výjimečný (4 kilometry).

V roce 2013 bylo zřízeno 260 metrů vyhrazených pruhů, z toho 240 metrů činí pruh v ulici Jugoslávských partyzánů před Vítězným náměstím. Více BUSpruhů bylo zřízeno na tramvajových kolejích, a to především v oblasti kolem Prašného mostu v souvislosti s výstavbou Městského okruhu. Přírůstek činí 1090 metrů.

Celkem mají VJP pro autobusy v Praze délku 20,505 kilometrů na vozovkách a 8,79 kilometrů na tramvajových tratích.

Vyhrazené pruhy pro autobusy (materiál ROPIDu)

V oblasti preference autobusů na světelných signalizacích zůstává situace nepřehledná. Postupně přibývá signalizací i vozů vybavených zařízením pro detekci. Na řadě křižovatek nebo vozů preference ale reálně nefunguje, nebo funguje špatně. Důvodem je v některých případech neúčinný software, ale také neschopnost vozidel komunikovat se signalizacemi.

MRTVÉ SORY

Vzhledem k tomu, že všechny pražské signalizace s detekcí autobusů již jsou vybaveny funkčními výzvovými návěstidly, která informují o přihlášení vozu k signalizaci, je možné monitorovat spolehlivost systému. Ukazuje se, že aktivní detekce z podstaty není tak spolehlivá a přesná jako ta pasivní. Častěji lze sledovat nepřihlášení autobusu, pozdní přihlášení, pozdní či předčasné odhlášení, neodhlášení / bezdůvodné přihlášení.

Problémem je také, že nové autobusy (SOR) zatím neumějí komunikovat se signalizacemi, které jsou novější, než ony sami. Výsledkem je, že obnovou vozového parku autobusů MHD + obnovou signalizací dochází přinejlepším ke stagnaci rozvoje preference autobusů na SSZ v Praze. Na některých linkách se SORy nepřihlásí až k polovině signalizací s preferencí.

Kvalitní data o počtu semaforů s preferencí autobusů neexistují, zveřejňovány jsou pouze informace o počtu SSZ s detekcí autobusů, a ty jsou navíc vydávány za SSZ s preferencí. Z tohoto důvodu stránky Preference pražských tramvají data autobusové preference neuvádějí.

Výjimkou je podmnožina „preference autobusů pomocí pasivní detekce“, která přibyla v minulém roce na dvou signalizacích na Prašném mostě (křižovatka a přechod k zastávce). Pasivně jsou autobusy detekovány a současně preferovány na 12 semaforech.