Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST


Vysvědčení 2013

Přinášíme hodnocení změn na SSZ na tramvajové síti v roce 2013. SSZ jsou hodnocena z hlediska účinnosti preference tramvají s přihlédnutím ke složitosti dopravních podmínek.

SSZ 0.384 Švehlova - Vladycká

PREFERENCE: podmíněná (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ a změna preference z absolutní na podmíněnou na stykové křižovatce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze.

Úprava spočívá v doplnění přechodu pro chodce přes Švehlovu ulici, čímž se prodloužila nutná délka signálu stůj pro tramvaj a pro zachování absolutní preference by byla nezbytná úprava poloh tramvajových detektorů.


SSZ 0.398 Švehlova - Hostivařská

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD, především v hlavním směru. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Délka signálu stůj pro tramvaj při výběru fáze s chodci přes hlavní komunikaci a současně s levým odbočením z hlavní komunikace ve směru do centra je s ohledem na polohu tramvajových detektorů příliš vysoká a není umožněno ji účinně krátit. Část tramvají je tak zastavena zbytečně jen proto, že řadič nestihne na nárok tramvaje včas reagovat.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně i nekolizně s tramvajemi.


SSZ 0.625 Černokostelecká - Dřevčická

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Výstavba nového SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru a slabší provoz na vedlejším vjezdu. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Ve směru do centra je přihlašovací kontakt nevhodně blízko před křižovatkou, takže některé tramvaje jsou zdrženy jen z toho důvodu, že SSZ nestihne na nárok tramvaje zareagovat.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány nekolizně s tramvajemi.


SSZ 0.726 Chodovská - Baumax

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 3

Výstavba nového SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v hlavním směru a slabý provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Vzhledem k nulovému (nebo minimálnímu) preferenčnímu prodlužování vlastní fáze od tramvají, se typicky všechny tramvaje z centra a část tramvají do centra přihlašují do příštího cyklu, a tak namísto logického prodloužení vlastní fáze dochází k předbvýběru fáze kolizní a následně k vložení fáze speciální. Tento průběh řízení jednak vede ke zdržení všech dotčených tramvají a jednak k nárůstu neproduktivního času v cyklu. Současně jsou na SSZ zjevně nadsazené mezičasy při vyklizování tramvají, což problém ještě prohlubuje.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány nekolizně s tramvajemi.


SSZ 1.056 Křižovnická - Kaprova (Staroměstská)

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru a slabší provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem a prodlužováním kolizní fáze.

Vložená fáze pro tramvaje ve směru z centra přímo je vybírána v některých případech předčasně a délka volna zpravidla trvá pouze 5 sekund, takže ji většina tramvají nestihne využít. V některých případech není vložená fáze vůbec realizována. Ve směru od Mánesova mostu SSZ počítá s příliš vysokou rychlostí jízdy tramvaje, takže tramvaj občas nestihne využít prodlužování. Došlo ke zhoršení preference.

Na SSZ nadále funguje světelná závora pro auta směr Smetanovo nábřeží, která slouží ke snížení zahlcování vlastní křižovatky a navazující komunikace.


SSZ 2.066 Vyšehradská - Benátská

PREFERENCE: absolutní (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je slabší provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Proti předchozímu způsobu řízení byla na SSZ doplněna vložená fáze, čímž došlo ke zlepšení preference.


SSZ 2.332a náměstí Míru - Francouzská

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 5

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna, SSZ je řízeno pevným programem. Tramvajová detekce je realizována.


SSZ 3.309 Vinohradská - Jičínská (Flora)

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na všech vjezdech. V místě je poměrně silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Tramvajové výzvy od velké Jičínské a od Vinohradské do centra jsou často realizovány příliš brzy a tramvaje nestačí vybírané volno často využít. Není realizováno prodlužování kolizní fáze, které je žádoucí hlavně při jízdě tramvají malou Jičínskou, a to za účelem vytlačení kolony vozidel, která vzhledem k šířce jízdního pruhu často vytváří tramvaji překážku. V některých situacích se bezdůvodně nevybírá tramvajová fáze se současným volnem od Vinohradské z centra vpravo a od malé Jičínské vpravo, které jsou vzájemně nekolizní.

Není zajištěna dynamická koordinace s SSZ Jičínská - Přemyslovská, což vede k vyššímu zastavování aut a k reálnému poklesu kapacity vjezdu z velké Jičínské.


SSZ 5.761 Radlická - přechod Karla Engliše

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. V místě je poměrně silný provoz aut. SSZ funguje v koordinaci v režimu trvalé zelené pro automobily a tramvaje a výzvou pro chodce. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 6.118 Evropská - Horoměřická

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: -

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a středně silný provoz na jednom z vedlejších vjezdů. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém pevném řízení. Preference tramvají není zajištěna. SSZ je v provizorním režimu.


SSZ 6.145 Prašný most

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechodem pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je silný provoz aut na třech vjezdech. Čtvrtý vjezd a jediný přechod pro chodce jsou dočasně mimo provoz. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze, předvýběrem kolizní fáze a změnou pořadí fází.

Na vjezdu od Milady Horákové do centra není zajištěno spolehlivé rozlišení přihlášených tramvají a autobusů, které jezdí po kolejích, což vede v některých případech k nárůstu zdržení na tomto vjezdu.


SSZ 6.148 Patočkova - Střešovická

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na všech vjezdech. V místě je poměrně silný provoz aut v hlavním směru a slabší provoz na vedlejším vjezdu. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 6.149 Patočkova - Myslbekova

PREFERENCE: absolutní (do roku 2010 absolutní)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde tramvaje odbočují z hlavní komunikace. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru a slabší provoz na vedlejším vjezdu. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.


SSZ 6.159 Evropská - Alžírská

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: -

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a slabší provoz na vedlejším vjezdu. Čtvrtý vjezd (smyčka tramvají) je dočasně mimo provoz. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém pevném řízení. Preference tramvají není zajištěna. SSZ je v provizorním režimu.


6.818 Evropská - přechod Súdánská

PREFERENCE: žádná
HODNOCENÍ: 5

Výstavba nového SSZ na přechodu pro chodce. V místě je poměrně silný provoz aut. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna, SSZ je řízeno pevným programem. Tramvajová detekce je realizována.


SSZ 6.836 Milady Horákové - přechod u zastávky Prašný most

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. V místě je poměrně silný provoz aut. SSZ funguje v dynamické koordinaci s SSZ Prašný most ve dvoufázovém řízení, přičemž přechod je rozdělen na tři části, které jsou řízeny nezávisle. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.


SSZ 7.028 Nábř. Kpt. Jaroše - Dukelských hrdinů

PREFERENCE: absolutní (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a změna preference z podmíněné na absolutní na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde tramvaje odbočují z hlavní komunikace. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a středně silný provoz na vedlejším vjezdu. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze, předvýběrem a prodlužováním kolizní fáze a změnou pořadí fází.

Úprava spočívá ve vylepšení tramvajové detekce a doplnění dalších preferenčních prvků, čímž došlo ke zlepšení preference.

Video
10 x zrychlený záznam průběhu řízení SSZ (80 MB)


SSZ 7.163 Dukelských hrdinů - Kostelní

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz aut v hlavním směru a na jednom vedlejším vjezdu a slabý provoz aut na druhém vedlejším vjezdu. SSZ funguje v dynamické koordinaci s SSZ Strossmayeovo náměstí ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Úprava spočívá mimo jiné ve vylepšení tramvajové detekce.


SSZ 7.995 jednokolejná TT Troja

Zrušení SSZ pro řízení provozu na jednokolejném úseku tramvajové trati. SSZ bylo zrušeno v souvislosti se zrušením jednokolejné trati.


SSZ 9.213 Poděbradská - Podkovářská

PREFERENCE: žádná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: -

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz aut v hlavním směru a slabý provoz na vedlejším vjezdu. Čtvrtý vjezd je dočasně mimo provoz. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém pevném řízení. Preference tramvají není zajištěna. SSZ je v provizorním režimu.


SSZ 9.217 Poděbradská - U Elektry

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz aut v hlavním směru a slabý provoz aut na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 9.221 Poděbradská - U Tesly

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ na přechodu pro chodce. V místě je poměrně silný provoz aut. SSZ funguje v koordinaci v režimu trvalé zelené pro automobily a tramvaje a výzvou pro chodce. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Preference chodců pro přístup na zastávku při výskytu tramvaje ve směru z centra je nastavena tak, že občas způsobí tramvajím zbytečné zdržení. Ve směru do centra je přihlašovací kontakt příliš blízko před křižovatkou a kolizní fázi není možné krátit, takže některé tramvaje jsou zdrženy jen z toho důvodu, že SSZ nestihne na nárok tramvaje zareagovat.


SSZ 9.223 Poděbradská - Kbelská

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut na všech vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem, prodlužováním a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Ve směru z centra je přihlašovací detektor příliš blízko před křižovatkou, takže část tramvají je zdržena jen z toho důvodu, že SSZ nestihne na nárok tramvaje zareagovat. Důvodem je, že na SSZ jsou provizorně použity vytěžené optické snímače STOD1, které neumožňovaly pro směr z centra umístění dvou snímačů před spojení trolejí dvou tratí od Nádraží Libeň i od Kolbenovy.


SSZ 9.228 Poděbradská - Hloubětínská

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 2

Oprava detekce tramvají a zavedení preference na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a slabší provoz aut na vedlejším vjezdu. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.

V obou směrech je přihlašovací kontakt nevhodně blízko před křižovatkou, takže některé tramvaje jsou zdrženy jen z toho důvodu, že SSZ nestihne na nárok tramvaje zareagovat.Doladění SSZ 0.341 V Olšinách - Starostrašnická

Na SSZ rekonstruovaném v roce 2011 došlo k doladění. Spočívá ve zvýšení dat pro jízdu autobusů (pro reálné délky zastávkových pobytů) a zajišťuje pozdější začátek a konec vybíraného autobusového volna. V typických případech tak již nedochází k tomu, že by autobus první preferenční volno nestihl využít. Současně byla vylepšena reakce na nároky tramvají tak, aby těsně před tramvají nedošlo k výběru hlavní fáze pro auta.

Předvěsti na SSZ 0.687 Švehlova – Jahodová: zlepšení, ale…

Na SSZ realizovaném v roce 2011 byla registrována výrazně lepší funkce předvěstí. Nezůstávají na stůj, pokud tramvaj může hlavní návěstidlo projet plynule na volno. V řadě případů však volno na předvěstech padá před blížící se tramvají pozdě a řidič tramvaje tak zaregistruje platný signál na poslední chvíli, nebo vůbec. Současně platí, že ve směru do centra je přihlašovací kontakt nadále velmi blízko od křižovatky (cca 12 sekund jízdy), takže některé tramvaje jsou zdrženy jen z toho důvodu, že SSZ nestihne na nárok tramvaje zareagovat.

SSZ 2.362 náměstí Míru - Jugoslávská na tramvaje obvykle nereaguje. Stále.

Horší než před obnovou. Signalizace "dolní Mírák" je plně vybavena detekcí vozidel, včetně tramvají. Přesto je pro většinu tramvají řízena v pevném programu. Od obnovy v roce 2012 zdrží kolem 80 % vlaků.

Nevhodně umístěný kontakt na SSZ 5.536 Plzeňská - rampa AD

Na vjezdu z centra zůstává přihlašovací kontakt umístěn v nevhodné poloze, příliš daleko od křižovatky. Signalizace neprodlužuje od tohoto kontaktu volno pro tramvaje a k jeho ukončování dochází i těsně před nárokem tramvaje na průjezd.

Nepreference na SSZ 6.162 Evropská - smyčka Divoká Šárka a na celé Evropské

Na SSZ vybaveném detekcí tramvají nadále není preference tramvají. Volno pro tramvaje je v zásadě vybíráno v pevné poloze v cyklu dle koordinace pro auta po Evropské, bez možnosti „plavání“ tramvajového signálu v cyklu.

Navíc dochází k vadnému řízení. Červená pro vozidla v hlavím směru není plně využívána pro výběry volna pro přihlášené tramvaje. Chodci napříč tratí jsou nárokem tramvaje někdy ukončovány, aniž by však tramvaji volno padlo apod.

Video
Nesmyslné zdržení na odjezdu z vnější koleje (30 MB)
Silné zdržování tramvají na vjezdu i výjezdu ze smyčky (87 MB)

SSZ 6.162 je z hlediska provozu tramvají nejhorší SSZ na Evropské třídě. A současně celá Evropská je z hlediska preference tramvají nejhorší radiálou v celém městě. V tuto chvíli je vybaveno technologií pro preferenci 12 ze 14 SSZ. Preferenci však uplatňuje jediná křižovatka. Dochází tak ke znehodnocení investice do obnovy SSZ a ke zvyšování nákladů na provozování MHD, a to bez zvýšení kvality MHD.

Vynechávání tramvajového volna na SSZ 6.164 Podbabská - Ve Struhách

Na signalizaci si tramvaje mohou vybírat volno až dvakrát do cyklu, ale druhý výběr je možný pouze v případě, kdy si volno nárokují chodci přes hlavní směr. Tímto omezením dochází ke zbytečnému snižování plynulosti provozu tramvají a v některých případech tak není dodržen pravidelný čas odjezdu z nástupní zastávky.

Stále tragické SSZ 7.155 Letenské náměstí

V roce 2012 byla v rámci obnovy SSZ zrušena preference. Dosud nebyla obnovena. Průměrné zdržení tramvají činí 31 sekund na 1 spoj. Roční škody (zvýšení provozních nákladů z nepreference) se pohybují mezi 1,5 a 2 miliony korun. Stále čekáme.

Pomotaný sled fází na SSZ 8.242 Klapkova - Střelničná

V případě společných (vzájemně kolizních) nároků chodců přes Střelničnou a tramvají od Kobylis vpravo, nebo od Střelničné vlevo neprobíhá sled fází v pořadí dle přihlášených tramvají, ale je nejprve vybrána fáze pro chodce a tramvaje přes Střelničnou, přestože tramvaje jsou třeba seřazeny pro opačné pořadí jednotlivých signálů. Tímto omezením dochází ke zbytečnému snižování plynulosti provozu tramvají s možným vlivem na další zařazené vlaky ve směru z centra, a také k možnému zhoršení pro ostatní účastníky.Poznámka: u SSZ obnovených nebo postavených v roce 2013, které byly z hlediska preference MHD prokazatelně doladěny až během roku 2014, budou následné změny zahrnuty až do vyhodnocení za rok 2014.


Celkem bylo k 31. 12. 2013 na TRAM síti 243 SSZ, o 5 více než k 31. 12. 2012. Z toho bylo s preferencí 174 SSZ (71,6 %), o 10 více než k 31. 12. 2012. S absolutní preferencí bylo 62 SSZ, o 2 více. Bez preference bylo 69 SSZ, o 5 méně než k 31. 12. 2012.Vysvědčení 2003
Vysvědčení 2004
Vysvědčení 2005
Vysvědčení 2006
Vysvědčení 2007
Vysvědčení 2008
Vysvědčení 2009
Vysvědčení 2010
Vysvědčení 2011
Vysvědčení 2012
Vysvědčení 2014
Vysvědčení 2015
Vysvědčení 2016
Vysvědčení 2017
Vysvědčení 2018

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024