Preference MHD v roce 2015

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 03. 10. 2016

03.10.2016 – Restart bumlíků v Praze. A také vídeňských zastávek. To byly nejviditelnější počiny v preferenci tramvají v roce 2015. Světelných signalizací s preferencí tramvajové dopravy přibylo totiž v hlavím městě pouze pět, což je nejmenší počet od roku 2002. V autobusové dopravě se podařilo zřídit další tři kilometry vyhrazených jízdních pruhů, hlavně na Evropské třídě a Strakonické.SVĚTELNÉ SIGNALIZACE

V minulém roce přibylo ve městě celkem 5 semaforů s preferencí tramvají. Pokrok se ovšem nesl především ve znamení menších vylepšení zařízení, která byla obnovena v nedávné minulosti, ale preference na nich chyběla, nebo nebyla dostatečně kvalitní. Příkladem pozitivních dobrých počinů jsou drobné úpravy světel v Kobylisích (SSZ Zenklova – Nad Šutkou, SSZ Klapkova – Střelničná), nebo také trochu rozsáhlejší úpravy SSZ Myslbekova – Dlabačov. Kýžená preference byla obnovena na SSZ Koněvova – Spojovací.

Podařil se další nepatrný postup vpřed na Evropské třídě, kde byla zprovozněna solidní preference tramvají na zatížené křižovatce u nové stanice metra Nádraží Veleslavín (SSZ Evropská – Veleslavínská). A po blamáži se dočkal preference rovněž nově zřízený samostatný přechod pro chodce k zastávce Horoměřická (SSZ Evropská – přechod Súdánská).

Zprovozněna byla dvě vzdálená rádia, a sice na SSZ Dělnická – Komunardů od Ortenova náměstí a na SSZ Otakarova – Bělehradská od I. P. Pavlova, kde proběhla kompletní rekonstrukce tramvajové trati.

Dalšího vylepšení se dočkala i některá světla, která prošla obnovou a i dříve fungovala uspokojivě. Příznivým počinem bylo doplnění směrových signálů pro odbočení vlevo přes koleje na křižovatce u zastávky Krematorium Strašnice (SSZ Vinohradská - Za Strašnickou vozovnou). A plynulejší je nyní výjezd tramvají kolem smyčky Hlubočepy (SSZ Na Zlíchově - smyčka Hlubočepy). Bohužel sousední odsunutá signalizace na přechodu u zastávky Zlíchov dočasně schopnost preference pozbyla.

Ke zlepšení situace na SSZ došlo na Malé Straně. V důsledku zrušení midibusové linky 294 byla odpojena detekce autobusů na semaforu na Malostranském náměstí a na Klárově. V obou případech fungovala velmi nespolehlivě a snižovala celkovou propustnost tratí pro MHD.

Stále se velmi nedaří na náměstí Míru. Se zavedením dynamického řízení na horní křižovatce, místo aby došlo ke zlepšení, nastalo už v roce 2014 zhoršení, protože začal „propadávat cyklus“, takže v některých případech nedojde vůbec k výběru fáze pro tramvaje a ty tak musí čekat do příštího cyklu, což se v pevném programu nestávalo. Situace trvala po celý rok 2015. Na dolní křižovatce došlo k obnově SSZ v roce 2012 a preference také dosud není zavedena.

Navíc přibyly další dluhy. V souvislosti s rekonstrukcí tramvajové trati ve Vršovické ulici byly obnoveny dvě signalizace u Bohemians, a sice na křižovatkách s Petrohradskou a Sportovní. Obě jsou vybaveny detekcí tramvají, obě jsou však řízeny pevnými programy bez preference, navíc v horších podmínkách z hlediska koordinace pro tramvaje, než v původním režimu. Preference rovněž nebyla zavedena ani na SSZ Vršovická – U Vršovického nádraží, která byla obnovena v minulosti pouze do režimu dynamického řízení bez preference.

Výsledek: podíl SSZ s preferencí tramvají se v roce 2015 zvýšil ze 74,8 % na 76,2 %. Celkový počet signalizací narostl na o 2 na 248.

Podrobné hodnocení všech významných změn na SSZ na tramvajové síti v Praze v roce 2015 je k dispozici v následujícím přehledu:

Vysvědčení 2015 - hodnocení všech větších změn na SSZ
Seznam SSZ na tramvajové síti k 31. 12. 2015

PODÉLNÉ DĚLÍCÍ PRAHY

Rok 2015 byl opět bohatý na rekonstrukce tramvajových tratí. V rámci nich se podařilo osadit nebývalé množství oddělovacích tvarovek podél tratí – celkem 828 metrů, což je nejvíce od roku 2004. Výrazně k tomu dopomohla rekonstrukce střední části Plzeňské ulice, kam se bumlíky umístily prakticky po celé délce od zastávky Betramka až na Klamovku.

Kratší úseky se podařilo instalovat do Francouzské ulice ve směru z centra, čímž se zkompletoval obousměrně úsek mezi náměstím Míru a zastávkou Jana Masaryka. Zrušení stanoviště taxi na Smetanově nábřeží pak zase umožnilo prodloužení prahu z centra až k ulici Karolíny Světlé. Celkem délka bumlíků v Praze dosahuje již 11 982 metrů.

Podélné dělící prahy - informace
Seznam podélných dělících prahů na tramvajové síti

Za zvláštní pozornost stojí postupná rehabilitace vídeňských zastávek v hlavním městě. Pokračovala jejich výstavba v Holešovicích a ve většině případů se jedná o zdařilé realizace s příslibem dalšího rozvoje v budoucnosti.

Vídeňské zastávky skvěle spojují výhody pro veřejnou dopravu. Kromě toho, že zajišťují bezbariérový přístup do tramvaje, umožňují také obvykle nerušený příjezd tramvaje do zastávky, protože automobily se pohybují mimo tramvajovou trať. Současně však vytvářejí při stanicování zátku, čímž dochází k vyčištění úseku před tramvají.

Po zastávce Dělnická od Ortenova náměstí byly loni upraveny zastávky Tusarova, Dělnická od Pražské tržnice, U Průhonu a také Ortenovo náměstí. Právě pouze posledně jmenovaná nefunguje z důvodů dispozice uspokojivě, protože auta musejí před zastávkou i za ní kličkovat, což často vede k nesprávné jízdě aut po kolejích.

AUTOBUSY: VYHRAZENÝ PRUH NA EVROPSKÉ

Pro autobusy se v roce 2015 podařilo vyhradit pruhy na dvou dlouhých úsecích. Tunel Blanka nepříjemně ovlivnil dopravu na jihu města, včetně MHD. Proto byl zřízen 890 metrů dlouhý vyhrazený pruh ve Strakonické ulici u Barrandovského mostu. Na Evropské vzniknul 1650 metrů dlouhý vyhrazený pruh mezi zastávkou Dědina a Veleslavínskou ulicí, který slouží mimo jiné autobusům z letiště.

V roce 2015 bylo zřízeno 2980 metrů vyhrazených pruhů a jejich celková délka tak dosahuje 26 565 metrů. Na tramvajových tratích přibylo 675 metrů pruhů, celkem je jich 11 355 metrů.

Vyhrazené pruhy pro autobusy (materiál ROPIDu)

Co se týče počtu semaforů s preferencí autobusů, dosud není zpracováno, které signalizace vybavené detekcí, uplatňují také preferenci, a kde je technologie instalovaná naopak bez efektu. Zveřejňována jsou pouze data o počtu SSZ s detekcí autobusů, a ta jsou nesprávně interpretována za SSZ s preferencí. Navíc došlo koncem roku o doplnění systému detekce autobusů na další desítky semaforů (někdy i v místech, kde žádné autobusy MHD nejezdí), avšak nedošlo k jejich zprovoznění, natož úpravám dopravních řešení. Z tohoto důvodu stránky Preference pražských tramvají statistiky autobusové preference neuvádějí.