Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST


Vysvědčení 2015

Přinášíme hodnocení změn na SSZ na tramvajové síti v roce 2015. SSZ jsou hodnocena z hlediska účinnosti preference tramvají s přihlédnutím ke složitosti dopravních podmínek.

SSZ 0.315 Vršovická - Petrohradská

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: -

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a středně silný provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna. SSZ je v provizorním režimu, v pevném programu bez preference.


SSZ 0.356 Vršovická - Sportovní

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: -

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a středně silný provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna. SSZ je v provizorním režimu, v pevném programu bez preference.


SSZ 0.342 Vinohradská - Za Strašnickou vozovnou

PREFERENCE: absolutní (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru, středně silný provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Oproti původnímu řešení byly na SSZ doplněny směrové signály pro auta odbočující vlevo přes tramvajovou trať.


SSZ 1.052 Havlíčkova - Hybernská

PREFERENCE: absolutní (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v obou kolizních směrech. SSZ funguje v izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze, prodlužováním a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 1.106 Malostranské náměstí - Letenská

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce a jednokolejným úsekem (splítkou) tramvajové trati, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním směru. V místě je středně silný provoz AD. SSZ funguje izolovaně ve vícefázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

Úprava spočívá v odpojení videodetekce pro autobusy, jejichž provoz byl zde v roce 2015 zrušen. Úpravou došlo ke značnému zlepšení průjezdu tramvají křižovatkou a splítkou, s dopadem na celý provoz aut a MHD především v Karmelitské ulici, tedy k návratu do původních dopravních poměrů před rokem 2014.


SSZ 2.303 Vinohradská - Šumavská

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 2

Zrušení omezené rychlosti pro tramvaje v blízkosti křižovatky s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Omezené rychlosti vyvolané cizími pracemi nebyly zohledněny v řízení SSZ. S jejich pominutím na SSZ začala fakticky fungovat preference tramvají. Za silného provozu v některých případech dochází, kvůli zdržení kolonou ve směru do centra, že tramvaj nestihne prodlužované volno.


SSZ 3.351 Želivského – Jeseniova

PREFERENCE: absolutní (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je velmi silný provoz aut v hlavním směru a slabší na bočním vjezdu. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze. Na SSZ funguje preference autobusů.

Úpravou došlo k odstranění nahodilých přechodů do pevného řízení s extrémně dlouhou délkou cyklu (120 s).


SSZ 3.364 Koněvova - Spojovací

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 2

Doplnění dynamického řízení SSZ na pětiramenné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve vedlejším směru. V místě je silný provoz aut ve všech směrech kromě jižního vjezdu, kde je provoz slabý. SSZ funguje izolovaně ve čtyřfázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna vkládáním, předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze. Na SSZ funguje preference autobusů.

Při jízdě ve směru z centra dochází při zdržení dvou vlaků často k zapnutí volna jen v délce pro průjezd jednoho vlaku. Odstup mezi nástupem volna na předvěsti a nástupem volna na návěstidle v křižovatce je s ohledem na rychlosti tramvají příliš dlouhý. V některých případech dochází po zkrácení kolizní fáze tramvají k přednostnímu výběru volna pro kolizní autobus, jehož preference obvykle znamená větší zdržení pro tramvaj, než by tomu bylo naopak. Tramvajové volno, zvláště při jízdě do centra, začíná někdy zbytečně brzy.


SSZ 3.613 Vinohradská - Pod Židovskými hřbitovy

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Doladění SSZ a vylepšení preference na stykové křižovatce a především odsazeném přechodu pro chodce. Tramvaje jsou provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz AD v hlavním směru a slabý na bočním vjezdu. Oba uzly fungují ve vzájemné koordinaci a ve dvoufázovém řízení. Přechod je rozdělen na tři části, které jsou řízeny nezávisle. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně i nekolizně s tramvajemi.

Doladění spočívá v redukci nadbytečných mezičasů, čímž se zvýšila plynulost provozu chodců a tramvají. Byl urychlen nástup signálu volno pro tramvaj ve směru z centra. V kombinaci se zrušením kontrolního bodu došlo k celkové eliminaci zdržení, která SSZ od obnovy v roce 2012 generovalo, a ke zvýšení kvality MHD.


SSZ 5.571 Na Zlíchově - smyčka Hlubočepy

PREFERENCE: absolutní (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na odbočení tramvaje na vlastní těleso. V místě je slabý provoz aut. SSZ funguje izolovaně s trvalou zelenou pro auta a výzvou pro tramvaj. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

Oproti původnímu řešení již není signalizován vjezd pro auta ve směru do centra, s ohledem na změnu geometrie trati.


SSZ 5.577 Na Zlíchově - přechod u zastávky Zlíchov

PREFERENCE: žádná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 4

Rekonstrukce a přesun SSZ na přechodu pro chodce. V místě je slabý provoz aut. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna.

Na SSZ nejsou reflektovány reálné jízdní doby tramvají mezi detektorem a stopčárou a řešení obsahuje systémové nedostatky. Dochází k nestabilnímu chování SSZ, například k ukončování volna pro tramvaj i blízko před stopčárou.


SSZ 6.118 Evropská - Horoměřická

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: -

Úprava SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a středně silný provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve čtyřfázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna. SSZ je v provizorním režimu, dočasně v pevném programu bez preference.

Úprava spočívá v otevření odbočovacích pruhů z Evropské vlevo a zapnutí příslušných směrových signálů.


SSZ 6.120 Evropská - Veleslavínská

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a středně silný provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a vkládáním vlastní fáze, předvýběrem a prodlužováním kolizní fáze.


SSZ 6.818 Evropská - přechod Súdánská

PREFERENCE: absolutní (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ na přechodu pro chodce. V místě je silný provoz aut. SSZ funguje v koordinaci, avšak přechod přes trať funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení, přičemž přechod je rozdělen na tři části, které jsou řízeny nezávisle. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.


SSZ 6.831 Myslbekova - Dlabačov

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve všech směrech. V místě je slabší provoz AD ve všech směrech. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a modifikací vlastní fáze.

Úprava SSZ spočívá ve vylepšení preference tramvají ve směru od Hládkova vpravo a ve směru od Malovanky.


SSZ 6.998 Milady Horákové - U Vorlíků

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce přes vedlejší směr, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a slabší provoz na bočních vjezdech. SSZ funguje v dynamické koordinaci s SSZ 6.177 Milady Horákové - smyčka Špejchar. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 7.100 Pod Lisem - rampa Bubenečského tunelu

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Zapnutí nového SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce přes vedlejší směr, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz aut. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány nekolizně s tramvajemi.

Nahodile dochází ke zbytečnému ukončování signálu volno pro tramvaj relativně blízko před křižovatkou. Auta ve směru do centra odbočující vlevo přes tramvajovou trať využívají plný signál, což vede ke snížení plynulosti a bezpečnosti provozu tramvají.


SSZ 7.172 Plynární - Osadní

PREFERENCE: absolutní (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je slabší provoz aut. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Oproti původnímu řízení dochází při jízdě tramvaje ve směru od Argentinské ulice k odložení začátku zelené pro auta, pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu tramvají. Ve směru od Dělnické jsou reflektovány delší zastávkové pobyty.


SSZ 9.222 Poděbradská - Nademlejnská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a slabý provoz na bočních vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze.Vylepšení SSZ 0.320 Ruská - Moskevská

S ohledem na zřízení mysové zastávky před křižovatkou ve směru do centra bylo SSZ upraveno, aby byla zajištěna alespoň částečná eliminace negativních jevů zvolené dispozice. Tramvaj si před vjezdem do zastávky vytlačí případnou kolonu vozidel. V době stanicování může probíhat kolizní fáze. Po odjezdu ze zastávky je tramvaji znovu přednostně udělen signál volno.

Vyladění dat na SSZ 1.042 Bulhar

Po opravě tramvajové trati byla úpravou signalizace reflektována reálná rychlost tramvají, což vede ke snížení zdržení ve směru z centra. Byly mírně upraveny délky jednotlivých fází a došlo k mírnému posílení vjezdu z Husitské ulice, kde jezdí autobusy MHD.

Doladění SSZ 2.021a Výtoň (Rašínovo nábřeží - Svobodova) + 2.021b Rašínovo nábřeží – Vnislavova

SSZ bylo doladěno. Úprava spočívá v reflektování reálných jízdních dob mezi detektorem a stopčárou a ve větším využití vzdálených detektorů ve směru od Podolí. Na SSZ bylo nově zavedeno řízení v dynamické koordinaci i ve slabém provozu, za účelem eliminace zbytečných zastavení.

Další vzdálené rádio na SSZ 7.141 Dělnická – Komunardů

V reakci na odsun zastávky ve směru od Ortenova náměstí bylo doplněno z tohoto směru vzdálené rádio a upraveno řízení.

Další vzdálené rádio na SSZ 4.401 Bělehradská - Otakarova

V rámci RTT Bělehradská bylo zrealizováno vzdálené rádio ve směru od Bělehradské, které slouží ke směrovému přihlašování tramvají na vzdálenost 210 m před stopčárou.

Doladění SSZ 8.236 Zenklova - Nad Šutkou

SSZ bylo doladěno. Úprava spočívá ve snížení neproduktivního času v cyklu snížením některých mezičasů s ohledem na změnu dopravního režimu. Preference tramvají byla vylepšena možností delšího prodlužování tramvajového volna, většími předvýběry tramvajového volna. Tyto úpravy jsou kompenzovány většími maximálními délkami zelených v hlavním směru.

Zlepšení pro linku 10 na SSZ 8.242 Klapkova – Střelničná

SSZ bylo upraveno za účelem optimalizace pořadí výběru jednotlivých vedlejších fází tak, aby bylo více reflektováno, v jakém pořadí se přihlásily tramvaje na vjezdu z centra. Tím došlo ke zvýšení reálné kapacity SSZ pro tramvaje a zlepšení plynulosti provozu.POMNÍČKY

Nevhodně umístěný kontakt na SSZ 5.536 Plzeňská - rampa AD

Na vjezdu z centra zůstává přihlašovací kontakt umístěn v nevhodné poloze, příliš daleko od křižovatky. Signalizace neprodlužuje od tohoto kontaktu volno pro tramvaje a k jeho ukončování dochází i těsně před nárokem tramvaje na průjezd.

Nepreference na SSZ 6.162 Evropská - smyčka Divoká Šárka

Na SSZ vybaveném detekcí tramvají nadále není preference tramvají. Volno pro tramvaje je v zásadě vybíráno v pevné poloze v cyklu dle koordinace pro auta po Evropské, bez možnosti „plavání“ tramvajového signálu v cyklu.

Navíc dochází k vadnému řízení. Červená pro vozidla v hlavím směru není plně využívána pro výběry volna pro přihlášené tramvaje. Chodci napříč tratí jsou nárokem tramvaje někdy ukončovány, aniž by však tramvaji volno padlo apod. Někdy dojde k bezdůvodně opoženému výběru i napříč koordinací pro auta.

SSZ 6.162 je z hlediska provozu tramvají nejhorší SSZ na Evropské třídě.

Zrušená preference na Letenském náměstí

SSZ 7.155 Letenské náměstí fungovalo od konce 90. let s preferencí tramvají. V rámci obnovy v roce 2012 byla preference tramvají zrušena. Signalizace zdrží 76,5 % tramvají s průměrným zdržením 31 sekund na jeden spoj, čímž se řadí mezi nejhorší SSZ ve městě bez větvení tratí. Detekce tramvají je realizována a udržována a je zcela zbytečná.

Kritický úsek Karlovo náměstí – Jana Masaryka: pro MHD nevydařené obnovy signalizací

V silně zatíženém tramvajovém úseku s nízkou cestovní rychlostí byly v posledních letech obnoveny 4 světelné signalizace z osmi. Ani na jedné však nebyla zavedena preference tramvají. Dva semafory jsou na křížení tramvajové dopravy se zatíženou magistrálou. Na obou jsou používány pevné programy bez preference, a to i v době slabého provozu, a to i přesto, že signalizace jsou vybaveny technologií pro dynamické řízení, včetně detekce tramvají.

Další dva semafory byly obnoveny na náměstí Míru (dolní a horní), kde dopravní podmínky zavedení kvalitní preference umožňují po celý den. Oba semafory jsou také nově vybaveny plnou technologií k dynamice a preferenci. Preference však nefunguje ani na jednom. „Dolní Mírák“ je řízen v běžném provozu pevnými programy, jindy v dynamickém řízení bez preference. Horní Mírák v dynamice se zanedbatelnými až nevhodnými zásahy pro tramvaje. Navíc zde dochází k tzv. propadu cyklu, tedy že v některých cyklech řízení není volno pro tramvaje vůbec vybráno, přestože existuje nárok.Poznámka: u SSZ obnovených nebo postavených v roce 2015, které byly z hlediska preference MHD prokazatelně doladěny až během roku 2016, budou následné změny zahrnuty až do vyhodnocení za rok 2016.


Celkem bylo k 31. 12. 2015 na TRAM síti 248 SSZ, o 2 více než k 31. 12. 2014. Z toho bylo s preferencí 189 SSZ (76,2 %), o 5 více než k 31. 12. 2014. S absolutní preferencí bylo 67 SSZ, o 2 více. Bez preference bylo 59 SSZ, o 3 méně než k 31. 12. 2014.Vysvědčení 2003
Vysvědčení 2004
Vysvědčení 2005
Vysvědčení 2006
Vysvědčení 2007
Vysvědčení 2008
Vysvědčení 2009
Vysvědčení 2010
Vysvědčení 2011
Vysvědčení 2012
Vysvědčení 2013
Vysvědčení 2014
Vysvědčení 2016

Vysvědčení 2017
Vysvědčení 2018

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024