Preference MHD v roce 2016

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 12. 11. 2017

12.11.2017 – Rozvoj preference tramvajové dopravy na světelných signalizacích není dostatečný. Taková je hlavní zpráva o preferenci MHD v Praze v roce 2016. Podařilo se zajistit prioritu pro tramvaje na většině semaforů na Evropské třídě, ale k téměř žádným příznivým změnám nedošlo na Vršovické a V Olšinách, kde proběhla obnova většiny signalizací. Autobusům pomohlo zřízení dalšího jeden a půl kilometru vyhrazených pruhů, hlavně na Strakonické ulici.

SVĚTELNÉ SIGNALIZACE

Zvýšení plynulosti provozu tramvají bylo v minulém roce dosaženo na Evropské třídě. Byla zavedena preference na SSZ Evropská – Alžírská (zastávka Červený Vrch), Evropská – Etiopská, Evropská Horoměřická (zastávka Bořislavka) a SSZ Evropská – Na Pískách. Tyto signalizace dosud fungovaly v pevném řízení, nebo v dynamickém řízení bez preference tramvají. K drobným doladěním došlo také na SSZ Evropská – přechod Súdánská (zastávka Bořislavka západ) a SSZ Evropská – Starodejvická, kde už preference fungovala dříve.

Přes tyto přírůstky však celkový počet signalizací s preferencí zůstal v meziročním srovnání stejný. Důvodem je vypnutí některých semaforů s preferencí do trvalého režimu blikající žluté (SSZ na Malovance a SSZ Myslbekova – Dlabačov) a současně nová klasifikace i všech ostatních již dříve vypnutých signalizací (například SSZ horní Palmovka) jako neřízená místa. Nutno dodat, že zvolené řešení má ve všech místech příznivý dopad na plynulost provozu, včetně tramvají. Zrušena byla preference na SSZ Dělnická – Komunardů.

Naopak velmi neuspokojivá zůstává situace na důležité radiále na východ, Vršovické ulici a navazující ulici V Olšinách. Postupná obnova světelných signalizací znamená namísto zavedení preference tramvajové dopravy naopak zřetelné zhoršení. Signalizace jsou vybavovány detekcí tramvají, ale tím bohužel práce končí. Nadále se používají pevné programy (případně dynamické řízení bez preference), které navíc hůře koordinují, případně mají i kratší volno pro tramvaj než před obnovou.

Z deseti semaforů na této radiále je preference zavedena pouze na třech. Jeden je v dynamickém řízení bez preference (SSZ Vršovická – U Vršovického nádraží). Jeden další ještě nebyl obnoven, je tedy bez detekce a v pevném řízení. A šest ostatních, nikoliv shodou náhod obnovené v letech 2015 a 2016, jsou v pevném řízení. Tento stav je deklarován jako provizorní, ale trvá už měsíce až roky.

Výsledek: podíl SSZ s preferencí tramvají se v roce 2016 zvýšil ze 76,2 % na 77,5 %. Celkový počet signalizací klesl o 4 na 244.

Podrobné hodnocení všech významných změn na SSZ na tramvajové síti v Praze v roce 2016 je k dispozici v následujícím přehledu:

Vysvědčení 2016 - hodnocení všech větších změn na SSZ
Seznam SSZ na tramvajové síti k 31. 12. 2016

PODÉLNÉ DĚLICÍ PRAHY

Rok 2016 přinesl možnost v osazování oddělovacích tvarovek v ulici U Plynárny, kde se prováděla rekonstrukce tramvajové trati a její příčná přeložka za účelem vytvoření plnohodnotného pruhu ve směru z centra v maximální možné délce. Právě zde bylo zřízeno 380 podélných dělicích prahů.

Naopak byl zrušen stometrový bumlík v Sokolovské ulici před křižovatkou s ulicí U Rustonky z centra, kde byl nahrazen klasickou obrubou se zvýšeným tělesem. Přírůstek proti roku 2015 je 371,5 metru. Celkem délka bumlíků v Praze dosahuje již 12 389 metrů.

Podélné dělící prahy - informace
Seznam podélných dělících prahů na tramvajové síti

AUTOBUSY: VYHRAZENÝ PRUH NA STRAKONICKÉ

Pro autobusy se v roce 2016 podařilo vyhradit pruh na Strakonické ulici, kde je provozována příměstská a městská hromadná doprava ve špičkovém intervalu méně než jedna minuta. Vyhrazený pruh byl zřízen z původního odstavného pruhu, vede kolem chuchelského závodiště a má délku jednoho kilometru.

V roce 2016 bylo zřízeno celkem 1435 metrů vyhrazených pruhů a jejich celková délka tak dosahuje 28 130 metrů. Na tramvajových tratích přibylo 60 metrů pruhů, celkem je jich 11 415 metrů.

Vyhrazené pruhy pro autobusy (materiál ROPIDu)

Co se týče počtu semaforů s preferencí autobusů, dosud není zpracováno, které signalizace vybavené detekcí, uplatňují také preferenci, a kde je technologie instalovaná naopak bez efektu. Zveřejňována jsou pouze data o počtu SSZ s detekcí autobusů, a ta jsou nesprávně interpretována za SSZ s preferencí. Navíc došlo koncem roku 2015 o doplnění systému detekce autobusů na dalších 170 semaforů (někdy i v místech, kde žádné autobusy MHD nejezdí), avšak nedošlo k jejich zprovoznění, natož úpravám dopravních řešení. Z tohoto důvodu stránky Preference pražských tramvají statistiky autobusové preference neuvádějí.