Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST


Vysvědčení 2016

Přinášíme hodnocení změn na SSZ na tramvajové síti v roce 2016. SSZ jsou hodnocena z hlediska účinnosti preference tramvají s přihlédnutím ke složitosti dopravních podmínek.

SSZ 0.315 Vršovická - Petrohradská

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 5

Hodnocení SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a středně silný provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. SSZ bylo rekonstruováno v roce 2015, dosud není zajištěna preference tramvají. SSZ v provizorním režimu, dočasně v pevném programu bez preference.


SSZ 0.326 Vršovická – Bělocerkevská (Eden)

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 5

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je velmi silný provoz aut. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna. SSZ v provizorním režimu, dočasně v pevném programu bez preference. SSZ je vybaveno detekcí tramvají a autobusů.


SSZ 0.334 Vršovická - Moskevská (Koh-i-noor)

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je poměrně silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze, předvýběrem a prodlužováním kolizní fáze.

Úprava spočívá v doplnění vzdáleného rádia ve směru od Slavie, které umožňuje směrovou detekci tramvaje již při příjezdu do zastávky, čímž bylo odstraněno nevýhodné prodlužování základní fáze pro všechny tramvaje a byla tak zvýšena účinnost preference pro většinu relací.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně i nekolizně s tramvajemi.


SSZ 0.356 Vršovická - Sportovní

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 5

Hodnocení SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a středně silný provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. SSZ bylo rekonstruováno v roce 2015, dosud není zajištěna preference tramvají. SSZ v provizorním režimu, dočasně v pevném programu bez preference.


SSZ 0.359 Vršovická - Užocká

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na přechodu pro chodce. V místě je silný provoz aut. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze. Oproti původnímu řešení je preference tramvají zlepšena díky většímu předstihu přihlášení tramvaje před stopčárou a zkrácení přechodu pro chodce.


SSZ 0.339 V Olšinách - Pod Rapidem

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 5

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna. SSZ v provizorním režimu, dočasně v pevném programu bez preference. SSZ je vybaveno detekcí tramvají.


SSZ 0.340 V Olšinách - Průběžná

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 5

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř ramen. V místě je silný provoz aut. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna. SSZ v provizorním režimu, dočasně v pevném programu bez preference. SSZ je vybaveno detekcí tramvají a autobusů.


SSZ 5.524 Plzeňská – Pod Kotlářkou

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a slabší provoz na vedlejším severním vjezdu a velmi slabý vedlejším jižním vjezdu. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Úprava spočívá v opravě fázových přechodů, které způsobovaly prodlužování signálu stůj pro tramvaj a v zajištění dostatečného předstihu přihlášení tramvají vyjíždějících z obratiště.


SSZ 5.577 Na Zlíchově - přechod u zastávky Zlíchov

PREFERENCE: absolutní (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a zavedení preference na SSZ na přechodu pro chodce. V místě je slabý provoz aut. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Rovněž je zajištěn přednostní výběr chodců při příjezdu do zastávky ve směru do centra, pokud tímto výběrem nehrozí zdržení tramvaje.

Úpravou jsou reflektovány reálné jízdní doby tramvají mezi detektorem a stopčárou a vyřešeny systémové nedostatky. SSZ bylo rekonstruováno v roce 2015.


SSZ 6.118 Evropská - Horoměřická

PREFERENCE: absolutní (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a středně silný provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve čtyřfázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a prodlužováním a předvýběrem kolizní fáze.

SSZ bylo rekonstruováno v roce 2014.


SSZ 6.131 Evropská – Na Pískách

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a středně silný provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 6.138 Evropská - Etiopská

PREFERENCE: absolutní (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a velmi slabý provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 6.159 Evropská - Alžírská

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 3

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a velmi slabý provoz na vedlejším vjezdu. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Řešení SSZ obsahuje systémové nedostatky při přihlašování tramvají a dochází k nestabilnímu chování, například k nesprávnému ukončování volna pro tramvaj ve směru do centra i poměrně blízko před stopčárou.


SSZ 6.173 Milady Horákové - přechod K Brusce

PREFERENCE: podmíněná (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ na přechodu pro chodce. Úprava spočívá ve vypnutí SSZ v období velmi slabého provozu (noc) do režimu blikající žluté, kterou mohou chodci zmáčknutím tlačítka přerušit a SSZ tak zapnout. Touto volbou dochází k okamžitému zastavení tramvají. V době, kdy je SSZ zapnuté, funguje preference tramvají.


SSZ 6.174 Milady Horákové - přechod Pod Baštami

PREFERENCE: podmíněná (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ na přechodu pro chodce. Úprava spočívá ve vypnutí SSZ v období velmi slabého provozu (noc) do režimu blikající žluté, kterou mohou chodci zmáčknutím tlačítka přerušit a SSZ tak zapnout. Touto volbou dochází k okamžitému zastavení tramvají. V době, kdy je SSZ zapnuté, funguje preference tramvají.


SSZ 6.831 Myslbekova - Dlabačov

NEŘÍZENÉ MÍSTO
HODNOCENÍ: 1

Trvalé vypnutí SSZ do režimu blikající žluté. SSZ fungovalo s podmíněnou preferencí tramvají.


SSZ 6.832 Bělohorská - Vaníčkova

NEŘÍZENÉ MÍSTO
HODNOCENÍ: 1

Trvalé vypnutí SSZ do režimu blikající žluté. SSZ fungovalo s absolutní preferencí tramvají.


SSZ 6.834 Bělohorská - Pod Královkou

PREFERENCE: podmíněná (dříve podmíněná)
HODNOCENÍ: 3

Úprava SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru a na odbočení do obratiště. V místě je středně silný provoz aut. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Úprava spočívá ve vypnutí SSZ v období slabšího a středně silného provozu do režimu blikající žluté, kterou mohou chodci zmáčknutím tlačítka přerušit a SSZ tak zapnout. Touto volbou dochází k okamžitému zastavení tramvají. V době, kdy je SSZ zapnuté, funguje preference tramvají, a to podmíněná.

SSZ rovněž nepočítá při jízdě více vlaků za sebou s jejich odstupem kvůli blokování elektrického ovládání výhybek a prodlužuje tak volno i pro tramvaje, které ho nemohou stihnout. Současně dochází k dlouhému čekání tramvají na vjezd do obratiště.


SSZ 7.102 Milady Horákové – U Sparty

PREFERENCE: absolutní (dříve podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a slabý provoz na bočních vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Úprava spočívá v modifikaci fázových přechodů, které nově využívají systémové výhody dělených přechodů pro dřívější udělování signálu volno příslušným signálním skupinám, včetně tramvají, a v zajištění dostatečného předstihu přihlášení tramvají ve směru z centra.


SSZ 7.129 Strossmayerovo náměstí

PREFERENCE: podmíněná (dříve podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

V dobách slabšího provozu funguje SSZ v režimu blikající žluté.


SSZ 7.142 Plynární - Komunardů

PREFERENCE: žádná (dříve absolutní)
HODNOCENÍ: 5

Odpojení detekce a tedy zrušení preference tramvají na SSZ na přechodu pro chodce.SSZ 2.065 Karlovo náměstí - Odborů

Prodloužení volna pro tramvaj na SSZ, které funguje v pevném řízení.

2.062 Jaromírova - přechod Svatoplukova

Úprava SSZ na přechodu pro chodce. Na SSZ je od počátku ve směru z centra specifický způsob přihlašování tramvají v trvalé zelené. SSZ registruje toto přihlášení až s časovým odstupem po reálném průjezdu kontaktem. Do té doby SSZ na tramvaj nereaguje a nezobrazuje přihlášení výzvovým signálem. Aktuální úpravou byl tento časový odstup ještě zvýšen a preference v daném směru již téměř neexistuje. Vlakům s kratším pobytem v zastávce se výzvový signál ani nestihne rozsvítit. Vzhledem k nízkým nárokům chodců na uvedeném přechodu nedochází k častému zdržování tramvají.

SSZ 5.XXX MOTION

Vypnutí systému MOTION. Úprava měla za následek v oblasti centrálního Smíchova zkrácení délky cyklu řízení za silného provozu z 90 na 80 sekund. Rovněž došlo ke stabilizaci koordinačních vazeb pro tramvaje v úseku Anděl – Betramka.

SSZ 8.207 Sokolovská - Šaldova

Úprava SSZ vyvolaná posunem zastávky ve směru do centra. Současně s úpravou bylo mimo jiné opraveno svícení rozsvěcení předvěsti ve směru z centra. SSZ nadále funguje s absolutní preferencí tramvají.

SSZ 8.220 Sokolovská – U Rustonky

Úprava SSZ při příležitosti rekonstrukce tramvajové trati, která spočívá v zajištění výhodnějšího předstihu přihlášení tramvají v obou směrech a v mírném prodloužení maximálních délek volna dle tramvají.POMNÍČKY

Nevhodně umístěný kontakt na SSZ 5.536 Plzeňská - rampa AD

Na vjezdu z centra zůstává přihlašovací kontakt umístěn v nevhodné poloze, příliš daleko od křižovatky. Signalizace neprodlužuje od tohoto kontaktu volno pro tramvaje a k jeho ukončování dochází i těsně před nárokem tramvaje na průjezd.

Nepreference na SSZ 6.162 Evropská - smyčka Divoká Šárka

Na SSZ vybaveném detekcí tramvají nadále není preference tramvají. Volno pro tramvaje je v zásadě vybíráno v pevné poloze v cyklu dle koordinace pro auta po Evropské, bez možnosti „plavání“ tramvajového signálu v cyklu.

Navíc dochází k vadnému řízení. Červená pro vozidla v hlavím směru není plně využívána pro výběry volna pro přihlášené tramvaje. Chodci napříč tratí jsou nárokem tramvaje někdy ukončovány, aniž by však tramvaji volno padlo apod. Někdy dojde k bezdůvodně opoženému výběru i napříč koordinací pro auta.

SSZ 6.162 je z hlediska provozu tramvají nejhorší SSZ na Evropské třídě.

Kritický úsek Karlovo náměstí – Jana Masaryka: pro MHD nevydařené obnovy signalizací

V silně zatíženém tramvajovém úseku s nízkou cestovní rychlostí byly v posledních letech obnoveny 4 světelné signalizace z osmi. Ani na jedné však nebyla zavedena preference tramvají. Dva semafory jsou na křížení tramvajové dopravy se zatíženou magistrálou. Na obou jsou používány pevné programy bez preference, a to i v době slabého provozu, a to i přesto, že signalizace jsou vybaveny technologií pro dynamické řízení, včetně detekce tramvají.

Další dva semafory byly obnoveny na náměstí Míru (dolní a horní), kde dopravní podmínky zavedení kvalitní preference umožňují po celý den. Oba semafory jsou také nově vybaveny plnou technologií k dynamice a preferenci. Preference však nefunguje ani na jednom. „Dolní Mírák“ je řízen bez preference tramvají. Horní Mírák v dynamice se zanedbatelnými až nevhodnými zásahy pro tramvaje. Navíc zde dochází k tzv. propadu cyklu, tedy že v některých cyklech řízení není volno pro tramvaje vůbec vybráno, přestože existuje nárok.Poznámka: u SSZ obnovených nebo postavených v roce 2016, které byly z hlediska preference MHD prokazatelně doladěny až během roku 2017, budou následné změny zahrnuty až do vyhodnocení za rok 2017.


Celkem bylo k 31. 12. 2016 na TRAM síti 244 SSZ, o 4 méně než k 31. 12. 2015. Z toho bylo s preferencí 189 SSZ (77,5 %), stejně jako 31. 12. 2015. S absolutní preferencí bylo 66 SSZ, o 1 méně. Bez preference bylo 55 SSZ, o 4 méně než k 31. 12. 2015.

Úbytek počtu SSZ byl způsoben přepnutím SSZ na trvalou blikající žlutou nebo vypnutím. Takové místo se tak stává neřízeným. Současně byla takto označena i všechna SSZ, která do režimu blikající žluté, či vypnutí, byla uvedena již před rokem 2016.Vysvědčení 2003
Vysvědčení 2004
Vysvědčení 2005
Vysvědčení 2006
Vysvědčení 2007
Vysvědčení 2008
Vysvědčení 2009
Vysvědčení 2010
Vysvědčení 2011
Vysvědčení 2012
Vysvědčení 2013
Vysvědčení 2014
Vysvědčení 2015
Vysvědčení 2017
Vysvědčení 2018

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024