Preference MHD v roce 2017

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 25. 11. 2018

25.11.2018 – Zavedení preference na dalších světelných signalizacích na Evropské třídě, precizní preference na Letenském náměstí a dobudování bumlíků při rekonstrukci tramvajové trati v ulici U Plynárny. Především to se povedlo v roce 2017 v oblasti upřednostňování tramvajové dopravy v Praze. A pro autobusy? Na Evropské se pro ně doplňovaly vyhrazené pruhy, stejně jako v Bělohorské a Úvalské ulici.

SVĚTELNÉ SIGNALIZACE

Na téměř všech signalizacích na Evropské ulici, kde to bylo technicky možné, je již zřízena preference tramvajové dopravy. V roce 2017 byla doplněna na SSZ Evropská – U Hadovky a SSZ Evropská – garáže MV. Navíc byla zrušena signalizace pro tramvaje na přechodu k zastávce Sídliště Červený Vrch. Preference dosud nebyla zavedena na smyčce Divoká Šárka, která dozná stavebních změn při výstavbě trati na Dědinu. U zbylých dvou signalizací bez preference, které jsou u zastávky Thákurova, ještě neproběhla jejich obnova.

Preference se po letech vrátila na Letenské náměstí, a to dokonce ve vylepšené podobě. Kromě standardního prodlužování volna byla navíc zřízena vložená fáze, která podstatně zkrátila dobu čeká na signál volno.

Za zvláštní zmínku stojí ještě dokončení zavádění preference tramvají na SSZ Otakarova – Bělehradská. V rámci rekonstrukce trati Albertov – Otakarova bylo doplněno vzdálené rádio pro směrové přihlašování tramvají od Divadla na Fidlovačce. Nyní má tedy křižovatka ze všech čtyř vjezdů informace o směru jízdy tramvaje s dostatečným časovým předstihem, což se v kombinaci s propracovanou logikou příznivě projevuje menším zdržováním tramvají.

Naopak velmi neuspokojivá zůstala situace na Vršovické ulici a navazující ulici V Olšinách. Ani po několika letech se nepodařilo opustit pevné programy a zavést tedy preferenci tramvají na celkem šesti světelných signalizacích od Nádraží Vršovice až po Průběžnou.

Výsledek: podíl SSZ s preferencí tramvají v roce 2017 vzrostl ze 77,5 % na 79,5 %. Celkový počet signalizací vzrostl o 5 na 249.

Fakticky v loňském roce ubyla na síti jedna světelná signalizace, naopak semaforů s preferencí je o 3 více. Rozdíl je způsoben formálním vznikem 6 semaforů, který byl způsoben rozdělením některých původních signalizací na dvě samostatné položky.

Podrobné hodnocení všech významných změn na SSZ na tramvajové síti v Praze v roce 2017 je k dispozici v následujícím přehledu:

Vysvědčení 2017 - hodnocení všech větších změn na SSZ
Seznam SSZ na tramvajové síti k 31. 12. 2017

PODÉLNÉ DĚLICÍ PRAHY

V roce 2017 byla dokončena rekonstrukce tramvajové trati v ulici U Plynárny, což přineslo doplnění 144 metrů bumlíků mezi zastávku Plynárna Michle a Chodovská, ve směru z centra. Navíc se podařilo zřídit vídeňskou zastávku Plynárna Michle z centra, která zajišťuje plynulejší a bezpečnější provoz než původně plánovaný mys s najížděním aut na koleje. Bohužel se podobným způsobem nepodařilo změnit velmi exponované místo na zastávce Chodovská, kde nadále dochází ke zdržení MHD.

Přírůstek proti roku 2016 činí 161 metrů. Celkem délka bumlíků v Praze dosahuje již 12 550 metrů.

Podélné dělící prahy - informace
Seznam podélných dělících prahů na tramvajové síti

AUTOBUSY: VYHRAZENÉ PRUHY NA PRAZE 6

Pro autobusy se v roce 2017 podařilo vyhradit více než kilometrový pruh na Evropské třídě mezi Divokou Šárku a Veleslavínskou ulicí ve směru do centra, kde jezdí autobusy z letiště. Bohužel vyhrazený pruh nemá potřebný respekt ostatních řidičů. Dále se vyznačovalo v Bělohorské, v Úvalské nebo v ulici U Vršovického hřbitova.

V roce 2017 bylo zřízeno celkem 3280 metrů vyhrazených pruhů a jejich celková délka tak dosahuje 31 410 metrů. Na tramvajových tratích přibylo 2220 metrů pruhů, kromě 650 metrů dlouhého pruhu v ulici U Plynárny většinou pro noční provoz. Celkem je jich 13 710 metrů.

Vyhrazené pruhy pro autobusy (materiál ROPIDu)

Co se týče počtu semaforů s preferencí autobusů, dosud není zpracováno, které signalizace vybavené detekcí, uplatňují také preferenci, a kde je technologie instalovaná naopak bez efektu. Zveřejňována jsou pouze data o počtu SSZ s detekcí autobusů, a ta jsou nesprávně interpretována za SSZ s preferencí. Navíc došlo koncem roku 2015 o doplnění systému detekce autobusů na dalších 170 semaforů (někdy i v místech, kde žádné autobusy MHD nejezdí), avšak nedošlo k jejich zprovoznění, natož úpravám dopravních řešení. Z tohoto důvodu stránky Preference pražských tramvají statistiky autobusové preference neuvádějí.