Preference MHD v roce 2018

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 11. 06. 2020

11.6.2020 – Vršovická a navazující ulice V Olšinách se v roce 2018 dočkaly preference tramvají na světelných signalizacích. Zařízení, která byla rekonstruována převážně v letech 2015 a 2016, dlouho fungovala v pevném řízení. Nyní většina z nich konečně důstojně preferuje tramvajovou dopravu. Upřednostnění se tramvaje poprvé dočkaly také na smíchovském okruhu, na křižovatce ulic Štefánikovy a Kartouzské.

SVĚTELNÉ SIGNALIZACE

Ve Vršovicích byla preference zavedena na celkem pěti signalizacích: u vršovického nádraží, na obou křižovatkách u fotbalového stadionu Bohemians a dále na opačném konci, tedy na obou křižovatkách u zastávky Průběžná. Už z dřívější doby funguje preference na přechodu Užocká, na Kodaňské a na velké křižovatce u Koh-i-nooru.

Jízda tramvají v této oblasti je tedy výrazně lepší než v minulosti, a to ještě zbývá dokončit dynamické řízení s preferencí u Edenu a zcela obnovit signalizaci na Kubánském náměstí.

Z dalších počinů na semaforech se v roce 2018 podařilo dotáhnout preferenci tramvají na SSZ Štefánikova – Kartouzská. Jedná se o první signalizaci na Malém smíchovském okruhu, která preferuje tramvajovou dopravu, byť se tak děje v závislosti na tom, aby křižovatka nevytvořila hrdlo provozu aut ve směru ze Smíchova. Na signalizaci byl z důvodů zvýšení bezpečnosti jako na jedné z mála použit systém odložení zelené pro vozidla při souběžně jedoucí tramvaji.

Po letech byla uvedena do provozu také preference tramvají na SSZ náměstí Míru – Jugoslávská. Podmínkou pro její zavedení byla úprava sousedního SSZ Anglická – Italská tak, aby obě těsně k sobě přiléhající signalizace fungovaly v dynamické koordinaci a nedocházelo tak k zahlcování mezikřižovatkového prostoru.

Výsledek: podíl SSZ s preferencí tramvají v roce 2018 vzrostl ze 79,5 % na 83,0 %. Celkový počet signalizací klesl o 2 na 247.

Podrobné hodnocení všech významných změn na SSZ na tramvajové síti v Praze v roce 2017 je k dispozici v následujícím přehledu:

Vysvědčení 2018 - hodnocení všech větších změn na SSZ
Seznam SSZ na tramvajové síti k 31. 12. 2018

PODÉLNÉ DĚLICÍ PRAHY

V roce 2017 byla provedena rekonstrukce tramvajové trati v Zenklově ulici. A právě v této ulici byly zřízeny všechny nové betonové oddělovací tvarovky mezi tramvajovou tratí a vozovkou. Celkem jich přibylo 319,5 metru.

Navíc v Zenklově přibylo několik desítek metrů atypických šikmých obrub, které mají podobný efekt jako tvarovky. K jejich užití se přistoupilo zejména z důvodů, že velmi dobře posloužily k narovnání výškových rozdílů mezi tratí a vozovkou.

V Zenklově ulici byla navíc vymístěna zastávka Stejskalova ze „soutěsky“, která byla kapacitním hrdlem provozu, do prostoru před zámeček, kde tak na větším prostoru vznikly nástupní ostrůvky a zlepšila se tak průjezdnost komunikace pro všechny, včetně tramvají. Na druhou stranu, na jiných místech současně vznikly nově mysové zastávky, které provoz tramvají naopak zkomplikovaly. To se týká zejména zastávek U Kříže.

Přírůstek proti roku 2018 činí 319,5 metrů. Celkem délka bumlíků v Praze dosahuje již 12 869,5 metru.

Podélné dělící prahy - informace
Seznam podélných dělících prahů na tramvajové síti