Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST


Vysvědčení 2018

Přinášíme hodnocení změn na SSZ na tramvajové síti v roce 2018. SSZ jsou hodnocena z hlediska účinnosti preference tramvají s přihlédnutím ke složitosti dopravních podmínek.

SSZ 0.315 Vršovická – Petrohradská

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

SSZ 0.315 Vršovická – Petrohradská

Doplnění dynamického řízení SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz aut v hlavním směru a slabší provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně s tramvajemi. SSZ bylo rekonstruováno v roce 2015.


SSZ 0.339 V Olšinách – Pod Rapidem

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 2

SSZ 0.339 V Olšinách – Pod Rapidem

Doplnění dynamického řízení SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz aut na všech vjezdech. SSZ funguje v dynamické koordinaci se sousedním SSZ 0.340 V Olšinách – Průběžná ve dvoufázovém řízení. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Na SSZ prakticky nefunguje předvýběr vlastní fáze.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně i nekolizně s tramvajemi. SSZ bylo rekonstruováno v roce 2016.


SSZ 0.340 V Olšinách – Průběžná

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

SSZ 0.340 V Olšinách – Průběžná

Doplnění dynamického řízení SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je středně silný provoz aut na všech vjezdech. SSZ funguje v dynamické koordinaci se sousedním SSZ 0.339 V Olšinách – Pod Rapidem ve třífázovém řízení. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně i nekolizně s tramvajemi. SSZ bylo rekonstruováno v roce 2016.


SSZ 0.355 Vršovická – U Vršovického nádraží

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

SSZ 0.355 Vršovická – U Vršovického nádraží

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, , kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz aut v hlavním směru a slabší provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

SSZ bylo rekonstruováno v roce 2010.


SSZ 0.356 Vršovická – Sportovní

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

SSZ 0.356 Vršovická – Sportovní

Doplnění dynamického řízení SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz aut v hlavním směru a slabší provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

SSZ bylo rekonstruováno v roce 2015.


SSZ 1.004 Revoluční – Dlouhá

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 2

SSZ 1.004 Revoluční – Dlouhá

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz aut na třech vjezdech a slabší na jednom hlavním vjezdu. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Na SSZ nejsou dostatečně zohledněny větší délky zastávkových pobytů v denních dobách.


SSZ 1.035 Křižovnická – Karlova

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 5

SSZ 1.035 Křižovnická – Karlova

Rekonstrukce SSZ na přechodu pro chodce. V místě je silný provoz aut a velmi silný provoz chodců. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Signalizace nadále funguje přes den v pevném řízení a preference tramvají není tedy pro většinu tramvají zajištěna. Na signalizaci byla proti původnímu stavu vylepšena detekce tramvají.


SSZ 2.013 Palackého náměstí

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná )
HODNOCENÍ: 1

SSZ 2.013 Palackého náměstí

Výměna technologie SSZ a vylepšení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na všech vjezdech. V místě je silný provoz aut ve všech vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve vícefázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna vkládáním vlastní fáze, samostatným výběrem volna ve fázi, prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 4.402 Nuselská – Vladimírova

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: -

SSZ 4.402 Nuselská – Vladimírova

Rekonstrukce SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na všech třech vjezdech. V místě je středně silný provoz aut na všech vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna. SSZ v provizorním režimu, dočasně v pevném programu bez preference.


SSZ 5.068 Lidická – Zborovská

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 4

SSZ 5.068 Lidická – Zborovská

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut na jednom bočním vjezdu a středně silný provoz aut na ostatních vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna. Dopravní řešení rekonstruovaného SSZ je obdobou původního dopravního řešení. Tramvajová detekce je realizována.


SSZ 5.503 Štefánikova – Kartouzská

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

SSZ 5.503 Štefánikova – Kartouzská

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut na jednom bočním vjezdu a středně silný provoz aut na ostatních vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze, předvýběrem a prodlužováním kolizní fáze a odložením souběžné zelené pro auta při jedoucí tramvaji.


SSZ 7.142 Plynární – Komunardů

PREFERENCE: absolutní (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

SSZ 7.142 Plynární – Komunardů

Úprava SSZ a obnova preference na přechodu pro chodce. V místě je slabý provoz aut a chodců. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze.


SSZ 8.235a Zenklova – náměstí Na Stráži

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

SSZ 8.235a Zenklova – náměstí Na Stráži

Úprava SSZ a vylepšení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a středně silný provoz aut na bočních vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem a prodlužováním kolizní fáze.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně i nekolizně s tramvajemi.


SSZ 8.251 Zenklova – Elsnicovo náměstí

PREFERENCE: absolutní (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 2

SSZ 8.251 Zenklova – Elsnicovo náměstí

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz aut na jednom hlavním vjezdu, dvou bočních vjezdech a slabší provoz aut na jednom hlavním vjezdu. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

I když lépe než v původním řešení, stále není zcela dořešena problematika vnitřní koordinace mezi dvěma uzly SSZ. V určitých situacích může již odhlášená tramvaj uvíznout mezi uzly a dochází k jejímu zdržení do dalšího výběru fáze, který již není preferenční.

Do tohoto jednoho SSZ byla sloučena původní SSZ 8.251a a SSZ 8.251b, která se nacházela na stejném místě.


SSZ 8.951 Zenklova – U Meteoru

PREFERENCE: podmíněná (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 1

SSZ 8.951 Zenklova – U Meteoru

Rekonstrukce SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a slabý provoz aut na bočním vjezdu. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 9.212 Harfa

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

SSZ 9.212 Harfa

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je velmi silný provoz aut na všech vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně s tramvajemi.


SSZ 9.905 Kolbenova – Laponská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

SSZ 9.905 Kolbenova – Laponská

Výstavba SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz aut v hlavním směru slabý provoz aut na bočním vjezdu. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Signalizace současně nepřímo kryje přilehlý výjezd a odbočení tramvají na vlastní těleso.

Preference tramvají není zajištěna v době velmi slabého provozu, kdy je signalizace z režimu fáze blikající žlutá „zapínána“ do fáze dle nároku chodce bez ohledu na přihlášená vozidla MHD.Doladění SSZ 2.023 Svobodova – Na Slupi

Ve zkušebním provozu bylo změněno izolované řízení s pevnou délkou cyklu na izolované řízení s proměnnou délkou cyklu.

Doplnění vzdáleného rádia na SSZ 4.401 Bělelehradská - Otakarova

V rámci rekonstrukce tramvajové trati Albertov – Otakarova bylo doplněno vzdálené rádio pro vzdálenou směrovou detekci tramvají ve směru od Albertova.

SSZ 2.332a náměstí Míru – Francouzská v pevném řízení namísto dynamiky bez preference

Ve zkušebním provozu bylo dynamické řízení bez preference změněno na dynamické řízení s preferencí, avšak z důvodů komplikací pro automobilovou dopravu bylo následně změněno na pevné řízení. To sice bývá obvykle pro vozidla MHD horší než dynamické řízení, avšak v případě tohoto SSZ, kde v původní dynamice docházelo k tzv. propadu cyklu, tedy že se příslušné volno pro tramvaj v daném cyklu řízení vůbec nevybralo, se meziročně nejedná pro MHD o zhoršení.

SSZ 8.207 Sokolovská - Šaldova

Úprava SSZ vyvolaná posunem zastávky ve směru do centra. Současně s úpravou bylo mimo jiné opraveno svícení rozsvěcení předvěsti ve směru z centra. SSZ nadále funguje s absolutní preferencí tramvají.

Vyladění SSZ 3.351 Želivského – Jeseniova pro tramvaje a chodce

Byl zajištěn spolehlivý předvýběr kolizní fáze pro tramvaje, ve slabším provozu doplněno krácení zelené pro chodce na části přechodu přes TT. Byla prodloužena zelená pro chodce souběžné s tramvají.

Definitivní vypnutí SSZ 5.582 Nádražní – nádraží Smíchov

Signalizace na výjezdu ze smyčky tramvají Smíchovské nádraží byla vypnuta, s ohledem na dlouhodobě zklidněný provoz v prostoru před nádražím. Signalizace fungovala s podmíněnou preferencí tramvají.

Úpravy dat pro zastávky na znamení

Byly upraveny SSZ 5.815 Plzeňská – přechod zastávka Hotel Golf, SSZ 5.816 Plzeňská – přechod zastávka Poštovka a SSZ 8.243 Střelničná – Zdibská tak, aby volno pro tramvaj začínalo bez uvažování zastávkového pobytu tramvaje. Úpravy byly provedeny v souvislosti s charakterem zastávek na znamení.

Zrušení semaforu u zastávky Kolbenova

V souvislosti s rekonstrukcí tramvajové tratě a zúžení vozovky bylo zrušeno SSZ 9.264 Kolbenova – přechod. SSZ fungovalo s absolutní preferencí tramvají.Poznámka: u SSZ obnovených nebo postavených v roce 2018, které byly z hlediska preference MHD prokazatelně doladěny až během roku 2019 budou následné změny zahrnuty až do vyhodnocení za rok 2019.


Celkem bylo k 31. 12. 2018 na TRAM síti 247 SSZ, o 2 méně než k 31. 12. 2017. Z toho bylo s preferencí 205 SSZ (83,0 %), o 7 více. S absolutní preferencí bylo 67 SSZ, o 2 méně. Bez preference bylo 42 SSZ, o 9 méně.Vysvědčení 2003
Vysvědčení 2004
Vysvědčení 2005
Vysvědčení 2006
Vysvědčení 2007
Vysvědčení 2008
Vysvědčení 2009
Vysvědčení 2010
Vysvědčení 2011
Vysvědčení 2012
Vysvědčení 2013
Vysvědčení 2014
Vysvědčení 2015
Vysvědčení 2016
Vysvědčení 2017

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024