Rychle na metro? Po BUSpruhu Zálesí
NÁVŠTĚVNOST


Rychle na metro? Po BUSpruhu Zálesí


08.05.2006 - Sídlištím na jihu Prahy dodnes chybí metro a také tramvajová síť je zde velmi řídká. Přesto se podařilo zajistit relativně spolehlivé spojení desítek tisíc zdejších obyvatel se zbytkem města. V klíčové ulici Zálesí, kterou jezdí autobusy ke stanici metra Kačerov, byl zřízen vyhrazený pruh.

Délka BUSpruhu je cca 650 metrů. Za jediný den ho v dopravních špičkách využijí stovky autobusů. Jedou o poznání rychleji a plynuleji než dříve, stojící kolona je většinou neomezí.

V posledních letech přitom nabíraly autobusy MHD v ulici Zálesí mnohaminutová zpoždění. Zvláště při sezonním nárůstu dopravy v jarních měsících byla běžná tvorba kolon o délce mnoha stovek metrů od křižovatky Zálesí - Štúrova až k Novodvorské a někdy i dále. Nejčastěji se kongesce vyskytovaly v období ranních dopravních špiček.

Vzhledem k tomu, že na této trase zajišťují autobusy klíčové napojení sídlišť Lhotka, Kamýk a Modřany na metro, mívalo zahlcování komunikace za důsledek citelné zhoršení kvality dopravy pro zdejší obyvatele.

Kromě tohoto spojení s metrem C (na Kačerov) sice existuje ještě další větev páteřní autobusové dopravy k metru B (na Smíchovské nádraží). Ale i ta byla obdobně blokována kongescemi IAD v oblasti Braníku. Jedinou spolehlivou alternativou tak zůstávala tramvajová trať Modřany - Braník - Palackého náměstí, která je ovšem snadno přístupná jen z některých obytných souborů v oblasti.

Zřízením vyhrazeného pruhu v ulici Zálesí se značně uvolňuje spojení oblasti s Kačerovem. Zdržení autobusů MHD výrazně pokleslo a přibližuje se nule. Pohledem dosažených efektů tohoto levného opatření je škoda, že se s jeho realizací čekalo tak dlouho. Vždyť úvahy o zřízení BUSpruhu Zálesí jsou už mnoho roků staré a byly víckrát odmítnuty (odkaz 1, odkaz 2). Dokonce i poté, co zde před lety poměrně úspěšně fungovalo obdobné provizorní opatření.

JAK MALOVAT VODOROVNÉ ZNAČENÍ BUS

Aby byl vyhrazený pruh pro autobusy více respektován, musí být zřetelně označen. V ulici Zálesí je však vodorovné značení nečitelné.

50 m
V této vzdálenosti je pro řidiče osobního automobilu nápis BUS nečitelný. Poměry stran nápisu jsou z této perspektivy zhruba 30:1.
25 m
Čitelnost nápisu se zlepšuje, avšak jednotlivé strany jsou stále ve velkém nepoměru. Navíc, tak jak vozidlo přijíždí blíže, nápis se začíná v zorném poli řidiče rychle pohybovat.
10 m
Z těsné blízkosti už jsou poměry stran nápisu příznivé. Jenže vozidlo už je blízko a nápis tedy ubíhá po vozovce tak rychle, že ho řidič i při předepsané rychlosti obtížně registruje.
Modřanská
Je dobré vyzkoušet si odvedenou práci z pozice uživatele. Nápisy měly být vyvedeny štíhlým písmem. Alespoň jako v Modřanské ulici.

Příznivým zjištěním je, že motoristé vyhrazený pruh až na výjimky respektují. A to i díky policii, která zde občas provádí dohled.

PRODLUŽOVAT VYHRAZENÝ PRUH?

Došlo i k dalšímu vedlejšímu efektu, jehož důsledky je vhodné zkoumat, protože mohou mít zásadní vliv na úvahy o prodlužování vyhrazeného pruhu až ke křižovatce s ulicí Vídeňskou u krčské nemocnice.

Vzhledem k tomu, že značná část automobilů odbočuje na křižovatce Zálesí - Štúrova vlevo a tento směr je na signalizaci nejvíce nedostatečný, tvoří právě toto odbočení hrdlo vzdutí AD v ulici Zálesí.

V důsledku tak nedochází k úplnému využití propustnosti křižovatky po ulici Zálesí do centra ve směru přímo. V následujícím úseku je tak méně vozidel a doprava o něco plynulejší, což zde má další příznivý vliv na provoz autobusů.

Naopak lze uvažovat o prodloužení BUSpruhu opačným směrem, tedy k Novodvorské. Okamžitá realizace není možná, protože před křižovatkou s ulicí Nad Lesním divadlem je levý jízdní pruh zúžen betonovým blokem u přechodu pro chodce.

Je však možné tento blok posunout tak, aby ve směru do centra zůstaly dva plnohodnotné jízdní pruhy a ve směru z centra pouze jeden. Je nutné prověřit, zdali opatření nezpůsobí nové hrdlo v opačném směru z centra.

K dalšímu zvýšení rychlosti a plynulosti MHD by pomohlo také zajištění preference autobusů na SSZ Zálesí - Štúrova, které se nachází krátce za koncem vyhrazeného jízdního pruhu.

Provedené opatření je v souladu s moderním přístupem k dopravě ve městech. To spočívá mimo jiné v ubírání jízdních pruhů pro IAD na komunikacích ve směru do centra a jejich využití ve prospěch hromadné dopravy. Vyčleněním jednoho jízdního pruhu pro tento efektivní druh dopravy je umožněn výrazný nárůst počtu přepravovaných uživatelů bez stavebních zásahů a záboru další plochy pro dopravu.

BUSpruh ZÁLESÍ

Zřízení: prosinec 2005
Délka: cca 650 metrů
Poloha: ulice Zálesí, Praha 4, začátek cca 50 m za křižovatkou s ulicí Nad Lesním divadlem, přerušení řadícími pruhy u křižovatky s ulicí Sulická, konec před řadícími pruhy křižovatky s ulicí Štúrova
Časové vymezení: Po-Pá 7-10 a 14-19 h
Charakter: vyhrazen pravý jízdní pruh čtyřpruhové komunikace ve směru do centra
Provoz: 9 denních autobusových linek MHD (106, 121, 139, 150, 157, 170, 196, 203, 205), v ranní špičce mezi 7 a 8 h projíždí 73 spojů

Navíc dochází ke značnému zrychlení provozu MHD, což motivuje uživatele k častějšímu využívání MHD místo automobilu. To má v konečném důsledku příznivý vliv na dělbu přepravní práce mezi MHD a IAD a vede ke snížení všech negativních vlivů z dopravy.

Je třeba zmínit i možné negativní dopady opatření. Mimo jiné je možné, že část motoristů bude volit jinou trasu než ulicí Zálesí a více než dříve se budou zahlcovat jiné komunikace, například ulice Štúrova. Tento vývoj je nutné sledovat a případně připravovat další preferenční a regulační opatření.

PLNOHODNOTNÉ ŘEŠENÍ: METRO

Zároveň je zřejmé, že skutečně kvalitní a dlouhodobé řešení dopravní obslužnosti oblasti zajistí až výstavba metra trasy D mezi Hlavním Nádražím a Písnicí. Přínosná by byla také modernizace železniční trati Modřany - Hlavní nádraží s vybudováním přestupních terminálů na MHD a rozšíření tramvajové sítě v oblasti.

I když se v tuto chvíli začínají objevovat názory, že další vyhrazené pruhy pro MHD ve městě již téměř zřizovat nelze (jsou prezentovány především některými městskými částmi!), zakonzervování současného stavu by městu neprospělo a naopak by jen prohloubilo problémy plynulosti MHD i ostatní dopravy ve městě. Vyhrazený pruh v ulici Zálesí je dobrým příkladem a argumentem k obnovení procesů vedoucích k realizaci BUSpruhů v mnoha dalších problematických lokalitách.

V současné době dochází k realizaci vyhrazeného pruhu v nedaleké ulici Ke Krči, který má přispět k vyšší spolehlivosti provozu MHD z oblasti ve směru k tramvajové trati Modřany - Braník - Palackého náměstí (metro B) a především přímo k metru B na Smíchovské nádraží. I o této akci budeme na webu Preference pražských tramvají informovat.

08.05.2006 - BUSpruh Zálesí
Tip: další fotografie

Související články:
Přibyly nové BUSpruhy (12.09.2006)
Vyhrazený pruh v ulici Ke Krči nefunguje (24.05.2006)

[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5

Komentáře: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023