O ČEM SE MLUVÍ
NÁVŠTĚVNOST

Preference na Přístavišti zrychlila busy jen mírně


26.11.2006 - Od roku 2004 v Praze probíhá soustavné zavádění preference autobusů na SSZ při použití aktivní detekce. Nyní je k ní upraveno 19 křižovatek. Stránky Preference pražských tramvají měřily účinnost preference na SSZ Branická - Modřanská, kde se opatření jeví jako jedno z neúčinnějších.

Světelné signalizační zařízení na křižovatce ulic Branická a Modřanská byla realizována v roce 1998. Oficiálně se jednalo o rozšíření stávajícího SSZ Modřanská - Mlejnek sever na blízkém tramvajovém přejezdu. Není bez zajímavosti, že právě na tomto přejezdu byla v roce 1987 uvedena do trvalého provozu první preference tramvají na SSZ v Praze.

SSZ 4.628a Branická - Modřanská

Realizace: 1998
Zavedení preference BUS: 2005
Poloha: Praha 4, Přístaviště
Význam: důležité místo pro přístup k Barrandovskému mostu, řidiči je používají i při objíždění zahlcené Jižní spojky. Tomu odpovídá vysoká intenzita dopravy. Místo je kritické i pro autobusy MHD. Ty zajišťují spojení sídlišť na jihu Prahy (Lhotka, Libuš, Kamýk, Písnice, Krč), která jsou stále bez kolejového spojení, s metrem B. Ve špičce jezdí v jednom směru až 27 spojů za hodinu.
Charakter: styková křižovatka, autobusy ve vzájemně nekolizních směrech, avšak ve dvou různých fázích
Řízení: třífázové
Provoz autobusů: 192, 196, 197, 198, 199

V roce 2005 byla na SSZ Branická - Modřanská zavedena i preference autobusů. Z obou směrů, ze kterých ke křižovatce autobusy přijíždějí, byly osazeny inframajáky, které zajišťují lokalizaci autobusů. Při úpravě semaforu byl zároveň rozdělen plný signál pro vozidla ve směru od Podolí (kde není MHD provozována) na směrové signály přímo a vlevo.

Preference autobusů se začala naplno projevovat v průběhu roku 2006, kdy byla vozidla MHD masivně vybavována mobilním zařízením pro aktivní detekci. A také přinesla jedinečnou možnost: ověření skutečných efektů preference v reálném provozu vnějším pozorovatelem. Bylo totiž možné porovnávat zdržení vybavených a nevybavených vozidel.

V době od července do listopadu bylo na křižovatce ve čtyřech různých časových úsecích v odpoledních dopravních špičkách měřeno zdržení autobusů. Celková délka měřeného času je 5,5 hodiny. Vzhledem k tomu, že poslední měření dne 16. listopadu probíhalo za extrémních podmínek zahlcení Modřanské i Branické ulice a zároveň už byla výrazná většina vozidel vybavena zařízením pro aktivní detekci, nebylo toto měření z důvodů možného zkreslení započítáno do celkových výsledků.

Celkové reprezentativní výsledky tedy vycházejí ze 4,5 hodin měření, které byly provedeny ve dnech 24. července, 31. července a 27. září. I v těchto dnech někdy docházelo k zahlcení křižovatky, avšak počet vybavených a nevybavených vozů byl rovnovážný. Bylo tak možné ověřit efekty preference v i v těchto náročných podmínkách.

Výsledky měření

Kompletní data z měření

Pozn.: několik záznamů průjezdů autobusů bylo z výsledného souboru vyjmuto, protože v důsledku zahlcení komunikací došlo situacím, že zdržení na SSZ nebylo možné objektivně změřit.

Z výsledků měření vyplývá následující:

  • bylo dosaženo určitého snížení průměrného zdržení (o 27 %) a podílu zdržených vozidel (o 17 %) na vjezdu z Branické ulice (směr Barrandovský most)
  • nebylo dosaženo snížení průměrného ani maximálního zdržení a podílu zdržených vozidel na vjezdu z Modřanské ulice (směr Braník)
  • maximální naměřené zdržení se na vjezdu z Branické ulice (směr Barrandovský most) dokonce zvýšilo (o 34 %),v konkrétním případě došlo k neočekávanému ukončení volna po uplynutí délky 5 sekund a autobus musel vyčkat do dalšího cyklu

K výsledkům je třeba dodat, že preferenční zásahy pro vozidla ve směru Braník nebyly, zvláště při posledních měřeních, pozorovány a je tedy otázkou, zdali preference z tohoto směru funguje.

Video: typický příklad řízení SSZ
Typický preferenční zásah pro vybavený autobus směr Barrandovský most
Typická absence preferenčního zásahu pro vybavený autobus směr Braník

Stránky Preference pražských tramvají ověřovaly také možnost, že preference nefungovala z toho důvodu, že vozidla jezdila předjetá proti jízdnímu řádu. Systém aktivní detekce totiž umožňuje předávat řadiči nejen preferenční nároky vozidel, ale také jejich stupeň podle polohy vozidla vůči jízdnímu řádu. Při odstranění dat předjetých vozidel se však výsledky nijak zásadně nemění (viz kompletní data z měření).

PREFERENCE JE ÚČINNÁ I PŘI ZAHLCENÍ KŘIŽOVATKY

Zážitky z měření

Doprava na frekventované křižovatce Branická - Modřanská pčináší spoustu zajímavých momentů. Každý se snaží někam dostat a při zdejších kolapsech to vede k neustálým drobným přestupkům. Když tam nevjedu já, předjede mě jiný…

To se týká i MHD. Řidič autobusu třeba přijede 5 minut zpožděný po krkolomné cestě klikatým BUSpruhem v ulici Ke Krči. Na semaforu má zelenou, ale přes vozidla nemůže ke stopčáře, občas se rozhodne projet pravým odbočovacím pruhem a těsně za ostrůvkem to střihne doleva. Proplete se kolem vozidel a plynule odjíždí. Také přestupek. Ale úplně stejně vlastně vznikalo preferenční opatření hned na další signalizaci před nájezdem na Barrandovský most. Řidiči autobusů tam občas využívali prostřední pruh k odbočování. Nakonec jim byl vyčleněn a ještě tam přibyla preference na semaforu. Ta dodnes patří k nejlepším ve městě.

Je třeba uvést, že bylo pozorováno při přítomnosti autobusů neodůvodněné chování semaforu, které vedlo k nárůstu zdržení. Mohlo se jednat například o chybu detekce vozidel, reakci vyvolanou zahlcením komunikací či chybu nebo nedostatek software. Pro zjištění příčin těchto stavů by bylo potřebné vstoupit do řadiče SSZ a porovnávat reálné řízení křižovatky se stavy v řadiči.

Výsledky měření potvrzují, že při zavedení preference autobusů na SSZ lze dosahovat časových úspor při jejich průjezdu křižovatkou. Platí to i za extrémních podmínek zahlcení komunikací a křižovatky, i když časová úspora vzniklá preferencí na SSZ je zanedbatelná ve vztahu k časové ztrátě vzniklé při popojíždění v kolonách.

Na základě pozorování je však zřejmé, že preferenční zásahy je možné provádět ještě ve větší míře než nyní, což by znamenalo další zrychlení provozu MHD, a že je nutné ověřit funkčnost preference autobusů ve směru Braník, kde byla zjištěna její nulová účinnost.

OFICIÁLNÍ PREZENTACE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ CHYBÍ

Hlavním důvodem, proč stránky Preference přistoupily k ověření efektů preference autobusů na SSZ, je fakt, že dosud nebyly žádné výsledky těchto opatření veřejně prezentovány (na rozdíl od preference tramvají). Ve městě přitom existují křižovatky (např. Kobyliské náměstí), kde preferenční zásahy pro autobusy nejsou téměř čitelné a efekty se tak mohou blížit nule. Jedná se o projekt, který je stále na svém začátku a jeho další zavádění by mělo probíhat na základě konfrontace právě s dosaženými výsledky.

Provedené měření na SSZ Branická - Modřanská bylo do jisté míry unikátní. Není možné ani v silách autorů stránek Preference často opakovat měření touto metodikou. Kdo by však měl soustavně ověřovat reálnou účinnost opatření je především Dopravní podnik. Systém aktivní detekce totiž umožňuje identifikaci vozidel a z časů jejich přihlašování a odhlašování lze vypočítat časovou úsporu.

26.11.2006 – Preference autobusů na SSZ Branická - Modřanská
Tip: další fotografie

Související články:
GPS pro lokalizaci vozidel MHD před semafory? (29.09.2006)
Jak budeme preferovat autobusy? (15.03.2006)

[Akt. známka: 1,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Komentáře: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019