O ČEM SE MLUVÍ
NÁVŠTĚVNOST

Excelentní semafor u Břevnovského kláštera


26.04.2007 - Signalizace jednadvacátého století. S absolutní preferencí tramvají, se zajištěním bezpečného pohybu chodců přes frekventovanou komunikaci a s citlivě řešenými přechody. Tak se po prvních hodinách provozu jeví nové SSZ Patočkova - Bělohorská u tramvajové zastávky Břevnovský klášter.

Vypadá to na jedno z nejlepších řešení signalizace na tramvajové síti za poslední roky. Namátkou: zcela plynulý průjezd prakticky každé tramvaje, výběry tramvajového volna pouze na výzvu a vždy jen v příslušném směru, což ve výsledku krátí preferenční zásahy do řízení a tedy zdržení ostatních.

Za zmínku stojí i promyšleně řešené přechody pro chodce. Ten mezi jižním chodníkem a zastávkou tramvaje zůstal nesignalizovaný a tedy s trvalou předností chodců. Na přechodu přes kolejové těleso zase trvale svítí zelená pro chodce a je přerušována pouze nároky tramvají. Nic nikoho zbytečně neomezuje, je to srozumitelné a komfortní.

Křižovatka Patočkova - Bělohorská. Klikni pro větší plánek!
T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové, SHOCart, spol. s r. o. Zlín

Ale popořadě. Semafor na křižovatce ulic Patočkova a Bělohorská byl uveden do provozu 24. dubna. V místě se křižuje tramvajová trať s jednosměrným jízdním pásem čtyřpruhové frekventované komunikace vedoucí od Vypichu směrem k Prašnému mostu.

Místo bylo dosud zdrojem značného zdržení tramvajové dopravy při jízdě z centra. Vlaky zde musely na průjezd čekat mnohdy desítky sekund, dokud se neobjevila mezera mezi vozidly. V opačném směru byla situace lepší, tramvaj má zajištěnu ze zákona přednost. Ale tu někteří řidiči automobilů nerespektovali, což často končilo dopravní nehodou.

I proto byla už před několika lety připravena akce na výstavbu semaforu. Do Komentáře k návrhu městského rozpočtu na rok 2004 se k SSZ 6.144 Patočkova - Bělohorská dostala i tato věta: „Předpoklad ukončení akce je do konce roku 2004.“

Nestalo se. A tramvajová doprava nakonec nebyla hlavním důvodem, proč byl semafor o tři roky později skutečně vybudován.

Místo bylo totiž nebezpečné pro chodce, na přilehlém přechodu docházelo k nebezpečným situacím i k tragickým nehodám. Především ta v říjnu roku 2006, která byla medializovaná kvůli smrti sedmiletého chlapce, zřejmě poněkud urychlila přípravu dlouho plánované stavby.

Nyní je vše hotovo. Zásadní zlepšení provozu tramvají, ke kterému dochází, zůstává trochu ve stínu vyřešení chodeckého problému. Proto hlavně o tramvajích budou následující řádky.

SSZ 6.144 Patočkova - Bělohorská

Realizace: 2007
Zavedení preference: při zprovoznění (absolutní)
Poloha: Praha 6
Charakter: styková křižovatka s přechody pro chodce a s provozem tramvají v lomeném směru
Řízení: dvoufázové s různými variacemi druhé fáze dle nároků tramvají, chodců a automobilů
Detekce automobilů: smyčky ve vozovce
Detekce tramvají: trolejové kontakty PTK1 (4 do centra, 2 z centra)
Předstihy přihlášení: z obou směrů cca 20 sekund (pro nejrychlejší tramvaje)
Preference tramvají: krácením hlavní fáze, prodlužováním vlastní fáze
Provoz tramvají: 15, 22, 25, 57

Základní poloha semaforu patří signálu volno pro hlavní směr s provozem automobilů v obousměrné relaci Bělohorská - Patočkova. Kolizní fázi využívají auta z východní větve Bělohorské, chodci přes Patočkovu a také tramvaje.

Vlaky z obou směrů jsou detekovány s dostatečným předstihem. Nejrychlejší tramvaje zvládnou jízdu mezi přihlašovacím detektorem a křižovatkou za dobu kolem 20 sekund.

Díky aplikované řídící logice a v ní možnosti rychlého střídání fází je každé první tramvaji zaručeno, že křižovatkou projede zcela plynule. Jedná se tedy o absolutní preferenci tramvají.

Tu ještě podtrhuje aplikace předvěsti ve směru do centra. Nachází se cca 70 m před samotnou křižovatkou a informuje řidiče o tom, jaký signál lze očekávat na základním (hlavním) návěstidle. Informace je navíc v obou směrech vhodně doplněna blikáním výzvového návěstidla (umístěného pod základním návěstidlem) v délce 3 sekundy (do centra) a 5 sekund (z centra) před začátkem volna.

Zajímavostí řešení je neobvyklé vybírání tramvajového volna v obou směrech pouze na výzvu, a to navíc vždy pouze z příslušného směru. Dosud nepříliš používaná varianta má svůj smysl. Řízení je rychlejší a uživatelé tolik nečekají před prázdnou křižovatkou. To platí zvláště pro chodce přes kolejové těleso.

Semafor navíc nabízí řadu kombinací signálů volno v různých směrech podle konkrétních nároků tramvají, aut i chodců. Dalo by se nadneseně mluvit o jakési volné tvorbě fází, které se navíc během svého průběhu dokáží proměňovat dle potřeb. Při důmyslné variabilitě řízení tak snad ani není možné za dosud krátkou dobu fungování pečlivě postihnout veškeré situace, které mohou nastat.

Je však jasné, že z pohledu tramvají je řízení špičkové. Z pohledu ostatních účastníků provozu se zatím jeví podobně. Na doladění případných nedorazů je tu dvouměsíční zkušební provoz, který je běžný na všech nově zřízených nebo rekonstruovaných semaforech .

Stránky Preference přes všechnu chválu mají připomínku. Týká se polohy vzdáleného přihlašovacího kontaktu pro směr do centra, který se nachází v zastávce Říčanova.

V případě, že řidič tramvaje dobrzdí vlak, tak že sloupek dveří lícuje s označníkem (zcela dle předpisů), případně dál, přihlásí se do signalizace ještě před zastavením. Tím narůstá skutečná doba od přihlášení do příjezdu ke křižovatce a zvyšuje se vliv preferenčních zásahů do řízení. V krajním případě může dojít i k tomu, že tramvaj volno nestihne a o preferenci přijde.

Není to jev natolik častý, navíc díky minimálním zastávkovým pobytům není vzniklý časový rozdíl propastný. Nicméně je vhodné vážně uvažovat o přisvorkování kontaktu půl metru dál po směru jízdy, aby nedostatek odpadl.

Co dodat na závěr? Nový semafor s sebou snad nese i trochu symboliky. Prolomil totiž padesátiprocentní hranici podílu signalizací s preferencí tramvají ze všech signalizací na pražské tramvajové síti. Je to skvělé vykročení do druhé poloviny. Nezbývá než věřit, že bude mnohem lepší než ta první. Bez omylů, kterých se město při realizaci semaforů v minulých letech občas dopoustělo. Stránky Preference o nich napsaly mnoho.

Chybí vám tradiční video? Tady je!
průjezd tramvají z centra, pohled z centra (4,43 MB)
průjezd tramvají v obou směrech, pohled do centra (3,74 MB)

Snad podobné řešení není v Praze poslední a bude jich přibývat. A snad se město nakonec přece jen ohlédne i nad nepovedenými projekty z minulosti, které nejsou dostatečně vstřícné k uživatelům a často dokonce nepřátelské k tramvajové dopravě.

26.04.2007 – SSZ Patočkova - Bělohorská
Tip: další fotografie


Dodatek č. 1: Na semaforu jsou použita LED návěstidla. Z článku byla proto dodatečně vypuštěna část o žárovkových návěstidlech. (26.04.2007)

Dodatek č. 2: V neděli 29. dubna večer byla upravena poloha vzdáleného přihlašovacího kontaktu ve směru do centra tak, aby se všechny tramvaje přihlašovaly k SSZ až po odstanicování v zastávce Říčanova. (01.05.2007)


[Akt. známka: 1,13 / Počet hlasů: 16] 1 2 3 4 5

Komentáře: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019