O ČEM SE MLUVÍ
NÁVŠTĚVNOST

Preference Na Groši výrazně zrychluje tramvaje


25.05.2007 - Na tramvajové síti je další signalizace s preferencí tramvají. Při zavádění preference autobusů byla realizována také opatření pro zrychlení tramvají na SSZ Švehlova - Pražská u zastávky Na Groši. Přestože bylo využito pouze původní detekce tramvají, vlaky zde v průměru ušetří až desítky sekund.

Kapacitní čtyřramenná křižovatka byla významným zdrojem zdržení tramvají. Při dnešním způsobu řízení s vypnutou preferencí by tramvaj v dopravní špičce mohla před křižovatkou strávit až 80 sekund. Preference maximální zdržení snižuje na 20 - 25 sekund, většina tramvají při ní dokonce projíždí zcela bez zastavení. Průměrné zdržení klesá skoro o půl minuty až na 6 sekund.

NEFUNGUJE PŘIHLÁŠENÍ Z CENTRA

Platí to však zatím pouze pro směr do centra. Ve směru z centra totiž nefunguje detekce tramvají, jejíž provoz nebyl po zavedení preference zřejmě vůbec prověřen. Odstraňování nyní zjištěné závady na vedení mezi detektorem a řadičem potrvá několik dní.

Po opravě lze očekávat dovršení zásadního zlepšení pro tramvaje, které je přitom dosaženo pouze výměnou řadiče a úpravou software. Pro detekci tramvají totiž byly využity přihlašovací tramvajové detektory, které byly realizované už dříve.

SSZ 0.391 Švehlova - Pražská

Realizace: 1987
Zavedení preference: 2007 (podmíněná, pro tramvaje i autobusy)
Poloha: Praha 15
Charakter: průsečná křižovatka s provozem tramvají v hlavním směru a s přechody pro chodce
Řízení: třífázové s variacemi fází dle nároků
Detekce automobilů: smyčky ve vozovce
Detekce tramvají: trolejový kontakt PTK1 (1 do centra) a brnkačka (1 z centra)
Předstihy přihlášení: z obou směrů 5 sekund (pro nejrychlejší tramvaje)
Preference tramvají: krácením kolizních fází, vkládáním vlastní fáze, prodlužováním vlastní fáze
Provoz tramvají: 22, 26, 57, 59
Provoz autobusů: 101, 122, 154, 177, 212

S tím souvisí jedna nevýhoda řešení. Detektory byly v minulosti umístěny pouze 70 metrů před křižovatkou, což odpovídalo možnostem původního řadiče MR, jenž se používal v 80. a v 90. letech minulého století.

Dnešní modernější technika (řadič MTC) však dokáže využít i mnohem vzdálenější polohy a ještě více tím urychlit průjezd tramvají.

Původní detektory registrují tramvaje 5 sekund před příjezdem ke stopčáře, ale optimální by byl předstih přihlášení 30 sekund. Nedostatečný čas se projevuje velmi nízkou možností prodlužování fází. Naopak i tak malý předstih zde téměř bez problémů vyhovuje pro vkládání a především předvýběr tramvajových fází.

Právě předvýběr vlastní fáze je nejčastějším preferenčním zásahem pro tramvaje. Je to dáno tím, že kolizní zelená pro vozidla z jižního vjezdu Pražské ulice svítí velmi dlouho. A když přijede tramvaj, tuto zelenou okamžitě ukončí. Volno padá vlaku téměř plynule do jízdy.

Video z SSZ Švehlova - Pražská
předvýběr tramvaje (1,99 MB)
problém absence prodlužování od tramvaje a následné vložení fáze (2,40 MB)

Vzhledem k tomu, že na křižovatce má fungovat také preference autobusů, je možné, že s postupným vybavováním těchto vozidel zařízením pro aktivní detekci se tramvaje budou o preferenci s autobusy více dělit. To může znamenat mírný nárůst zdržení hlavně za silnějšího provozu, kdy budou přijíždět autobusy zatíženou Pražskou ulicí a napojovat se na hlavní komunikaci.

Zde se může více ukázat handicap tramvají v podobě nedostatečného předstihu přihlášení, které neumožňuje účinné prodlužování. Záleží však na zvoleném algoritmu řízení, jak bude vyřešen vztah obou druhů dopravy, z nichž každý preferenci potřebuje. Zatím platí, že tramvaje vliv autobusů nepociťují.

NA AUTA SEMAFOR NEREAGUJE

Nejen tramvajová detekce má na křižovatce problémy. Dosud zřejmě nebyly zprovozněny vozidlové detektory. Všechny fáze jsou totiž při neexistenci nároků tramvají do centra prodlužovány do stejného maxima, bez ohledů na reálné nároky vozidel.

Stav může souviset s tím, že se na křižovatce chystá přestavba jižního vjezdu Pražské ulice. Během června má dojít k rozšíření komunikace za účelem zřízení odbočovacího pruhu před křižovatkou v délce 90 metrů. To by mělo značně urychlit odbavování vozidel včetně autobusů. Z úpravy by měly těžit i ostatní relace v křižovatce, protože klesne potřeba na extrémní délky zelených z Pražské a zbude více času na jiné fáze.

Přestože preference tramvají prováděná na staré detekci přináší zlepšení, bylo by vhodné ji optimalizovat. Konkrétně realizovat vzdálené přihlašovací detektory z obou směrů. Ve směru z centra lze výhodně využít stávající odhlašovací detektor SSZ 0.622 Švehlova - Práčská a signál dopravit po koordinačním kabelu. Ve směru do centra by se zřídil nový detektor na výjezdu ze zastávky Hostivařská.

Ideální by bylo realizovat i odhlašovací detektory, avšak i jejich absence je řešitelná - ač by se jednalo o nestandardní řešení, jejich funkci můžou podobně jako dnes částečně přebrat detektory blízké a navazující algoritmus nulování nároků po uplynutí zadané doby.

I přes uvedené nedostatky, které jsou dané původním hardware křižovatky, se úpravou dosáhlo za minimálních nákladů značného zlepšení řízení pro tramvaje. O očekávaném zprovoznění detekce tramvají ve směru z centra budeme informovat.

25.05.2007 – Úprava SSZ Švehlova - Pražská
Tip: další fotografie


Dodatek: Detekce tramvají na SSZ 0.391 Švehlova - Pražská ve směru z centra byla dodatečně zprovozněna. Byl zde vyměněn starší přihlašovací kontakt (brnkačka) za moderní PTK1 a bylo zřízeno nové vedení do řadiče za staré poškozené. Využit byl sloupek SSZ Švehlova - Práčská, k němuž byl vzduchem doveden kabel. Impuls pokračuje zemí do řadiče tohoto vedlejšího semaforu, odkud je předáván po koordinačním kabelu do řadiče vlastního SSZ. (01.06.2007)


[Akt. známka: 1,13 / Počet hlasů: 8] 1 2 3 4 5

Komentáře: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019