O ČEM SE MLUVÍ
NÁVŠTĚVNOST

Zbytečný semafor s absolutní preferencí


21.10.2007 - Praha má zcela novou signalizaci s absolutní preferencí tramvají. Na nově řízeném přechodu pro chodce v křižovatce Korunní - Sázavská byla totiž s několikatýdenním zpožděním zprovozněna detekce tramvají. Vystává však jedna otázka: musí semafory v podobných místech vůbec vznikat?

Nově zřízené SSZ 2.048 Sázavská - Korunní řídí dopravu na samostatném přechodu pro chodce přes Korunní ulici, který se nachází přímo v křižovatce uvedených ulic. K přechodu jsou z obou stran vytaženy chodníky blíže k průjezdnému průřezu tramvaje, čímž je vhodně zkrácena délka přecházení.

Semafor funguje v režimu trvalé zelené pro vozidla a tramvaje, která je ukončována nároky chodců. Dle nároků z vozidlových detektorů je zelená pro vozidla částečně prodlužována proti nároku chodců. Podle nároků tramvají je volno v hlavním směru prodlužováno pro plynulý průjezd tramvaje až do jejího odhlášení na stopčáře. Také je dle tramvají předvybírána kolizní fáze.

Signalizační zařízení bylo zprovozněno na začátku září 2007, zpočátku však bez detekce tramvají a tedy bez jejich preference. Ta byla zprovozněna až během října. Z polohy tramvajových detektorů a ze sledování provozu lze určit, že se jedná o absolutní preferenci.

Video
prodlužování volna od tramvaje proti chodeckému nároku (1,22 MB)

Proč byla vůbec zřízena signalizace v tomto přece jen neobvyklém místě? Důvodem je blízkost několika škol, především pak Základní školy Sázavská. Signalizace má zajistit bezpečnější pohyb školáků přes komunikaci.

Je však nutné uvést, že zúžení jízdního pásu a tedy zkrácení délky přecházení by dost možná samo o sobě postačovalo k zajištění tohoto místa, které nepatří mezi zvlášť nebezpečné. Bez povšimnutí nelze ponechat ani fakt, že výstavba světelného signalizačního zařízení zvýšila náklady na celé řešení odhadem nejméně o dva miliony korun.

SSZ 2.048 Sázavská - Korunní

Realizace: 2007
Zavedení preference: 2007 (absolutní)
Poloha: Praha 2
Charakter: samostatný přechod pro chodce přes Korunní ulici v křižovatce se Sázavskou
Řízení: dvoufázové s trvalou zelenou v hlavním směru ukončovanou nároky chodců
Detekce automobilů: infradetektory
Detekce chodců: tlačítka
Detekce tramvají: trolejové kontakty PTK1 (2 do centra, 3 z centra)
Předstihy přihlášení: cca 27 sekund z obou směrů (pro nejrychlejší tramvaje)
Preference tramvají: prodlužováním vlastní fáze
Provoz tramvají: 10, 16, 51

Po dvoupruhové komunikaci jezdí ve směru od Flory totiž pouze tramvaje a dopravní obsluha. Ve směru opačném jezdí kromě tramvají také množství automobilů, ale ty jsou nadávkované signalizacemi v oblasti náměstí Míru. Dokonce by se dalo říct, že přechod přes Korunní je relativně bezpečné místo, kde se děti mohly naučit správně přecházet vozovku. Vždyť převážná většina přechodů ve městě je a zůstane neřízených a je nutné, aby se na nich uživatelé uměli chovat.

Chodci na signalizovaném přechodu jsou navíc zdržování více než na původním neřízeném. Zatímco dříve měli na přechodu přednost před auty, nyní musejí nejprve zmáčknout tlačítko a vyčkat na zelenou.

Pokud bychom přesto provoz signalizace akceptovali pro doby, kdy se pohybují děti v okolí školy, těžko už lze hledat účel jejího fungování mimo tyto časové úseky, zvláště pak večer, v noci a o víkendech. Ano, tato signalizace je v provozu čtyřiadvacet hodin denně, tedy i v dobách kdy je ulice téměř nebo zcela mrtvá. Působí to komicky.

V této době je semafor hrstkou chodců, která se zde pohybuje, zpravidla ignorován. Přecházejí na červenou nebo zcela mimo přechod.

Tramvajím tato signalizace rozhodně neublížila. Spíše naopak. Prakticky nehrozí, že by se před tramvají vytvořila kolona aut, která dávají přednost chodcům na přechodu. I auta se mají lépe. A chodci? Ti za přecházení zabezpečené signalizací platí daň v podobě většího zdržení. Je opravdu nutné dopravu tolik svazovat?

21.10.2007 – SSZ Sázavská - Korunní

[Akt. známka: 2,57 / Počet hlasů: 21] 1 2 3 4 5

Komentáře: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019