O ČEM SE MLUVÍ
NÁVŠTĚVNOST

U Pobřežní mají tramvaje přednost


11.11.2007 - Na tramvajové síti přibyl další semafor. Nachází se na křižovatce ulic Sokolovská a Za Invalidovnou. Funguje s podmíněnou preferencí tramvají. Signalizace vznikla v rámci výstavby Pobřežní komunikace, která má převést tranzitní dopravu ze Sokolovské ulice mimo obytnou zástavbu.

Prodloužení Pobřežní ulice z centra města směrem na východ vyvádí tranzitní silniční dopravu z karlínské zástavby na její okraj. V původně velmi dopravně zatížené Sokolovské ulici by tak z její velké části postupně měly zůstat jen tramvaje a tranzitní doprava.

V poslední dokončené etapě byla nová Pobřežní komunikace prodloužena až na hranici ulice Za Invalidovnou. Znamená to, že zatímco dosud automobily najížděly z Pobřežní do Sokolovské už ulicí Šaldovou, nyní se tento 'bod návratu' do zástavby posunul o 600 metrů dál směrem z centra. A už se pracuje na prodloužení této nové trasy až k Voctářově ulici.

Stavba Pobřežní. Klikni pro větší plánek!
T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové, SHOCart, spol. s r. o. Zlín

Ale zpět k nynějšímu spojení staré a nové trasy u ulice Za Invalidovnou. Vzniknul zde totiž nový semafor. SSZ 8.673 Sokolovská - Za Invalidovnou zatím funguje v provizorním řešení, protože po dalším prodloužení Pobřežní se výrazně změní poměry v místě.

SSZ Sokolovská - Za Invalidovnou

Realizace: 2007
Zavedení preference: při zprovoznění (podmíněná)
Poloha: Praha 8
Charakter: průsečná křižovatka s přechody pro chodce a tramvajovým provozem v hlavním směru
Řízení: dvoufázové s variacemi dle nároků chodců a vozidel
Detekce automobilů: videokamery
Detekce tramvají: trolejové kontakty PTK1 (2 do centra, 2 z centra)
Předstihy přihlášení: z obou směrů cca 14 sekund (pro nejrychlejší tramvaje)
Preference tramvají: předvýběrem vlastní fáze, prodlužováním vlastní fáze
Provoz tramvají: 8, 24, 52

Semafor je 205. signalizací na pražské tramvajové síti, z toho 106. signalizaci s preferencí tramvají. Jde o podmíněnou preferenci, protože vzdálenost tramvajových detektorů od křižovatky neumožňuje ve vazbě na způsob řízení umožnit každé první tramvaji plynulý průjezd.

Ten se nyní týká asi 75 % tramvají, ty ostatní musí přibrzdit nebo zastavit.

Absolutní preferenci by vzhledem k intenzitě provozu tramvají a jednoduchým poměrům křižovatka bez problémů snesla. Jenže jen velmi obtížně lze dosáhnout požadovaného předstihu přihlašování tramvají ve směru do centra, protože 230 metrů před křižovatkou je zastávka se signalizovaným přechodem pro chodce. Výhodná není ani poloha nejbližšího převěsu, na který lze pověsit vedení od trolejového kontaktu, takže doba jízdy od přihlášení ke stopčáře začíná už na cca 14 sekundách.

Video
zdržení tramvaje při přihlášení v nevhodné časové poloze, prodlužování pro protijedoucí vlak (1,44 MB)

Z opačné strany je naopak osazení kontaktu do ideální polohy bez obtíží možné a preference tedy mohla fungovat aspoň z tohoto směru jako absolutní. Avšak kontakt byl umístěn do velmi podobné vzdálenosti jako ve směru protějším. Při jízdě z obou směrů se tak stává, že semafor nezajistí plynulý průjezd tramvaji jen proto, že nestihle včas reagovat. Ve směru z centra také volno i v ideální poloze přichází o pár sekund později, než by bylo optimální.

Nevýhodné pro tramvaje také je, že do řízení křižovatky je vždy zařazována fáze pro levé odbočení (vyklizení) z Pobřežní do Sokolovské a není tak možné boční směr ukončovat rychleji, byť třeba se zvýšením mezičasů pro vyklizení křižovatky, avšak bez vyklizovací šipky. Možná se však dočkáme zkrácení minimální délky volna z bočního směru v rámci realizace další etapy Pobřežní…

Pro větší zajištění bezpečnosti a také plynulosti tramvajového provozu by prospělo ukončování zelené pro automobily ve směru do centra při souběžné jízdě tramvaje. A to z jednoduchého důvodu: aby tramvaji nemohlo vjet do cesty vozidlo, které odbočuje přes koleje do ulice Za Invalidovnou. Je totiž dobře známo, že nejčastější příčinou nehody mezi tramvají a automobilem je právě nedání přednosti tramvaji při odbočování vlevo…

K úpravě přitom postačí pouze softwarový zásah. V takto modifikované fázi by bylo možné využít stávající doplňkovou zelenou šipku vpravo. Nevýhodou řešení je, že by v dané chvíli byla zakázána také jízda aut přímo, které přitom nejsou s tramvají v kolizi. Nicméně tento směr není tolik zatížený a v budoucnu zátěž zřejmě ještě poklesne. Při jednosměrném tramvajovém intervalu 4 minuty ve špičce by navíc tato úprava neměla mít zásadní dopad do kapacity směru.

Nová signalizace na Sokolovské účinně preferuje tramvaje před individuální automobilovou dopravou a přes určité nedostatky je vcelku dobrým počinem pro plynulý provoz tramvají v Praze.

11.11.2007 – SSZ Sokolovská - Za Invalidovnou
Tip: další fotografie

[Akt. známka: 2,90 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5

Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019