Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST

Videogalerie

Videa jsou kódována převážně ve formátu DivX. Pokud vám nejdou přehrát, stáhněte si, prosím, kodek z www.divx.com.


SSZ Národní divadlo

Nová technologie pro detekci tramvají je od září 2011 v provozu na SSZ Národní divadlo ve směru od Smetanova nábřeží. Zařízení, které se standardně používá pro příjem signálu ke stavění výhybek, zde slouží výhradně pro SSZ. Je umístěno 200 m před křižovatkou. Registruje signál tramvaje na požadovaný směr jízdy a s dostatečným předstihem tak přihlásí vlak do příslušného směru na SSZ. V ideálním případě projede tramvaj zcela bez zastavení. Před osazením rádia se tramvaje směrově hlásily až po přestavení výhybek, tedy na vzdálenost cca 25 metrů, což znamenalo zdržení prakticky každého vlaku.

Vzdálené rádio
(Vloženo: 13. 11. 2011. Velikost: 19,5 MB)SSZ Trojská - Pod Lisem

Neúspěšné byly prozatím úvodní pokusy o řádné zprovoznění preference tramvají na SSZ Trojská - Pod Lisem. Některá návěstidla zobrazovala chybné signály a řízení bylo velmi nestabilní.

Závada na SSZ Trojská - Pod Lisem
(8,3 MB)Noční provoz SSZ

Semafory, které jsou uváděny do provozu od poloviny devadesátých let (ať už jako zcela nové nebo rekonstruované), jsou zpravidla provozovány nepřetržitě, tedy i přes noc. Blikající žlutá v Praze vymírá.

Semafory na náměstí Hrdinů
zdržení tramvaje a autobusu (8,0 MB)Upozornění na signál STŮJ na SSZ Trojská - Pod Lisem

Na semaforu u zastávky Trojská bylo zprovozněno zařízení, které upozorňuje řidiče tramvají na blížící se konec signálu VOLNO.

Blikání výzvového návěstidla do centra
(0,9 MB)

Blikání výzvového návěstidla z centra
(1,1 MB)Preference (?) na Bubenském nábřeží

Plná preference tramvají na Bubenském nábřeží by příliš omezovala individuální dopravu s dopadem na provoz MHD jinde. Tento argument se nejčastěji používá při obhajobě značného omezení preference tramvají na semaforech mezi Pražskou tržnicí a Vltavskou. Stránky Preference prokázaly, že to není pravda.SSZ Bubenské nábřeží - Argentinská
dynamické řízení s OBOUsměrnou preferencí (19,6 MB)

SSZ Bubenské nábřeží - Argentinská
dynamické řízení s OBOUsměrnou preferencí (12,1 MB)SSZ Bubenské nábřeží - Argentinská
koordinované dynamické řízení s JEDNOsměrnou preferencí (2,7 MB)

SSZ Bubenské nábřeží - tramvajová trať
pevný program BEZ preference (1,7 MB)Zavedení preference na SSZ Koněvova - Na Vápence

V souvislosti s rekonstrukcí tramvajových tratí na Žižkově byla v září 2006 uvedena do provozu preference tramvají na SSZ Ohrada.

Prodlužování volna pro tramvaje
(3,1 MB)

Zdržení tramvaje při výběru kolizní fáze
(2,1 MB)Zavedení preference na SSZ Ohrada

V souvislosti s rekonstrukcí tramvajových tratí na Žižkově byla v září 2006 uvedena do provozu preference tramvají na SSZ Ohrada.

Plynulý průjezd tramvají od Vápenky
(1,3 MB)

Zdržení tramvaje na lince 1 od Krejcárku
(4,8 MB)Metro VAL, Paříž

Záznam z jízdy metra na pneumatikách, které je řízeno plně automaticky bez strojvedoucího. VAL se charakterem a kapacitou blíží spíše podzemní tramvaji, která místy vyjíždí na povrch.

ORLYVAL letiště Orly - stanice RER B Anthony (3,3 MB)Nové DŘ SSZ u Výstaviště

Na SSZ Dukelských hrdinů - U Výstaviště došlo ke změně řídící logiky za účelem zlepšení preference tramvají. Semafor tramvaje účinně upřednostňuje do všech signalizovaných směrů. Přesto vyžaduje další doladění.

Chybné pozdržení volna do smyčky až za fázi pro chodce (3,9 MB)

Správné zařazení volna do smyčky po hlavní fázi (2,4 MB)

Správné zařazení volna do smyčky do hlavní fáze (1,7 MB)Úprava SSZ u Depa Hostivař

V květnu 2006 byla provedena úprava přilehlého SSZ 0.632 Černokostelecká - Sazečská. Ke křižovatce byl na opačném konci zastávky zřízen signalizovaný přechod pro chodce, byla doplněna tramvajová detekce a změněna řídící logika SSZ.

Vložení speciální TRAMfáze (0,9 MB)

Čekání tramvaje v zastávce (2,6 MB)Nová signalizace na přejezdu u Spořilova

První červnový den bylo uvedeno do provozu SSZ Chodovská - výjezd tramvají, které se nachází na odbočení ke smyčce Spořilov. Semafor s preferencí tramvají, který zajišťuje plynulý a bezpečný průjezd vlaků nepřehledným místem, čekal na své spuštění od konce roku 2005.

Tramvaj ve směru do centra (1,7 MB)

Neodhlášení tramvaje z centra (3,14 MB)

Tramvaj ve směru do centra (1,8 MB)Přejezd u Spořilova

Tramvaje u smyčky Spořilov se stále nedočkaly spuštění nové signalizace na odbočení z Chodovské ulice, která má vyřešit plynulost a bezpečnost tramvajového provozu v nepřehledném místě.

SSZ Chodovská - výjezd tramvají (0,9 MB)Preference na SSZ v Mnichově

V polovině 90. let, tedy ve stejné době jako Praha, zahájila zavádění preferenčních opatření na tramvajové síti také bavorská metropole Mnichov. Součástí tohoto programu byla také opatření na světelné signalizaci.

Průjezd několika SSZ, linka 20 (7,5 MB)

SSZ u hlavního nádraží (2,5 MB)

SSZ na Karlsplatz (2,0 MB)Preference v ulici Plzeňská

Od srpna do listopadu 2005 byla v rámci rekonstrukce SSZ na Plzeňské ulici zprovozněna preference tramvají na šesti semaforech.

SSZ Plzeňská - Podbělohorská (5,0 MB)

SSZ Plzeňská - smyčka tramvají (7,1 MB)Preference na Harfě

V srpnu 2005 byla změněna řídící logika SSZ Harfa. Při této příležitosti zde byla zavedena preference tramvají. Původní řídící logika, spuštěná v roce 2004, preferenci tramvají neobsahovala. SSZ Harfa je na trase pilotní linky preference MHD č. 3.

SSZ Harfa (1,0 MB)

SSZ Harfa (1,2 MB)

SSZ Harfa (2,1 MB)Dopravní policie

V den, kdy bylo v blízkosti křižovatky Národní divadlo pořízeno toto video, docházelo dopravní komplikacím v okolí. Například byla silně zahlcena křižovatka Palachovo náměstí (Křižovnická - Kaprova), což způsobovalo blokování tramvají v křižovatce. Na Smetanově nábřeží soustavně zasahovala část vozidel do průjezdného průřezu tramvaje, což zpomalovalo jejich provoz. Na křižovatce Mánes docházelo k zahlcování křižovatky a následnému blokování tramvají. Na křižovatce Výtoň docházelo k zahlcování křižovatky a blokování tramvají ve směru Albertov a zpět. Na zmíněných místech nebyli policisté, aby se snažili zmírnit následky dopravní situace a nekázně části řidičů aut pro plynulost a přesnost  provozu MHD. Zachycenou 'činnost' prováděli policisté dlouho a opakovaně. Záměrně neuvádíme datum a čas pořízení snímku.

 Masarykovo nábřeží (2,3 MB)Vítězné náměstí

Na Vítězném náměstí v Praze 6 mají silniční vozidla jedoucí po kruhovém objezdu přednost před tramvajemi, která tento objezd kříží. Jedná se o preferenci aut před tramvajemi. Vlaky navíc nejsou schopny křižovatkou projíždět bez omezování aut a v praxi tak musejí naopak často dávat auta přednost tramvajím.

  Vítězní náměstí (5,4 MB)SSZ Dukelských Hrdinů – U Výstaviště

Za preferenci tramvají se v Praze vydává i fungování signalizace před Výstavištěm v Praze 7. Při odbočování tramvají do smyčky dochází často ke zbytečnému zdržení, které někdy mívá za následek hromadění vlaků před semaforem.

SSZ Dukelských Hrdinů – U Výstaviště (4,7 MB)SSZ Havlíčkova – Hybernská

Zásobárnou na zbabraná dopravní řešení je z pohledu preference tramvají projekt pilotní linky preference MHD č. 3. Jedním z příkladů toho, co se v rámci projektu pokazilo, je křižovatka u Masarykova nádraží, na které byla preference zavedena v roce 2003.

SSZ Havlíčkova – Hybernská (10,1 MB)Preference v ulici Poděbradská

V květnu 2005 byla zprovozněna preference na čtyřech SSZ v ulici Poděbradská. Úprava byla prvním úspěchem na pilotní lince preference MHD č. 3 v oblasti světelných signalizací. Na semaforech je navíc použito poprvé v trvalém provozu optických detektorů tramvají STOD 1.

SSZ Poděbradská - U Tesly (bez tramvaje, 0,8 MB)

SSZ Poděbradská - U Tesly (s tramvají, 2,3 MB)SSZ Českomoravská - Zelený ostrov

V březnu 2005 začala na SSZ u Sazka Areny v ulici Českomoravská po roce provozu fungovat preference tramvají. Předchozí fungování bez preference bylo zaviněno špatnou detekcí tramvají.

SSZ Českomoravská - Zelený ostrov (2,2 MB)Rušení preference z HDŘÚ - pod Letenským tunelem

Část SSZ v Praze je připojena na Hlavní dopravní řídící ústřednu, odkud je možné provádět určité úpravy řízení těchto SSZ. Na některá SSZ Policie ČR (je pověřena řízením dopravy z HDŘÚ) často nasazuje pevné signální programy, které neumožňují preferenci tramvají. Jinými slovy VYPÍNÁ PREFERENCI!

SSZ nábř. Kapitána Jaroše - Štefánikův most
dynamické řízení s preferencí (6,1 MB)

SSZ nábř. Kapitána Jaroše - Štefánikův most
pevné řízení bez preference (9,8 MB)SSZ Letenské náměstí

V roce 1999 byla provedena rekonstrukce SSZ na Letenském náměstí. SSZ bylo vybaveno technologií pro dynamické řízení a řídící logikou pro preferenci tramvají. Velmi brzy však Policie ČR z HDŘÚ začala nasazovat na toto SSZ pevné signální programy, které preferenci neumožňují, pravděpodobně v zájmu automobilové dopravy. Jak vypadá pevný program, kterým se křižovatka řídí? Toto video bylo pořízeno 4. března 2005. PREFERENCE AUT!

SSZ Letenské náměstí (2,1 MB)Rekonstruované semafory v Seifertově ulici

V roce 2004 byla v souvislosti se stavbou nových železničních mostů v Seifertově ulici zrekonstruována dvě SSZ. Zatímco na jednom funguje preference tramvají slušně, na druhém signalizace na tramvaje vůbec NEREAGUJE!

SSZ Seifertova - Italská (5,2 MB)

SSZ Bulhar (0,8 MB)BUS! Křižovatka Modřanská - rampy

V roce 2004 byla provedena úprava SSZ v Modřanské ulici na křižovatce s rampami na Barrandovský most. Byl vyměněn řadič a zřízen vyhrazený pruh pro autobusy. Z tohoto pruhu odbočují autobusy vlevo na Barrandovský most. Při průjezdu křižovatkou se busy řídí signály pro tramvaje, jejichž řízení zároveň ovlivňují tak, aby měly co nejrychlejší průjezd křižovatkou. 

SSZ Modřanská - rampy (1,2 MB)Křižovatka Bubenské nábřeží - Argentinská

V roce 2003 byla na dvou křižovatkách na Bubenském nábřeží obnovena preference tramvají. Původně zde preference fungovala již od roku 1998, ale v roce 2000 byla zrušena. Obnovená preference je omezená, funguje pouze jednosměrně. V opačném směru funguje signalizace jako PEVNÝ PROGRAM S VÝZVOU!

SSZ Bubenské nábřeží - Argentinská (2,7 MB)

SSZ Bubenské nábřeží - Argentinská (3,6 MB)Malý smíchovský okruh, pasivní preference IAD

V roce 2001 byl v oblasti MČ Praha 5 uveden do provozu Malý smíchovský okruh. Okruh byl od počátku plánován, realizován a je provozován s pasivní preferencí automobilové dopravy. A co preference tramvají, jejíž uplatňování určuje schválená dopravní politika města? ŽÁDNÁ NENÍ!

SSZ Nádražní - Vltavská  (4,3 MB)SSZ v ulici Českomoravská

Ulice Českomoravská byla zrekonstruována v roce 2004. V rámci akce byla provedena novostavba SSZ Českomoravská - Zelený ostrov a rekonstrukce SSZ Harfa. Jak funguje preference tramvají na těchto světelných signalizacích? VŮBEC!

SSZ Českomoravská - Zelený ostrov (5,6 MB)

SSZ Harfa (1,5 MB)Rušení preference z HDŘÚ

Část SSZ v Praze je připojena na Hlavní dopravní řídící ústřednu, odkud je možné provádět určité úpravy řízení těchto SSZ. Na některá SSZ Policie ČR (je pověřena řízením dopravy z HDŘÚ) často nasazuje pevné signální programy, které neumožňují preferenci tramvají. Jinými slovy VYPÍNÁ PREFERENCI!

SSZ nábř. Kapitána Jaroše - Dukelských Hrdinů
dynamické řízení s preferencí (7,6 MB)

SSZ nábř. Kapitána Jaroše - Dukelských Hrdinů
pevné řízení bez preference (7,6 MB)SSZ Argentinská - Plynární
dynamické řízení s preferencí (1,4 MB)

SSZ Argentinská - Plynární
pevné řízení bez preference (3,9 MB)

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023