Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST

Fotogalerie

18.05.2007 – Preference tramvají a provoz MHD v Berlíně
Jedním ze evropských velkoměst, které přistoupilo k realizaci preference tramvají na světelné signalizaci, je také Berlín. Německá metropole provedla některá preferenční opatření už koncem 80. let, nicméně významnější zásah ve prospěch MHD lze zaznamenat až v letech 1998 - 2005, kdy byla upravena výrazná většina semaforů na tramvajové síti.
26.04.2007 – SSZ Patočkova - Bělohorská
Signalizace jednadvacátého století. S absolutní preferencí tramvají, se zajištěním bezpečného pohybu chodců přes frekventovanou komunikaci a s citlivě řešenými přechody. Tak se jeví nové SSZ Patočkova - Bělohorská u tramvajové zastávky Břevnovský klášter.
20.04.2007 – Úprava SSZ Trojská - Pod Lisem
Po čtyřech týdnech pokusů o spuštění preference tramvají na SSZ Trojská - Pod Lisem vypadá akce jako fiasko použité technologie, kvality odvedené práce, nebo i dopravního řešení.
12.03.2007 – Dopravní kolaps kolem Výstaviště
Na holešovickém Výstavišti se konala akce MOTOCYKL a provázel ji dopraví kolaps. V tomto případě o poznání větší, než je při pořádání zdejších akcí obvyklé. O výstavu byl vysoký zájem, navíc pokračovala Matějská pouť, do toho přišlo i hokejové utkání v T-Mobile Aréně.
26.02.2007 – Upozornění na STŮJ na SSZ Trojská - Pod Lisem
Na SSZ Trojská - Pod Lisem bylo zprovozněno zařízení, které upozorňuje na blížící se konec signálu VOLNO. Stalo se půl roku poté, co televize Nova odvysílala reportáž o tom, jak tramvaje projíždějí na signál STŮJ.
20.02.2007 – Preference na Bubenském nábřeží?
V obvykle používaném koordinovaném řízení reagují semafory na Bubenském nábřeží jen na tramvaje jedoucí ke druhému semaforu v každém směru jízdy. Narůstá proto zdržení tramvají. Byla však zaznamenána obousměrná preference!
30.01.2007 – Preference tramvají na Ohradě
V souvislosti s rekonstrukcí tramvajových tratí na Žižkově byla v září 2006 uvedena do provozu preference tramvají na dvou pražských křižovatkách, SSZ Ohrada a SSZ Koněvova - Na Vápence. Obě signalizace urychlily odbavování převážné většiny tramvají. Ale na obou jsou také nedostatky.
12.12.2006 – Výluka u Vozovny Střešovice
Na přelomu listopadu a prosince proběhla u Vozovny Střešovice výluka tramvajové tratě. Bylo odkloněno pět linek, čímž výrazně narostl provoz tramvají v náhradní trase. Změnilo se i zatížení a směr jízdy tramvají na křižovatkách řízených SSZ.
02.12.2006 – Nový bumlík ve Francouzské ulici
Ve Francouzské ulici na Praze 2 byl osazen nový podélný dělící práh v úseku mezi ulicemi Sázavská a Blanická ve směru do centra.
26.11.2006 – Preference autobusů na SSZ Branická - Modřanská
Od roku 2004 v Praze probíhá soustavné zavádění preference autobusů na SSZ při použití aktivní detekce. Nyní je k ní upraveno 19 křižovatek. Stránky Preference pražských tramvají měřily účinnost preference na SSZ Branická - Modřanská.
14.11.2006 – Nový bumlík v ulici Dukelských hrdinů
V Holešovicích přibylo 64 metrů podélného dělícího prahu. Byl umístěn do ulice Dukelských hrdinů v úseku Šimáčkova - Strojnická ve směru z centra.
17.10.2006 – Preference autobusů a metro v Rennes
Zatímco ve většině měst západní Evropy zažívá renesanci tramvajová doprava, v Rennes se rozhodli jít trochu jiným směrem. Hustý autobusový provoz město v jednom páteřním směru nahradilo jednou trasou metra a doplnilo ji preferovanými autobusy v druhém páteřním směru.
12.10.2006 – Nové DŘ SSZ Dukelských hrdinů - U Výstaviště
Jedenáct let oficiálně funguje na signalizaci u holešovického Výstaviště preference. Teprve nyní však lze prohlásit, že semafor tramvaje účinně upřednostňuje do všech signalizovaných směrů. Pomohla k tomu právě provedená úprava řídící logiky.
12.09.2006 – Nové BUSpruhy
Koncem prázdnin byly zřízeny další vyhrazené pruhy pro autobusy. Dva v Praze 4 a dva v Praze 12, vždy v místech zastávkových pruhů. Jejich přínosem je - vedle drobného zlepšení podmínek pro odbavování autobusů - především zvýšená ochrana chodců-cestujících na přechodech.
30.08.2006 – Dvacítky v Sokolovské
Dopravní značení omezující maximální povolenou rychlost v kombinaci se značkou příčný práh, NEPLATÍ pro tramvaje. Vyplývá to ze stanoviska Ministerstva dopravy ČR. V Sokolovské ulici i na řadě dalších míst tedy tramvaje nemusí zpomalovat v místě příčných prahů, které jízdu tramvaje neovlivňují.
21.08.2006 - Bumlíky Plynární
V zatížené ulici Plynární byl v červenci zřízen bumlík a nevypadá to, že ti, kteří vybírali úseky pro jeho osazení, se na místě zdržovali sledováním provozu. Jinak by totiž práh nenechali osadit z velké části do opačného směru, než bylo potřeba.
09.08.2006 - Bumlíky Zenklova
V Zenklově ulici byly v červnu osazeny bumlíky v délce 122 metrů. Ve ve stávajícím rozsahu jsou však skoro zbytečné.
24.07.2006 – Nové DŘ SSZ Havlíčkova - Hybernská
Na SSZ Havlíčkova - Hybernská je nasazena nová řídící logika, která nahradila původní způsob řízení s nedostatečnou preferencí tramvají. Nové řešení signalizace uplatňuje preferenci výrazně lepší. Každé první tramvaji umí zajistit plynulý průjezd a vlaky zde tedy téměř vůbec nezastavují.
17.07.2006 – Chybějící preference v Kobylisích a na Stírce
Tři zatížené křižovatky v blízkosti stanice metra Kobylisy jsou významným zdrojem zdržení tramvají. V rámci velkých stavebních akcí nebyla ani jedna z nich zrekonstruována pro preferenci tramvají. Od června naopak jedna začala preferovat autobusy, které to tolik nepotřebují.
26.06.2006 – Stržená trolej na Výstavišti
Dne 26. června byla opět stržena trolej pod železničním mostem u Výstaviště. Šest hodin nejezdily tramvaje a policie odkláněla i automobilovou dopravu. A je s podivem jakým způsobem. Nechala auty zahltit tramvajovou trať a dopravu odtud 'odkláněla' do další zahlcené komunikace.
23.06.2006 – SSZ 0.632 Černokostelecká - Sazečská
V souvislosti s prodloužením trasy metra A do stanice Depo Hostivař byla provedena úprava přilehlého SSZ 0.632 Černokostelecká - Sazečská. Ke křižovatce byl na opačném konci zastávky zřízen signalizovaný přechod pro chodce, byla doplněna tramvajová detekce a změněna řídící logika SSZ.
12.06.2006 - Palmovka
Rozsáhlá pěší zóna Palmovka byla zmenšena tak, že dnes už nikde nezasahuje do kolejového tělesa. Kromě změny dopravního značení došlo v ulici Na Žertvách k realizaci zábradlí, které odděluje tramvajový provoz od pěší zóny.
05.06.2006 - SSZ Chodovská - výjezd tramvají
Dne 1. června 2006 bylo po půl roce zprovozněno nové SSZ na nepřehledném odbočení tramvaje z Chodovské ulice do smyčky Spořilov. Signalizace preferuje tramvaje.
24.05.2006 - BUSpruh Ke Krči
V první polovině května vzniknul problematický vyhrazený pruh pro autobusy v ulici Ke Krči v Praze-Braníku. Společně se zřízením BUSpruhu byla zprovozněna preference autobusů na SSZ Branická - Modřanská.
15.05.2006 - SSZ u Pražského hradu
Do zkušebního provozu bylo uvedeno rekonstruované SSZ Mariánské hradby - U Prašného mostu, které se nachází u zastávky Pražský hrad. Technologicky zastaralé zařízení bylo nahrazeno moderní technikou umožňují dynamické řízení s preferencí tramvají.
08.05.2006 - BUSpruh Zálesí
V ulici Zálesí, kterou jezdí autobusy ze sídlišť na Praze 4 a Praze 12 ke stanici metra Kačerov, byl zřízen vyhrazený pruh pro autobusy. Jeho délka je cca 650 metrů. Za jediný den ho v dopravních špičkách využijí stovky autobusů.
21.04.2006 - U Masaryčky se posunuly detektory
Nejen že bylo zadáno vypracování nového dopravního řešení signalizace Havlíčkova - Hybernská, ale zároveň už byly přemístěny trolejové kontakty na Senovážném náměstí. Tramvaje se budou přihlašovat s dostatečným předstihem.
10.04.2006 - Omezená rychlost na pěší zóně Palmovka
Jen 20 km/h. To je maximální povolená rychlost tramvají na pěších zónách. Předpokládá se tam totiž intenzivní pohyb chodců přímo v kolejišti tramvajové tratě. Na některých místech však jsou tramvaje omezovány zbytečně. Platí to pro pěší zónu Palmovka v ulici Na Žertvách v Praze 8.
26.03.2006 - SSZ 4.040 Chodovská - výjezd tramvají
Tramvaje u smyčky Spořilov se stále nedočkaly spuštění nové světelné signalizace na odbočení z Chodovské ulice. Přestože se semafor začal budovat už na konci listopadu a delší dobu je na pohled téměř dokončen, stále nebyl uveden do provozu.
08.03.2006 - Preference autobusů na SSZ
Prahu čeká v brzké době velký rozvoj preference autobusů na SSZ při použití aktivní detekce. Zatím funguje tento způsob preference na sedmi křižovatkách. Mobilním zařízením pro komunikaci s řadičem SSZ je vybaveno 156 autobusů.  
22.02.2006 - Liniová preference tramvají v Mnichově
Významnou součástí opatření pro preferenci tramvají v Mnichově je řešení tramvajových tratí, včetně jejich oddělení od ostatního provozu. Pro rychlost tramvají v Mnichově je přínosná také kvalita traťového svršku, která umožňuje dosahovat vyšších rychlostí při zachování vysokého komfortu jízdy.
29.12.2005 - Řadící pruhy v ulici Radlická
Před křižovatkou Radlická - Za Ženskými domovy ve směru do centra sdílí tramvaje řadící pruh společně s automobily, které jedou do jiného směru. Na signalizaci, která je navíc bez preference, nemají tramvaje a auta společný signál volno a vzájemně se zdržují.
16.12.2005 - Bumlíky v Sokolovské
V ulici Sokolovská v úseku křižovatka horní Palmovka - Švábky došlo k osazení přibližně čtyř set metrů podélných dělících prahů ve směru do centra, které doplňují dříve osazené tvarovky v opačném směru. V úseku je tak tramvajový pás zcela separován od vozovky.
12.12.2005 - Bumlíky na Bubenském nábřeží
V rámci rekonstrukce Bubenského nábřeží v Praze 7 bylo instalováno skoro tři sta metrů betonových tvarovek, které oddělují tramvajový pás od vozovky. Jedná se o vůbec první prahy instalované v roce 2005.
02.12.2005 - Výstavba SSZ Chodovská - výjezd tramvají
Byla zahájena výstavba nového SSZ 4.040 Chodovská - výjezd tramvají. Signalizace bude zřízena v místě odbočení tramvaje směrem ke smyčce Spořilov. Signalizace bude vybavena detekcí tramvají.
01.12.2005 - Zřízení vyhrazeného pruhu v ulici Zálesí
V ulicí Zálesí na Praze 4 je zřízen nový vyhrazený pruh pro autobusy ve směru do centra v délce cca 600 metrů. BUSpruh začíná na křižovatce s ulicí Nad Lesním divadlem a končí nad křižovatkou s ulicí Štúrova.
29.11.2005 - Preference na světelné signalizaci v Mnichově
V polovině 90. let, tedy ve stejné době jako Praha, zahájila zavádění preferenčních opatření na tramvajové síti také bavorská metropole Mnichov. Součástí tohoto programu byla také opatření na světelné signalizaci. Nyní je preference zavedena na celé síti.
14.11.2005 - Preference na Plzeňské II
Na dalších třech SSZ v Plzeňské ulici byla při příležitosti jejich rekonstrukce zavedena preference tramvají, zatímco předtím byly semafory řízeny pevnými programy, které na tramvaje nereagovaly.
12.10.2005 - Změna přednosti v jízdě v neprospěch tramvají u zastávky Pražský hrad?
Na křižovatce Mariánské hradby – U Prašného mostu jsou nyní preferovány tramvaje. Podle nového dopravního řešení by ale při vypnuté signalizaci měly tramvaje dávat přednost automobilům.
27.09.2005 - Kolony IAD v ulicích Ke Krči, Branická, Modřanská
V ulici Ke Krči v Praze 4, kudy vede trasa autobusů MHD na opačný břeh Vltavy, se často vytvářejí kolony automobilů. Zpoždění autobusů kvůli nim přesahuje i deset minut a ovlivňuje pravidelnost provozu také v opačném směru.
05.09.2005 - Křižovatka Milady Horákové - U Brusnice
V průběhu srpna byl vodorovným dopravním značením zřízen v ulici U Brusnice u křižovatky s ulicí Milady Horákové levý odbočovací pruh pro automobily. Přímo na kolejích!
15.08.2005 - Preference na Plzeňské
Na třech SSZ v Plzeňské ulici byla při příležitosti jejich rekonstrukce zavedena preference tramvají, zatímco předtím byly semafory řízeny pevnými programy, které na tramvaje nereagovaly.
12.08.2005 - Závady tramvajové detekce
Aby na křižovatce fungovala preference, musí dostat semafor informaci pohybu tramvaje. K tomu je zapotřebí tramvajová detekce. Pokud technika nefunguje korektně, semafor na tramvaje nereaguje.
29.06.2005 - Vítězné náměstí
Na Vítězném náměstí v Praze 6 mají silniční vozidla jedoucí po kruhovém objezdu přednost před tramvajemi, která tento objezd kříží. Tramvaje ale nejsou schopny křižovatkou projíždět bez omezování aut...
17.06.2005 - Detektor na Florenci připojen
Na SSZ Sokolovská – Ke Štvanici byl znovu připojen vzdálený přihlašovací detektor ve směru do centra, který je umístěn na vjezdu do zastávky Florenc.
12.06.2005 - Odpojený detektor na Florenci
Na SSZ Sokolovská – Ke Štvanici je odpojen vzdálený přihlašovací detektor ve směru do centra, který je umístěn na vjezdu do zastávky Florenc. Příčinou je fakt, že v zastávce je kontrolní bod, ve kterém se tramvaje nesmějí předjet proti jízdnímu řádu.
23.05.2005 - Pevné programy na Palackého náměstí
V ranní dopravní špičce pracovních dnů jsou na SSZ Palackého náměstí nasazovány pevné programy, které neumožňují preferenci tramvají. V důsledku toho narůstá zdržení vozidel MHD před křižovatkou. Zásahy do řízení probíhají z HDŘÚ v zájmu automobilové dopravy.
09.05.2005 - Preference v ulici Poděbradská
V květnu 2005 byla zprovozněna preference tramvají na čtyřech SSZ v ulici Poděbradská. Úprava byla prvním úspěchem na pilotní lince preference MHD č. 3 v oblasti světelných signalizací. Na semaforech je navíc použito poprvé v trvalém provozu optických detektorů tramvají STOD 1. 
28.04.2005 - Řízení křižovatky Národní divadlo policisty z místa
Ve druhé polovině dubna 2005 bylo na SSZ Národní divadlo zahájeno za silnějšího provozu řízení z ruční skříňky. I přes částečnou snahu policistů o upřednostnění tramvají, narostlo jejich zdržení. Problémy přetížené křižovatky zůstaly. 
14.04.2005 - Křižovatka Výtoň (Rašínovo nábřeží - Svobodova)
V roce 2004 byla provedena kompletní rekonstrukce křižovatky Výtoň, včetně úpravy světelné signalizace. Rekonstrukce byla jedinečnou možností, jak zajistit kvalitní preferenci tramvají na této důležité křižovatce na pravobřežní komunikaci.
07.03.2005 - Ulice Partyzánská a U Výstaviště v době konání akcí na Výstavišti
Na kapacitní parkoviště před Výstaviště přijíždí auta po málo kapacitních komunikacích. Ty používá také hromadná doprava a téměř plně nese negativní důsledky přeplněných ulic. Světelnou signalizací na křižovatce Partyzánská - Vrbenského by se dalo dojít k alespoň částečnému zlepšení.
27.01.2005 - Křižovatka nábř. Kapitána Jaroše - Štefánikův most při výluce ve Vodičkově ulici
Při tramvajové výluce kvůli havárii ve Vodičkově ulici byly tři tramvajové linky odkloněny na křižovatku pod Letenský tunel. Jezdilo zde celkem 8 linek. Signalizace tento nápor nezvládla. Došlo na řízení policií z místa, později na ruční řízení signalizace.

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023