Pilotní linka 3: preference na Poděbradské
NÁVŠTĚVNOST


Pilotní linka 3: preference na Poděbradské


08.05.2005 - Možná to nebude zpackaný projekt. Pilotní linka preference MHD v Praze mění čtyři signalizace s pevnými programy za dynamické řízení s preferencí tramvají. Po blamážích, které tento projekt provází, se jedná o dosud nejvýraznější zlepšení provozu na světelné signalizaci od jeho zahájení. Na pražské tramvajové síti je nyní 87 SSZ s preferencí tramvají z celkového počtu 200 SSZ.

Preference na Poděbradské má ještě jeden primát. Je průlomem v detekci tramvají. Poprvé je zde využito optických čidel. Infračervené detektory STOD 1 se dosud v Praze pouze zkoušely, teď jsou poprvé v plném provozu. Jejich hlavní odlišností je, že fungují bez fyzického kontaktu sběrací lišty pantografu tramvaje s detektorem, nepotřebují ukolejnění, nejsou mechanicky namáhány. Detekují pantograf opticky.

Byla zprovozněna preference tramvají na čtyřech SSZ:

 • 9.213 Poděbradská - Podkovářská (u zast. Podkovářská)
 • 9.217 Poděbradská - U Elektry (u zast. U Elektry)
 • 9.221 Poděbradská - U Tesly (u zast. Nademlejnská)
 • 9.228 Poděbradská - Hloubětínská (mezi zast. Kbelská a Hloubětín)

Preference tramvají na všech křižovatkách je jednoduchá. Na některých ji bude zřejmě možné hodnotit jako absolutní. Z pozorování lze dovodit, že je založena na značném prodlužování fází pro tramvaje. Jejich délka v případě nároků vlaků může přesáhnout i 90 sekund, což je zhruba dvojnásobek běžných délek.

Signalizace je schopna správně reagovat i v případě, že k ní přijíždějí tramvaje z obou směrů. Například na SSZ Poděbradská - U Elektry, kde se délka volna bez nároku tramvaje pohybuje kolem 45 sekund, si ve sledovaném případě první tramvaj prodloužila volno na 60 sekund, ale protože z druhého směru přijížděl ještě druhý vlak, signál volno zůstal i poté. Druhá tramvaj projela semaforem v 90. sekundě. Ihned poté byl signál volno ukončen.

Příklad preference tramvají na SSZ Poděbradská - U Tesly
Video – nepřihlášená tramvaj (0,82 MB)
Video – přihlášená tramvaj (2,30 MB)

Pozn. k záznamu: První tramvaj se možná přihlásila k SSZ až po vložení chodecké výzvy. V takovém případě zajistila celý preferenční zásah tramvaj z protisměru, kde přihlašování probíhá s větším předstihem.

ÚSPORA DETEKTORŮ VS. PŘESNOST DETEKCE

Ještě jednu revoluční novinku signalizace přináší. Obrovské předstihy přihlášení tramvají před příjezdem ke stopčáře. Někde se pohybují až kolem 90 sekund. Odhlášením na jednom SSZ se totiž tramvaj přihlašuje k tomu druhému. To přináší značnou úsporu detektorů. Na všech čtyřech SSZ jich je použito pro oba směry dohromady jen 12. Zároveň však není možné určit pohyb tramvaje s takovou přesností, jako u dosud užívaných řešení a je třeba počítat s velkými rezervami.

To může být také nevýhodou řešení. Nebude preference tramvají příliš omezovat vozidla a chodce v kolizních směrech?

Vzhledem k tomu, že na upravených semaforech je pravidelně provozována jedna nebo dvě linky, existuje předpoklad, že použité řešení je dlouhodobě životaschopné a stane se výrazným příspěvkem k preferenci linky č. 3. K dalšímu zlepšení provozu linky v oblasti by bylo vhodné, aby byla zavedena  preference také na signalizaci Poděbradská - Kbelská, kde stále fungují pevné programy. Průměrné dosažené zdržení tramvají na tomto SSZ výrazně převyšuje zdržení na kterékoli právě upravené signalizaci.

PREFERENCE NA ČESKOMORAVSKÉ

Linka č. 3, která je pilotní linkou preference MHD v Praze, se vzmáhá. Jak už jsme na stránkách Preference pražských tramvají informovali, v březnu začala fungovat preference tramvají na SSZ Českomoravská – Zelený ostrov (u Sazka Areny). Absence preference byla téměř rok znemožněna nefungující detekcí tramvají.

Porovnejte rozdíl mezi starým stavem a aktuálním stavem na semaforu u Sazka Areny
Video - nefungující detekce tramvají (5,61 MB)
Video - fungující detekce tramvají (2,16 MB)

Byla zprovozněna detekce tramvají také na SSZ Harfa. Preference zde však stále nefunguje, proto by měla být do konce roku změněna teprve rok stará řídící logika signalizace.

CO SE UŽ POKAZILO NA PILOTNÍ LINCE

 • 2004: SSZ Rašínovo nábřeží – Libušina (pouze jednosměrná preference kvůli neprovedené detekci tramvají)
 • 2004: SSZ Výtoň (ne zcela optimální řídící logika SSZ, nevhodná detekce ve směru do centra)
 • 2003: SSZ Havlíčkova – Hybernská (nevhodná řídící logika SSZ, ne zcela optimální detekce ve směru z centra)
 • 2003: SSZ Na Poříčí - Bílá Labuť (v rámci rekonstrukce trati nebyla zajištěna preference tramvají)
 • 2003: SSZ Těsnov (v rámci rekonstrukce křižovatky provedena nevhodná detekce)
 • 2003: 2x SSZ na Bubenském nábřeží (pouze jednosměrná preference kvůli upřednostnění aut, navíc nasazování pevných programů z HDŘÚ)
 • 2004: SSZ Harfa (řídící logika bez preference, navíc nasazování pevných programů z HDŘÚ)

CO PILOTNÍ LINKU JEŠTĚ TRÁPÍ

 • SSZ Karlovo náměstí – Resslova (bez preference)
 • Jindřišská ulice (tramvaje sdílejí jízdní pruh s AD, která zde vytváří kolony ve směru do centra)
 • Libeňský most (špatný technický stav, omezení rychlosti na 20 a 40 km/h)
 • SSZ Poděbradská – Kbelská (bez preference)

Vaše zkušenosti s provedenými preferenčními opatřeními na Poděbradské pište na preference@prazsketramvaje.cz.

Preference v ulici Poděbradská

[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023