Preference na křižovatce Želivského - Olšanská
NÁVŠTĚVNOST


Preference na křižovatce Želivského - Olšanská


24.10.2005 - Další křižovatka byla upravena pro preferenci tramvají. Stalo se to už v únoru a stránkám Preference pražských tramvají zůstalo zlepšení dosud utajeno. Tramvaje preferuje SSZ Želivského – Olšanská u zastávky Nákladové nádraží Žižkov. Na síti je nyní 199 SSZ, z nichž 94 preferuje tramvaje.

Spuštění preference na této křižovatce, ve které se spojují tratě ze tří směrů, se vleklo dlouho. V roce 1999 byl na signalizaci byl vyměněn řadič, v roce 2004 proběhla rekonstrukce kolejového trojúhelníku a v rámci ní se podařilo křižovatku vybavit alespoň tramvajovými trolejovými detektory.

Spuštění preference ale trvalo až do února 2005, kdy se podařilo s velkým zpožděním uvést tramvajovou detekci do funkce včetně propojení s elektrickým ovládáním výhybek. Od té doby je SSZ řízeno dynamicky a s preferencí tramvají.

Preference tedy byla zavedena, aniž by musela být signalizace celkově rekonstruována. Proto křižovatce chybějí některé prvky, které by ještě zlepšily její fungování. SSZ je nedostatečně vybaveno automobilovými detektory, které zůstaly pouze původní z dřívějšího řízení řadičem MR.

Křižovatka také nebyla vybavena výzvovými návěstidly a kontaktními zámky pro tramvaje, proto nemohou být volna do tramvajových oblouků vybírána pouze na výzvu a musejí být vybírána cyklicky. V obloucích jsou přitom značné vyklizovací časy.

SSZ na tramvajové síti

Celkem v Praze: 199
bez preference: 105
s preferencí: 94
z toho absolutní preference: 36

Podíl SSZ s preferencí: 47,2%

Pozitivem je však všechno ostatní. Počet a umístění tramvajových detektorů a také řídící logika. Na každém ze tří vjezdů jsou vzdálené i blízké přihlašovací tramvajové detektory PTK1. Nejnižší jízdní doby tramvají od jednotlivých vzdálených detektorů ke stopčáře se pohybují zhruba mezi 20 a 40 sekundami. Blízké detektory pro směrovou detekci jsou za stavěcími kontakty EOV.

Křižovatka je řízena v zásadě třífázově, preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem signálu volno pro tramvaje. Pro oblouk z Olšanské vpravo je navíc i možnost vložení fáze navíc.

Efekt preference vzniká nejčastěji takto: Tramvaj se přihlásí k SSZ vzdáleným detektorem a řadič si začne připravovat pozici, aby okamžitě po přihlášení tramvaje na blízkém detektoru (kde signalizace získá také informaci o směru jízdy tramvaje) provedl pro rychlý preferenční zásah pro co nejplynulejší průjezd vlaku .

SSZmístoprovoz linek TRAM
3.322 Želivského - OlšanskáP 3 9, 10, 16, 19, 26, 55, 58

Přestože preference na této křižovatce mohla být při lepším vybavení hardware zajištěna lépe, jsou pozitivní efekty nového řízení značné. Je s podivem, že oddělení rozvoje a preference dopravy Dopravního podniku neuvedlo zavedení preference na křižovatce Želivského – Olšanská v srpnovém vydání časopisu DP-KONTAKT. Zde byl zveřejněn seznam signalizací, kde byla v roce 2005 zavedena preference. Preference tramvají na této křižovatce byla zjištěna stránkami Pražské tramvaje při sledování provozu.

Vedle křižovatky Olšanská – Želivského se směrem k Ohradě nachází další signalizace, Želivského – Jeseniova. Už několik let je vybavena optickými tramvajovými detektory STOD 1, které se zde 'nasucho' testovaly jako novinka. Nyní je v řadiči program pro preferenci, ale ta stále nefunguje. Její zprovoznění by přineslo další zlepšení tramvajové dopravy.


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024