Proč jezdí tramvaje na signál STŮJ
NÁVŠTĚVNOST


Proč jezdí tramvaje na signál STŮJ


16.08.2006 - O víkendu odvysílala TV Nova dvě reportáže o tom, že tramvaje jezdí v Praze na signál STŮJ. Zveřejnila záběry z SSZ náměstí I. P. Pavlova - Legerova, kde za tři hodiny autoři údajně zachytili 17 vlaků, které projely na signál STŮJ. Je to opravdu tak vážný problém, jak se snažili autoři naznačit?

Co k tomu lze uvést: Signály pro tramvaje v Česku neobsahují návěst POZOR!, tedy obdobu oranžového signálu pro motorová vozidla. Z toho vyplývá, že je nutné v provozu akceptovat i tramvaje projíždějící na signál STŮJ a vlastně neexistuje úplně přesná hranice, jež by rozdělila řidiče tramvají na ty, kteří zastavit ještě mohli, a na ty, kteří nikoli.

Řidiči motorových vozidel, kteří se řídí barevnými signály, mají možnost reagovat na signál POZOR! (oranžovou). Ten svítí 3 sekundy. Řidiči tramvají nemají na reakci ani okamžik. Přitom brzdná dráha a technika jízdy s tramvají je nepříznivější než u motorových vozidel. V tramvaji také jedou cestující, na které je třeba brát ohled při brždění.

Ve zvoleném místě je navíc nemožné, aby tramvaje jezdily nízkou rychlostí, protože pak nemusí stihnout projet najednou přes dvě koordinované křižovatky (SSZ 2.029 náměstí I. P. Pavlova - Sokolská a SSZ 2.047 náměstí I. P. Pavlova - Legerova).

Signalizace na této křižovatce a také na dalších okolních (například v Ječné ulici) jsou navíc řízeny pevnými programy, které neumožňují preferenci tramvají. Ta by přitom mohla zajistit prodloužení signálu volno pro tramvaj až do jejího odhlášení při průjezdu stopčárou SSZ podobně, jako to funguje na řadě jiných křižovatek ve městě.

Řešení problému nespočívá v tom, že řidičům tramvají budou odebírány body podobně jako motoristům. Ostatně řidiči tramvají nejsou v tomto případě viníky, ale obětmi. Sami několikrát upozorňovali na to, že jsou nuceni jezdit na signál STŮJ. V reportážích však slovo nedostali.

Je zjevné, že pokud bychom vyžadovali, aby tramvaje nejezdily na signál STŮJ (jak k tomu došlo v reportáži), stávající fungování světelných signalizací v Česku nerespektuje jejich technické možnosti. A to je základní problém, jenž v reportáži vůbec nezazněl.

Řešení lze hledat i v zahraničí. Česko je totiž jednou z mála civilizovaných zemí, kde se pro tramvaje nepoužívá signál POZOR! Například v Německu, kde jsou tramvaje podobně jako Česku hojně provozovány, tento signál v obdobném případě trvá kolem 5 sekund. Je zřejmé, že potřebné úpravy by si vyžádaly značné zásahy do hardware i software signalizací v českých městech s provozem tramvají.

Je asi vhodné zahájit diskuse nad tím, jak by měla v budoucnu vypadat návěstidla pro tramvaje a jak by měly být návěštěny všechny signály, včetně signálů výzvových, v jednom návěstidle. O to se kdysi pokoušela Federace řidičů tramvají, předchůdkyně OSPEA. Odkaz zde

Není však dobré jednat ukvapeně pod dojmem dvou televizních reportáží, které dělaly velký problém z jízdy tramvají na STŮJ, které bez zásadních potíží funguje desítky let. Důkazem budiž to, že k nehodám tramvají z těchto důvodů dochází zřídkakdy. Také je třeba říct, že cestující v tramvajích neumírají. Mohou se tedy cítit bezpečně jako dříve a ne slepě nasedat do aut v domnění, že budou lépe chráněni. V tomto ohledu byla reportáž o ničem.

Skutečným problémem pro nehodovost tramvají je třeba odbočování vozidel vlevo přes tramvajový pás. Takových nehod je vůbec většina s účastí tramvají a dochází k nim nekázní a nepozorností ze strany řidičů motorových vozidel. Větším problémem je také stav tratí, křižovatky zahlcené automobily s neukázněnými řidiči, signalizace bez preference nebo s preferencí bídnou.

Na signalizacích náměstí I. P. Pavlova - Sokolská a náměstí I. P. Pavlova - Legerova je velmi silný provoz tramvají, čemuž ovšem už tolik neodpovídá podíl signálů volno pro tramvaje na SSZ. Velmi silně je zde protěžována automobilová doprava, která na jednotku spotřebovaného času převádí přes tento uzel podstatně menší množství uživatelů než tramvaje. Nepříznivé chování signalizace vůči tramvajím je zde vyvoláno obrovským zatížením magistrály automobilovou dopravou.


Související články:
Na Trojské funguje upozornění na signál STŮJ (26.02.2007)

[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 20] 1 2 3 4 5

Komentáře: 13 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023