Co je špatně na bumlících v Plynární ulici?
NÁVŠTĚVNOST


Co je špatně na bumlících v Plynární ulici?


21.08.2006 - Kdo umísťuje dělící prahy? V zatížené ulici Plynární byl v červenci zřízen bumlík a nevypadá to, že ti, kteří vybírali úseky pro jeho osazení, se na místě zdržovali sledováním provozu. Jinak by totiž práh nenechali osadit z velké části do opačného směru, než bylo třeba. A je to škoda. Stejně jako v případě Zenklovy ulice, o které psaly stránky Preference už dříve.

Plynární ulice je v úseku mezi Ortenovým náměstím a Argentinskou ulicí komunikací silně zatíženou v jednom směru, od náměstí k Argentinské. Projíždí tudy především silná tranzitní doprava na most Barikádníků. Ve směru opačném, tedy k Ortenovu náměstí, je vedena doprava především místní. Opačný tranzit je totiž veden po jiných komunikacích a doprava je v tomto směru výrazně slabší a plynulá.

Přesto byl do tohoto nezatíženého směru umístěn dělící práh. A to do míst, kde v opačném směru instalován nebyl, přestože právě tam byl tolik potřeba. Mezi Ortenovým náměstím a Argentinskou ulicí je tak ve výsledku větší část dělícího prahu osazena na špatné straně.

Jak tedy situace v Plynární ulici vypadá? Za silného provozu se ve směru od Ortenova náměstí k Argentinské ulici vytváří kolona vozidel. Pokud je kratší než 95 metrů, vejde se do nově segregovaného úseku. Hlavně v období odpolední dopravní špičky však bývá kolona delší. Vzdutí v Plynární ulici často dosahuje až na Ortenovo náměstí. A protože neošetřený úsek využívají motoristé (v rozporu se zákonem) k parkování, kolona aut stojí či popojíždí po kolejích. Tramvaje s nimi. Dokud 'nedoskáčou' k začátku segregovaného úseku.

Realizace prahů v Plynární ulici (červenec 2006)

  • úsek Malá Plynární - Argentinská ve směru k Argentinské (51,5 m + zvýrazňující desky)
  • úsek Argentinská - Železničářů ve směru k Železničářů (41 m + zvýrazňující desky)
  • úsek Malá Plynární - Ortenovo náměstí ve směru k náměstí (66,5 m + zvýrazňující desky)

FALEŠNÉ NÁROKY TRAMVAJÍ NA SSZ

Křižovatka Argentinská - Plynární, kterou celý úsek končí, je vybavena signalizací s preferencí tramvají. A tady nastává další potíž.

Pokud se tramvaj, která se přihlašuje k SSZ Argentinská - Plynární při opuštění zastávky Ortenovo náměstí, nemůže kvůli koloně plynule dostat až ke křižovatce, může docházet k nadbytečným preferenčním zásahům do řízení.

Jak? Tramvaj, která by například projela křižovatkou bez preferenčního zásahu (a třeba i zcela plynule), stojí zablokovaná v koloně vozidel. Signalizace se přitom na základě nároku tramvaje na detektoru zcela logicky domnívá, že tramvaj už je v blízkosti křižovatky, a proto pro ni prodlužuje volno, případně pak dokonce vkládá fázi v cyklu navíc.

Čím déle stojí tramvaj zablokovaná, tím více přitom spotřebovává signálu volno. A to se nepříznivě projevuje v kolizních směrech, kde se volna naopak krátí. Výsledkem jsou zbytečně narůstající kolony v Argentinské a od Nádraží Holešovice, což má další nepříznivý vliv i na plynulost MHD.

Stránky Preference pražských tramvají navrhují

  • osadit podélný dělící práh mezi Ortenovo náměstí a Malou Plynární ve směru k Argentinské
  • osadit podélný dělící práh mezi ulici Železničářů a Argentinskou ve směru k Argentinské
  • zvážit úpravu režimu v oblasti ohraničené ulicemi Železničářů, U Papírny a Plynární s cílem vyloučit, nebo alespoň výrazně omezit zdržování tramvajové dopravy od ulice Na Zátorách k zastávce Nádraží Holešovice
  • pokusit se o zajištění plynulého výjezdu autobusů MHD z terminálu Nádraží Holešovice vlevo do ulice Plynární (například vyzkoušet vodorovné značení - žluté kříže - v místě připojení autobusů do kolony), doplnit velmi krátký dělící práh do Plynární ulice před křižovatku s Železničářů směrem k Argentinské
  • případně zvážit obnovení zákazu vjezdu k terminálu Nádraží Holešovice ve směru od ulice Na Zátorách (viz stav do června 2004) s uvážením možných dopadů pro plynulost tramvají a autobusů v tomto místě a dopadů pro plynulost dopravy ve variantní trase IAD Vrbenského - Ortenovo náměstí

Pokud by byl osazen dělící práh v celém úseku od Ortenova náměstí ke křižovatce Argentinská - Plynární, mohl být zajištěn relativně nerušený průjezd tramvaje mezi přihlašovacím detektorem a stopčárou. Dosáhlo by se tím zrychlení průjezdu tramvají, zpřesnění preference tramvají na SSZ Argentinská - Plynární a zároveň by prakticky odpadly popsané falešné nároky tramvají.

BEZPEČNĚJŠÍ ODBOČENÍ AUT PŘES KOLEJE

To by však bumlík mezi Ortenovým náměstím a Malou Plynární musel být osazen ve směru k Argentinské a nikoliv na opačné straně. Nově segregovaný úsek na špatné straně je dlouhý 110 metrů, ale 'kolony' se zde tvoří v délce maximálně kolem pěti vozidel…

Dělící práh byl osazen i na dalším místě Plynární ulice. Za křižovatkou s ulicí Argentinskou směrem k Nádraží Holešovice. Zde sice nedochází k tvorbě kolon IAD, ale práh dobře plní funkci segregace provozu před levým odbočením IAD vlevo do ulice Železničářů. Byla zvýšena plynulost tramvajové dopravy a bezpečnost provozu.

Je ale škoda, že bumlík zde nebyl osazen i v opačném směru. Automobily zde sice nejezdí po kolejích, ale pravidelně tvoří dlouhé kolony v sousedních řadících pruzích před SSZ Argentinská - Plynární. Pokud by byl úsek segregován, řidiči tramvají by si mohli dovolit projíždět rychleji a také by se vyloučily případy, kdy řidič motorového vozidla z nekázně nebo nepozornosti zasáhne do průjezdného průřezu tramvaje, kterou zablokuje. Bylo by tak dosaženo dalšího snížení preferenčních zásahů do řízení křižovatky při zvýšení plynulosti tramvajové dopravy.

Nové zvýraznění prahů

Podélné dělící prahy jsou jednoduchým a účinným prvkem k preferování MHD. Motoristé, kteří jimi ošetřené místo dostatečně neznají, je však mohou přehlédnout. Občas tak dochází k nehodám vlivem najetí vozidla na práh. Už v minulosti se začala opatřovat místa před jejich začátkem vodorovným značením, pak přibyly i dopravní knoflíky.

Dalším zlepšením jsou na realizacích od roku 2006 velké zvýrazňující desky. Je to dopravní zařízení z pružného plastu oranžové barvy s reflexními plochami, které je nalepené na vozovce. V počtu 3 - 4 kusů předchází samotnému betonovému prvku. Deska je dobře viditelná, při najetí vozidla nedojde k jejímu poškození ani poškození vozidla a už v místě jejího osazení dochází k faktické segregaci dopravy většinou srovnatelné s oddělením prahem.

TERMINÁL NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE

Až potud je řešení jasné. Horší situace je kolem terminálu Nádraží Holešovice, kterou nelze řešit aplikací prahů. Vyjíždějí zde autobusy, které se nemohou zařadit do kolony popojíždějících vozidel v ulici Plynární a na kolejích občas zablokují tramvaj přihlášenou k SSZ.

Kolonu navíc přiživují vozidla, která, ve snaze zkrátit si čekání, sjíždějí ze zahlcené ulice Železničářů ulicí Rajskou k terminálu do Plynární.

Kolona aut pak často sahá až před zastávku Nádraží Holešovice, kde se řadí na koleje, protože vedle kolejí (v rozporu se zákonem) parkují auta. Kolona se zde přitom téměř nehýbe, tramvaje nevyjímaje. Na několika desítkách metrů tak může vozidlo MHD nabrat v horším případě zdržení i několik minut.

V minulosti sem přitom tranzitní IAD nemohla. Platil zde zákaz vjezdu, podobně jako je tomu dosud opačném směru. Hromadné dopravě tak nehrozily problémy od kolapsů IAD. Vozidla, která mířila od Výstaviště na most Barikádníků, mohla odbočovat až do ulice do Vrbenského a dále musela pokračovat přes Ortenovo náměstí a Plynární.

V této trase se však tvořily dlouhé kolony a tak byl v roce 2004 zákaz vjezdu zrušen. Stalo se tak v souvislosti s prodloužením metra do Kobylis, kdy došlo k výrazné redukci autobusových linek v terminálu Holešovice.

Další problémy tramvají v Praze 7

Ke zdržování MHD dochází i v ulicích Partyzánská a U Výstaviště, kde se tvoří kolony vozidel od Nádraží Holešovice k Výstavišti a tramvaje zde mohou nabrat až několikaminutové zdržení. Aplikace prahu není z důvodů šířkového upořádání komunikace možná. Situaci by napomohlo používání existující světelné závory na SSZ Partyzánská - Vrbenského, kudy najíždí do kritického úseku množství vozidel z ulice V Holešovičkách.

Přesto by se mělo znovu alespoň zvážit obnovení zákazu vjezdu mimo dopravní obsluhu a MHD a to ze dvou důvodů:

  • kolona kolem terminálu Nádraží Holešovice se za silného provozu téměř nehýbe a její výkon se tak pohybuje v řádu několika vozidel za minutu. Ulehčení trase přes Ortenovo náměstí je tak zanedbatelné.
  • Na kritické křižovatce Argentinská - Plynární je díky dynamickému řízení větší podíl zelených signálů od Ortenova náměstí, čímž je variantní trasa propustnější než v minulosti.

Popsaná oblast je důležitým místem pražské dopravy se silným tranzitem v severojižním směru, který sem směruje hlavně vinou kapacitní komunikace V Holešovičkách. Dá se říct, že městská část Praha 7 touto komunikací trpí a to se zde projevuje i na plynulosti povrchové MHD.

Stavebními úpravami, lepší organizací dopravy a dynamickým řízením s preferencí tramvají na SSZ lze však i v takto exponovaném místě zajistit pro tramvaje podmínky, které dají uživatelům relativní jistotu spolehlivosti jejich provozu. I při nevyhnutelných kolapsech individuální automobilové dopravy lze zajistit tolik vyžadovanou rychlost, plynulost a přesnost MHD.

Pokud se to podaří, povede to ke zvýšení atraktivity MHD v oblasti a větší motivaci obyvatel i návštěvníků města k využívání MHD na úkor IAD.

21.08.2006 – Plynární
Tip: další fotografie

Související články:
Co je špatně na bumlících v Zenklově ulici? (09.08.2006)

[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Komentáře: 18 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024