Řízení z HDŘÚ v 1. čtvrtletí 2008
NÁVŠTĚVNOST


Řízení z HDŘÚ v 1. čtvrtletí 2008


14.05.2008 - Pevné programy bez preference jsou stále používány na Bubenském nábřeží mezi zastávkami Vltavská a Pražská tržnice. Platilo to i v prvních třech měsících tohoto roku. Stránky Preference pražských tramvají přinášejí první čtvrtletní souhrn o řízení světelných signalizací z HDŘÚ.

Na ostatních sledovaných a vyhodnocovaných křižovatkách kromě dvojice na Bubenském nábřeží nebylo nasazování pevných programů zaznamenáno a tramvaje z toho těžily plynulejším průjezdem a lepším dodržováním jízdního řádu.

ŘÍZENÍ SIGNALIZACÍ Z HDŘÚ

U SSZ napojených na HDŘÚ (Hlavní dopravní řídící ústřednu) je možné dálkově měnit signální programy. Mimo jiné je možné nasadit pevné řízení bez preference tramvají místo dynamického řízení s preferencí.

I na Bubenském nábřeží jsou výsledky sledování lepší než v předchozím období. Pevné programy dosáhly podílu jen 17 % oproti nadpolovičnímu podílu předtím. Jednak za to může mírný pokles dopravy v zimních měsících a jednak vzorek sledování.

Záznamy o řízení totiž nebyly v takové míře opatřovány v dobách dopravní špičky, kdy se pevné programy na obou SSZ na Bubenském nábřeží používají.

Přičemž je nutné opět zdůraznit, že ani dynamické řízení, které zde probíhá většinu času, nelze označit jako za řízení s preferencí, protože reakce řadičů na nároky tramvají jsou i v něm značně omezené a není vyloučeno zdržení tramvají i přes 60 sekund, což je na těchto jednoduchých křižovatkách neakceptovatelné pro označení jako SSZ s preferencí.

I proto stránky Preference vedou i dynamické řízení na Bubenském nábřeží za řízení sice dynamické, ale bez preference.

Jinak tomu bylo pouze několik dní na přelomu února a března. Tehdy došlo na celé Argentinské k výjimce, která měla za následek výpadek koordinace na tomto tahu. Tento jev způsobil aktivaci obousměrné preference tramvají na Bubenském nábřeží a zdržení tramvají kleslo na minimum. Zlepšení nastalo i na SSZ Argentinská - Plynární, avšak zde - na rozdíl od Bubenského nábřeží - s viditelnými dopady na plynulost provozu IAD.

Stránky Preference pražských tramvají opatřily v prvním čtvrtletí roku 2008 celkem 247 záznamů o řízení sledovaných a vyhodnocovaných křižovatek. Poprvé v nich nejsou zahrnuty křižovatky Palackého náměstí a nábřeží kapitána Jaroše - Štěfánikův most, kde již není možné z HDŘÚ nasadit pevný program a proto byly ze sledování vyřazeny.

Stránky Preference děkují všem, kteří se na sledování řízení signalizace v Praze podílejí.

Archiv záznamů řízení SSZ s rekapitulacemi řízení po jednotlivých měsících (na dalších listech)


[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023