Preference pražských tramvají ¨
NÁVŠTĚVNOST

Komentáře
ke článku: Co je špatně na bumlících v Zenklově ulici?
(ze dne 09.08.2006, autor článku: administrator)

Libeòská spojkaneregistrovaný Karel Libušák13.08.2006 07:24:25
   Re: Libeòská spojkaneregistrovaný Grossák14.08.2006 01:29:19
      Re: Re: Libeòská spojkaneregistrovaný P_V14.08.2006 22:56:18
         Re: Re: Re: Libeòská spojkaneregistrovaný P_V19.08.2006 17:46:17
            Re: Re: Re: Re: Libeòská spojkaneregistrovaný Karel Libušák21.08.2006 13:21:24
               Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojkaneregistrovaný Grossák21.08.2006 13:26:48
                  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojkaneregistrovaný P_V22.08.2006 13:54:27
                     Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojkaneregistrovaný Grossák23.08.2006 00:09:08
                        Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojkaneregistrovaný P_V23.08.2006 13:06:06
                           Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojkaneregistrovaný P_V23.08.2006 13:09:57
                              Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojkaneregistrovaný 23.08.2006 14:32:23
         Re: Re: Re: Libeòská spojkaneregistrovaný Grossák16.08.2006 14:00:18
            Re: Re: Re: Re: Libeòská spojkaneregistrovaný P_V16.08.2006 21:19:39
               Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojkaneregistrovaný Grossák17.08.2006 11:55:13
                  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojkaneregistrovaný -FN-17.08.2006 17:57:33
                     Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojkaneregistrovaný Grossák19.08.2006 12:04:30
neregistrovaný ..

  NOVINKY
06.01.2023 Nový semafor na Basilejském náměstí
Na konci minulého roku bylo uvedeno do provozu nové SSZ 3.375 Želivského – Malešická. Vzniklo na Basilejském náměstí v rámci developerského projektu, který si klade za cíl nové využití ploch Nákladového nádraží Žižkov. Původní dvě neřízené křižovatky s falešným kruhovým objezdem byly nahrazeny jednou řízenou křižovatkou. Ta funguje v dynamickém řízení s preferencí tramvají a autobusů. Preference tramvají je řešena prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Pro optimální fungování si vyžádá menší doladění. V noci funguje signalizace v režimu fáze blikající žlutá, tedy s možností zapnutí signalizace chodcem přes hlavní směr tlačítkem, bez preference MHD. Přínosem pro chodce je kromě řízeného přechodu, který je součástí křižovatky, také vybudování jednoho plnohodnotného ostrůvku. V předchozím řešení byly dva úzké ostrůvky, alespoň nestavebně vybudované při poslední opravě vozovek. Upravený dopravní režim znemožňuje odbočení aut z ulice Jana Želivského od jihu vlevo. Odbočení od severu je umožněno pomocí směrových signálů. Ulice Jana Želivského mezi Olšanskou a Ohradou patří dlouhodobě mezi místa se zvýšeným množstvím dopravních nehod, včetně nehod auta s tramvají.

23.12.2022 Rekonstrukce Bubenského nábřeží přinesla také obnovu semaforu u tržnice
Na tramvajové trati kolem Holešovické tržnice bylo uvedeno do provozu obnovené SSZ 7.135 Bubenské nábřeží – Argentinská. Signalizace funguje s preferencí tramvajové dopravy, obdobně jako před obnovou. Vzhledem k přestavbě křižovatky, kdy ve směru z centra budou po dokončení stavby najíždět auta přímo v křižovatce na koleje, je řízení mírně odlišné. Preference tramvají funguje předvýběrem, prodlužováním a vkládáním volna. Semafor nadále funguje také v režimu světelné závory pro auta. Ve směru z centra zajistí volné koleje pro možnost stanicování dvou vlaků současně v nové mysové zastávce. Ve směru do centra chrání během stanicování vídeňskou zastávku, také pro dva vlaky. Tyto světelné závory fungovaly i v předchozím řešení, kdy byla nástupiště řešena formou úzkých bariérových ostrůvků. Při rekonstrukci trati byly zvětšeny poloměry oblouků kolejí v křižovatce s Argentinskou. Na nábřeží také dojde k obnově bumlíků ve směru do centra v celé délce. Naopak ve směru z centra budou auta vedena po kolejích, obdobně jako na nábřeží Edvarda Beneše. Rekonstrukce vozovek a chodníků bude dokončena v příštím roce. Do té doby zůstane úsek kolem tržnice bez aut.

18.12.2022 Výjezd ze smyčky Zahradní Město má dynamické řízení
Více než rok trvalo zavedení dynamického řízení a preference tramvajové dopravy na SSZ 0.620 Švehlova – Topolová. Křižovatka byla v létě 2021 částečně přestavěna v souvislosti s výstavbou tramvajové smyčky Zahradní Město. Předtím semafor fungoval v dynamickém řízení s preferencí MHD, ale realizace smyčky znamenala dočasné zavedení pevného programu, který výrazně zvýšil zdržení veškeré dopravy. Obnovená preference tramvají je realizována prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Volno do smyčky je možné vybírat ve dvou polohách v cyklu až dvakrát do cyklu, volno ze smyčky v jedné poloze. Na křižovatku se vrátila rovněž preference autobusů. Aktuálně zůstává dočasně v pevném řízení ještě jedna signalizace u tramvajového obratiště, u Depa Hostivař. V listopadu byla naopak zavedena preference tramvají na SSZ 6.164 Podbabská – Ve Struhách u smyčky Nádraží Podbaba.
archiv novinek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023