Preference na Plzeňské
NÁVŠTĚVNOST


Preference na Plzeňské


15.08.2005 - Cestující se rychlejí přepravují hromadnou dopravou do Řep. Na třech SSZ v Plzeňské ulici byla při příležitosti jejich rekonstrukce zavedena preference tramvají, zatímco předtím byly semafory řízeny pevnými programy, které na tramvaje nereagovaly. Na pražské tramvajové síti je nyní 91 SSZ s preferencí tramvají z celkového počtu 200 SSZ.

Rekonstrukce semaforů na Plzeňské ulici prošla při schvalování dopravních řešení složitým rozhodováním, zdali budou signalizace upřednostňovat tramvajovou dopravu před liniovou koordinací pro IAD. Schválené řešení nakonec určitý stupeň preference skutečně obsahuje. Na základě pozorování je ale zřejmé, že v některých případech je míra preference limitována právě neprolomitelnou koordinací pro IAD.

Detekce tramvají je na všech křižovatkách zajištěna trolejovými kontakty (detektory) PTK1.

Během prázdnin byla zmodernizována tři SSZ:

 • 5.524 Plzeňská – Pod Kotlářkou (u zastávky Kotlářka)
 • 5.526 Plzeňská – Musílkova (u zastávky Kavalírka)
 • 5.531 Plzeňská – smyčka tramvají (na vjezdu do smyčky Kotlářka)

Nejjednodušší signalizace je na vjezdu do smyčky Kotlářka. Semafor je určen pouze pro vozidla ve směru z centra, funguje v režimu trvalé zelené pro auta a tramvaje v přímém směru. Na výzvu tramvaje jedoucí do smyčky je volen signál stůj pro automobily a vybíráno volno pro odbočení tramvaje.

Volno pro tramvaje do smyčky ale není možné vybírat v libovolné časové poloze cyklu, nýbrž jen v dobách, kdy není narušována koordinace pro individuální automobilovou dopravu po Plzeňské. Většina tramvají proto musí na tuto polohu čekat, doba zdržení může činit téměř jednu minutu. Čekající tramvaj přitom může zdržet tramvaj jedoucí za ní. Auta jedou, tramvaje stojí...

Pro doplnění je třeba dodat, že pokud by na tomto místě signalizace nebyla, měly by tramvaje při odbočování přednost. Kromě zajištění větší bezpečnosti tedy signalizace v tomto případě slouží prakticky k preferování individuální automobilové dopravy před tramvajemi.

STÁLE BEZ PREFERENCE

 • 5.508 Plzeňská – Mahenova
 • 5.509 Plzeňská – Vrchlického
 • 5.519 Plzeňská – Podbělohorská
 • 5.532 Plzeňská – Jinonická
 • 5.527 Vozovna Motol – vjezd tramvají
 • 5.536 Plzeňská – rampa AD
 • 5.528 Plzeňská – Kukulova

Malý smíchovský okruh
(koordinace pro tramvaje)

 • 5.512 Plzeňská – Radlická
 • 5.514 Plzeňská – Kartouzská
 • 5.595 Plzeňská – Tomáškova
 • 5.516 Plzeňská – Na Čečeličce

KATASTROFÁLNÍ VÝJEZD ZE SMYČKY

Výjezd tramvají ze smyčky Kotlářka je v místě SSZ Plzeňská – Pod Kotlářkou. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení navíc se třetí fází - výzvou pro tramvaje jedoucí ze smyčky. Tramvaje k této křižovatce kromě toho přijíždějí také z obou přímých směrů. Preference v nich je zajištěna vhodným prodlužováním a předvýběrem signálu volno.

Preference na výjezdu ze smyčky bohužel nefunguje. Pro tento směr je signalizace řízena téměř jako pevným programem s výzvou. Zdržení tramvají se zde pohybuje mezi cca 10 a 80 sekundami. Tramvaj tak může hned za nástupní zastávkou nabrat minutové zpoždění.

Nevýhodné je také umístění tramvajových detektorů na výjezdu ze smyčky. Tramvaje se přihlašují s předstihem pouze dvou sekund, detektory na obou kolejích se totiž nacházejí těsně před stopčárou. Pokud by se detektory umístily na výjezd z nástupní zastávky Kotlářka, byl by předstih přihlášení cca 12 sekund, což by umožnilo zajistit pro převážnou většinu tramvají zcela plynulý výjezd ze smyčky.

KONTROLNÍ BOD KAVALÍRKA

Poslední rekonstruovanou signalizací je SSZ Plzeňská – Musílkova. Semafor funguje ve třífázovém řízení, preference tramvají je zajištěna vhodným prodlužováním, předvýběrem a vkládáním signálu volno.

SSZ zatím vůbec nereaguje na tramvaje ve směru do centra, zřejmě kvůli nefungující detekci tramvají.

Problémem preference tramvají na tomto SSZ je existence kontrolního bodu v zastávce Kavalírka. Vzdálený přihlašovací detektor SSZ ve směru z centra se totiž nachází na vjezdu do zastávky, ve které tramvaje v případě předjetí proti jízdnímu řádu čekají na přesný odjezd. V takovém případě dochází ke zbytečnému preferenčnímu zásahu do řízení křižovatky a také k omezení preference tramvají. Kontrolní bod by se měl zrušit, nebo přesunout do zastávky Poštovka.

SSZmístoprovoz linek TRAM
5.524 Plzeňská – Pod KotlářkouP5 4, 7, 9, 10, 58, 59
5.526 Plzeňská – MusílkovaP5 4, 7, 9, 10, 58, 59
5.531 Plzeňská – smyčka tramvajíP5 4, 7, 9, 10, 58, 59

KOORDINACE NA SMÍCHOVSKÉM OKRUHU

Preference tramvají pravděpodobně bude nadále chybět v úseku mezi zastávkami Anděl a Bertramka, kde se nacházejí celkem čtyři signalizace. Zde je však zajištěn poměrně rychlý průjezd, koordinací všech čtyř semaforů pro tramvaje v obou směrech. Problém zůstává pouze na prvním semaforu, jímž tramvaje do koordinovaného úseku vstupují. Zde může zdržení přesahovat i jednu minutu.

CO SE NEPOVEDLO

 • Odbočení tramvají do smyčky Kotlářka
 • Výjezd tramvají ze smyčky Kotlářka
 • Silný vliv trvalé koordinace pro IAD, která limituje preferenci tramvají

CO SE POVEDLO

 • Tramvajová detekce v přímých směrech
 • Přesné preferenční zásahy

Zavedením preference tramvají na signalizacích v Plzeňské ulici dochází k úspoře jízdních dob. K tomu je vhodné přihlédnout při tvorbě jízdních řádů, aby tramvaje čas uspořený plynulým průjezdem přes semafory neztratily při čekání na přesný odjezd v kontrolních bodech. Stávající jízdní dobu 20 minut ze Sídliště Řepy na Anděl bude možné snížit a následně uspořit vypravované vlaky a tedy i provozní náklady. To vše při zachování přepravní nabídky a zvýšení atraktivity cestování.

Přitom je však vhodné před ukončením zkušebního provozu zvážit, zdali by nebylo vhodné zajištění větší míry preference tramvají při respektování koordinace pro IAD. Pouze v okamžicích nároků tramvají by docházelo k modifikacím řízení spojeným s nutnou mírou narušení koordinace pro IAD. V nejbližším možném cyklu by se signalizace opět dorovnala do koordinace. Podobné řešení úspěšně funguje na řadě jiných míst v Praze.

Zvláště semafory na vjezdu a výjezdu tramvají ze smyčky Kotlářka fungují v rozporu s trendy směřujícími k podpoře hromadné dopravy,  v rozporu s principem preference MHD a schválenými strategickými dokumenty města, kterými jsou Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy a Strategický plán hl. m. Prahy, protože automobily jsou upřednostňovány před tramvajemi.

Rekonstrukce SSZ na Plzeňské by měla brzy pokračovat. Na výjezdu ze zastávky Kavalírka ve směru do centra je už osazen další přihlašovací tramvajový detektor pro křižovatku Plzeňská – Vrchlického…

Preference v ulici Plzeňská
Tip: další fotografie


Související články:
Preference na Plzeňské II (14.11.2005)

[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023