Semafor na Harfě už preferuje tramvaje
NÁVŠTĚVNOST


Semafor na Harfě už preferuje tramvaje


23.08.2005 - Příjemná zpráva! SSZ Harfa má novou řídící logiku. Oproti té předchozí, která byla spuštěna teprve v minulém roce, obsahuje preferenci tramvají. Pilotní linka preference číslo 3 už má 23 semaforů s preferencí z celkového počtu 27. Celkem je v Praze 92 SSZ s preferencí tramvají z celkem 198 SSZ.

V čem je řešení jiné? Tramvaje na Harfě si mohou vložit signál volno na výzvu do dalších dvou poloh v cyklu. Krom toho je stejně jako dříve jedno volno pro tramvaj vybíráno cyklicky, takže celkově mohou tramvaje projíždět ve třech polohách v cyklu. Tedy, ve čtyřfázovém řízení SSZ může tramvaj projíždět v každém fázovém přechodu. Kromě toho tramvaj může dříve ukončovat kolizní fáze.

Výrazně tak pokleslo zdržení tramvají před SSZ. Zatímco před změnou řídící logiky dosahovalo až 75 sekund, nyní může být maximálně třetinové. Původní logika na signalizaci fungovala rok a čtyři měsíce. Byla zcela bez preference tramvají, navíc byla za běžného denního provozu nahrazována pevným programem z HDŘÚ.

Nové řešení má i své chyby. Signalizace především zjevně neumí na základě nároku tramvaje vůbec prodlužovat žádnou kolizní fázi, ani předvybírat kolizní fázi a dostatečně neprodlužuje tramvajovou cyklicky vybíranou fázi. Přitom právě prodlužování této fáze, ve které jedou také automobily v nekolizní relaci, by mělo být výrazně preferováno před výběrem speciálních tramvajových fází. Ty jsou totiž méně výhodné pro ostatní účastníky provozu a navíc způsobují nárůsty podílů mezičasů v cyklu.

SSZmístoprovoz linek TRAM
9.212 HarfaP9 3, 52

Dále: Tramvaji je sice umožněno projet ve třech místech cyklu, navíc s možností vhodného předvýběru, ale vůbec nedochází k okamžitému ovlivňování řízení SSZ na základě přihlášení ze vzdálených detektorů. Dá se říci, že semafor na tramvaj reaguje až v okamžiku, kdy je vlak téměř na stopčáře. To má za následek větší podíl zdržených tramvají signálem stůj, větší průměrné zdržení tramvají a více výběrů speciální fáze, které více omezují ostatní účastníky provozu.

Příklad preference tramvají na SSZ Harfa
Video – předvýběr cyklicky vybírané tramvajové fáze (0,98 MB)
Video – vložení speciální tramvajové fáze na výzvu (1,22 MB)
Video – chybějící prodlužování cyklicky vybírané tramvajové fáze a zmatek při stanicování (2,10 MB)

Přitom výhodná poloha vzdálených detektorů, od kterých se doba jízdy pohybuje kolem 30 sekund, by umožňovala zahájit modifikaci řízení už v okamžiku přihlášení na vzdáleném detektoru. Délky fází pak mohou být upravovány tak, aby tramvaj plynule projela nejlépe v základní cyklicky vybírané vlastní fázi, byť třeba při použití prodloužení nebo předvýběru této fáze. Takový způsob preferenčního zásahu, tedy buď krácení všech fází, nebo prodlužování všech fází, znamená minimální ovlivnění rozložení podílu volna do jednotlivých směrů.

Pokud poloha přihlášení v cyklu neumožní výběr tramvajového volna v základní cyklicky vybírané fázi, ale je nutné vybírat speciální fázi na výzvu, je opět možné upravit délky předchozích fází tak, aby tramvaj projela téměř vždy zcela plynule. Díky blízkým detektorům lze fázi zahajovat poměrně přesně podle potřeby tramvaje, tím zvýšit účinnost preference a zároveň snížit omezování ostatních účastníků provozu.

Pro takové řešení by bylo zřejmě nutné zadat do řadiče nové logické podmínky, opravit a doplnit algoritmy řízení. Pro pilotní linku preference by však taková úprava měla být samozřejmostí.

CO SE NEPOVEDLO

  • Neúčinné prodlužování volna pro tramvaje
  • Nemožnost prodloužení a předvýběru žádné kolizní fáze podle tramvají
  • Nepřesné preferenční zásahy, které omezují preferenci i ostatní účastníky

CO SE POVEDLO

  • Tramvajová detekce
  • Možnost výběru volna pro tramvaje ve třech polohách v cyklu
  • Účinný předvýběr volna pro tramvaje

Je vhodné zvážit doplnění výzvového návěstidla pro směr z centra. Před SSZ je totiž zastávka a výzvové návěstidlo může signálem 'následuje volno' přispět ke snížení preferenčních zásahů do řízení a zvýšení účinnosti preference.

Nové dopravní řešení je na Harfě v provozu od první poloviny srpna. Zvykají si na ně cestující i řidiči tramvají, kteří byli dříve naučení na dlouhé signály stůj.

Pro pilotní linku preference č. 3 je to už pátá zprovozněná preference na SSZ v tomto roce. K předchozím čtyřem vylepšením došlo na pokračování trati směrem z centra, tedy na přilehlé Poděbradské ulici.

PREFERENCE AUTOBUSŮ

V dohledné době by se měla křižovatka dočkat další změny. Podle srpnového vydání časopisu DP-KONTAKT je SSZ Harfa zařazeno do seznamu křižovatek, kde by měly být instalovány inframajáky pro aktivní detekci a preferenci autobusů. Autobusy jsou přes tuto křižovatku provozovány v kolizním směru s tramvajemi. Ačkoli dojde zavedením preference autobusů k výraznému zesložitění už tak náročného dopravního řešení, je vhodné v rámci této změny upravit také preferenci tramvají, aby se zvýšila její účinnost a zároveň se snížily dopady preferenčních zásahů do řízení.

Při provozu jedné linky nedochází kvůli preferenci přes všechny nedostatky ke znatelným problémům v kolizních směrech. Přínos úpravy SSZ pro pilotní linku preference MHD je oproti původnímu dopravnímu řešení značný.


[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023