MD: Dvacítky v Sokolovské pro tramvaje neplatí
NÁVŠTĚVNOST


MD: Dvacítky v Sokolovské pro tramvaje neplatí


30.08.2006 - Dopravní značení omezující maximální povolenou rychlost v kombinaci se značkou příčný práh, NEPLATÍ pro tramvaje. Vyplývá to ze stanoviska Ministerstva dopravy ČR. V Sokolovské ulici i na řadě dalších míst tedy tramvaje nemusí zpomalovat v místě příčných prahů, které jízdu tramvaje neovlivňují.

V Sokolovské byly v roce 2005 v rámci rekonstrukce zřízeny tři 'velbloudy'. To je vozovka, která je v místě přechodů zvednutá do úrovně chodníku. Opatření snižuje riziko nehody. Přinutí řidiče aut zpomalit před přechodem a ti pak mnohem ochotněji pouštějí chodce na přechod. Logické. Chodci mají přednost.

Velbloudy v Sokolovské

Na všech přechodech mezi Balabenkou a Nádražím Vysočany jsou velmi dobré rozhledové podmínky a před vstupem na trať jsou chodci nadstandardně obvykle varování nápisem 'POZOR TRAM'. Tři přechody jsou navíc opatřeny 'velbloudy. Před nimi jsou umístěny dopravní značky A7b Pozor, zpomalovací práh a B 20a Nejvyšší dovolená rychlost (20 km/h).

V místech 'velbloudů' platí rychlostí omezení. Jsou zde na společném sloupku umístěny značky A7b Pozor, zpomalovací práh a B 20a Nejvyšší dovolená rychlost, která je stanovena na 20 km/h.

V místě je vedena také tramvajová doprava. Vlaky jezdí po fyzicky odděleném tělese a příčné prahy se jich netýkají. Jak reagují řidiči tramvají na dopravní značení? Zpomalují, nebo ne? Z pozorování na místě lze určit, že chování řidičů se liší případ od případu.

A tady jsou pohledy dvou z nich. Vyjadřují se obecně k tomu, zdali respektují omezení rychlosti v kombinaci se značkou příčný práh.

„Nedodržuju, jedu jak situace dovoluje. Třeba na Křížové se stejně jezdí pod 30, většinou tak 25. Na Marjánce je škola, tak tam opatrně. Rychle jen když je rozhled a je to bez aut a dětí. U Kaštanu (u ulice 8. listopadu) jedu 30 kvůli naší značce. V Sokolovské jedu 50 km/h.

Na Sokolovské jezdím poctivě 20. Vím, že tam měří a nechci se s nikým hádat, že pro nás značka neplatí. Jinde se snažím jezdit tak, jak říká logika věci. Pokud je tam omezení rychlosti kvůli prahu, ignoruji ho. A netýká se to jen prahů. Pokud jedu po odděleném tělese, pracuje se v pravém ze dvou jízdních pruhů a je tam třicítka společně se značkou zúžená silnice, omezení pro mě přece taky neplatí.“

Co na to Ministerstvo dopravy? Platí omezení rychlosti při kombinaci značek zpomalovací práh a nejvyšší dovolená rychlost také pro tramvaje?

Pokud jde o kombinaci Vámi uváděných dopravních značek, pak omezení nejvyšší dovolené rychlosti je v souvislosti se zpomalovacím prahem, a tudíž pro tramvaje, které přes tento práh nepřejíždějí, neplatí.

JUDr. Pavla Horká
ředitelka odboru agend řidičů

Při zobecnění výkladu lze dovodit, že pokud se rychlostní omezení vyskytuje v kombinaci s jakoukoli značkou, která se provozu tramvají netýká, pro tramvaj toto omezení nejvyšší dovolené rychlosti NEPLATÍ.

Některá místa s kombinací značek maximální rychlost a příčný práh

  Bělohorská ulice
 • u křižovatky s ulicí 8. listopadu - 30 km/h (je zde však také vnitropodniková značka 30)
 • před zastávkou Marjánka ve směru z centra - 30 km/h
 • před zastávkou Břevnovský klášter ve směru do centra - 20 km/h
  Letenské náměstí
 • velbloud vídeňské zastávky Letenské náměstí ve směru do centra - 20 km/h
  Radlická ulice
 • před zast. Křížová ve směru z centra - 20 km/h
  Sokolovská ulice
 • na třech místech mezi Nádražím Vysočany a Balabenkou, dvakrát v blízkosti zastávek, jednou na volné trati - 20 km/h

Výklad je navíc v případě příčných prahů prospěšný také proto, že tramvaj má na přechodu pro chodce přednost.

Pokud by musela před přechodem zpomalovat, docházelo by tak ke zbytečnému omezování rychlosti a plynulosti tramvajové dopravy, k neodůvodnitelnému zvyšování energetické náročnosti provozu a zřejmě také ke zvyšování hlukových emisí.

Zpomalení tramvají před přechodem by navíc mělo za následek větší zdržení chodců, kteří by déle čekali, až tramvaj přejede. Brždění tramvaje před přechodem by dokonce mohlo u chodce vyvolat nesprávný dojem, že ho tramvaj pouští.

Jak je vidět z chování řidičů tramvají v konkrétních situacích, výklad zákona není pro řidiče úplně jasný. A zřejmě nejen pro ně.

Například v prosinci roku 2005 prováděla Policie ČR (společně s Dopravním podnikem) měření rychlosti tramvají v Bělohorské ulici v blízkosti křižovatky s ulicí 8. listopadu. A postihovala řidiče tramvají za překročení rychlosti na základě značky omezující rychlost na 30 km/h, která je zde umístěna v kombinaci se značkou příčný práh.

Celý případ měl tehdy jádro sporu v něčem jiném než v platnosti omezení rychlosti pro tramvaje. Kdo se s ním chce seznámit, má možnost si přečíst publikované texty na stránkách OSPEA. Stejně jako názor Zdeňka Svátka, odborného poradce Autoklubu České republiky v oblasti předpisů o silničním provozu, který už tehdy platnost značky pro tramvaje jednoznačně vylučoval. Odkaz zde.

Stanovisko Ministerstva dopravy zasílají stránky Preference pražských tramvají Policii České republiky a Dopravnímu podniku s dotazem, zdali se řídí tímto výkladem. Pro preferenci MHD je dobrou zprávou, že omezení rychlosti v těchto případech pro tramvaje podle MD neplatí.

30.08.2006 – Dvacítky v Sokolovské


[Akt. známka: 1,36 / Počet hlasů: 11] 1 2 3 4 5

Komentáře: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2022