Dvacítky v Sokolovské II: policie respektuje MD
NÁVŠTĚVNOST


Dvacítky v Sokolovské II: policie respektuje MD


15.11.2006 - Dvacítky v Sokolovské pro tramvaje neplatí. Toto stanovisko Ministerstva dopravy respektuje podle svého vyjádření Policie ČR. Znamená to, že při kombinaci dopravních značek 'příčný práh' a 'omezení maximální rychlosti', nebude policie postihovat řidiče tramvají za překročení vyznačené rychlosti. Stanovisko Dopravního podniku se dosud nepodařilo získat.

Kombinace dopravních značek č. A 7b 'Pozor zpomalovací práh' a č. B 20a 'Nejvyšší dovolená rychlost' před příčným prahem se v Praze vyskytuje na mnoha místech (například. Bělohorská, Letenské náměstí, Radlická). Dlouho zůstávala bez povšimnutí.

V roce 2005 byla provedena rekonstrukce tramvajové trati v části Sokolovské ulice mezi Balabenkou a zastávkou Poliklinika Vysočany. Původní tramvajové těleso tvořené panely BKV nahradil zatravněný klasický kolejový svršek na příčných betonových pražcích umístěný na zvýšeném tělese, což má značně pozitivní dopad na komfort jízdy a hluk. Výrazně se zlepšila také geometrická poloha kolejí, takže lze bez problémů na trati dosahovat vyšších rychlostí než dřív.

Ve třech místech však byly osazeny dopravní značky omezující rychlost na 20 km/h. Tyto značky jsou umístěné v kombinaci s výstražnou značkou upozorňující na příčný práh (tzv. velbloud), který se nachází ve vozovce v místech některých přechodů pro chodce. Provozu tramvají se práh nijak nedotýká.

Některá místa s kombinací značek maximální rychlost a příčný práh

  Bělohorská ulice
 • u křižovatky s ulicí 8. listopadu - 30 km/h (je zde však také vnitropodniková značka 30)
 • před zastávkou Marjánka ve směru z centra - 30 km/h
 • před zastávkou Břevnovský klášter ve směru do centra - 20 km/h
  Letenské náměstí
 • velbloud vídeňské zastávky Letenské náměstí ve směru do centra - 20 km/h
  Radlická ulice
 • před zast. Křížová ve směru z centra - 20 km/h
  Sokolovská ulice
 • na třech místech mezi Nádražím Vysočany a Balabenkou, dvakrát v blízkosti zastávek, jednou na volné trati - 20 km/h

Stránky Preference pražských tramvají oslovily v srpnu 2006 Ministerstvo dopravy ČR s žádostí o správný výklad této kombinace značek a dotazem, zda omezení maximální rychlosti platí také pro tramvaje. Z odpovědi JUDr. Pavly Horké, ředitelky odboru agend řidičů, vyplývá, že omezení pro tramvaje neplatí. Odpověď zde.

Následně byly osloveny také Policie ČR, která provádí dohled nad dodržováním silničního zákona, a Dopravní podnik, jenž kontroluje dodržování zákona a vnitropodnikových předpisů u svých zaměstnanců.

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR nyní potvrdilo, že se řídí výkladem Ministerstva dopravy. Odpověď zde a zde. Znamená to, že řidiči tramvají se nemusí bát v uvedeném případě postihu Policie ČR, pojedou-li místem rychlostí do 50 km/h.

Obdobným výkladem by se měla řídit také Městská policie, která má nyní také pravomoci k měření rychlosti. Stanovisko DP se dosud nepodařilo získat. Jakmile se tak stane, stránky Preference pražských tramvají s ním čtenáře seznámí.

Stránky Preference oslovily také Ing. Antonína Duba, odborného poradce OSPEA, největší odborové organizace u Dopravního podniku, která sdružuje mimo jiné i řidiče tramvají. Ten uvedl následující:

Objevují se odborné názory (např.: MDČR), že při kombinaci dopravních značek A7b a B20a dopravní značka stanovující nejvyšší dovolenou rychlost neplatí pro řidiče tramvají jedoucí po zvýšeném, sníženém nebo jinak odděleném tramvajovém pásu. S tímto názorem nemohu souhlasit, přestože sám bych si přál, aby kombinace značek A7b a B20a vylučovala povinnost řídit se jimi pro řidiče tramvají. Obávám se však, že zákon tuto variantu nepřipouští a značky přes veškeré výklady pro řidiče tramvají platí také.

Chci uvést, že výklad MDČR není závazný. Závazný výklad mohou vydávat jen soudy. Rozhodnutí soudu v této věci doposud nepadlo, chci raději říci naštěstí. Obávám se, že v případě např. povalení a usmrcení dítěte na podobném místě, když řidič pojede 50 km/h, soud ve prospěch řidiče nerozhodne. Ta dopravní značka tam jednou je, žádný právní předpis její umístění v souvislosti s jinou značkou nespecifikuje. Soud se bude vždy rozhodovat jen na základě platné legislativy.

Já osobně např. na Sokolovské budu jezdit do 20 km/h, přestože mě to štve, rozčiluje a nejradši bych z tramvaje se zrychlovačem utekl nebo jel jinudy.

Pro mě přestane značka platit v okamžiku, kdy tam nebude nebo bude doplněna dodatkovou tabulkou MIMO TRAM.

S pozdravem,
Ing. Antonín Dub

Přestože je z našeho pohledu výklad zákona ze strany Ministerstva dopravy obvykle určující, není vyloučeno, že nastane uvedená situace i s nastíněným výsledkem. Proto se stránky Preference pražských tramvají ztotožňují s názorem, že je nanejvýš vhodné osadit do všech takovýchto míst dodatkovou tabulku 'MIMO TRAM'.

Podobným způsobem by mělo být postupováno v případě dalších nelogických omezení rychlosti tramvají, například v případě frézování vozovky, zúžení vozovky kvůli práci na silnici, která se netýká odděleného kolejového tělesa atd. V některých případech totiž může být dokonce sporné, zdali se omezení skutečně dotýká provozu tramvají, nebo nikoli, a dodatková tabulka by dávala řidičům jednoznačnou informaci.

Navrhovaný postup by tedy vyjasnil situaci a zároveň je v souladu s dopravní politikou města, která má stanovenu preferenci MHD jako dopravně politický princip.

Za tím účelem oslovujeme Odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy s návrhem na osazení těchto dodatkových tabulek do Sokolovské ulice i do dalších míst. Dopis zde.

V dlouhodobém horizontu lze však i toto řešení považovat spíše za dočasné.

Podobné případy totiž poukazují na rozdílný charakter tramvajové dopravy a silničního provozu. Ten se v poslední době ještě prohlubuje při nárůstu provozu automobilů, což vede například k vyšší ochraně chodců omezením rychlosti a dalšími opatřeními. Ty však ve výsledku nelogicky postihují i tramvaje, které je naopak potřebné v provozu před ostatní dopravou upřednostňovat.

Podle názoru autorů stránek Preference pražských tramvají se stále více ukazuje jako vhodná úvaha nad změnou legislativy tak, aby tramvajová doprava nepodléhala automaticky všem omezením, kterými se musejí řídit motorová vozidla (podobně jako například v Německu). Zvláště markantní je to v případech provozu tramvají na zvýšených tramvajových tělesech.[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5

Komentáře: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023