Loterie u Masarykova nádraží
NÁVŠTĚVNOST


Loterie u Masarykova nádraží


16.05.2005 - Při průjezdu světelnou signalizací to chce někdy trochu štěstí. Na jednoduché křižovatce u Masarykova nádraží semafor reaguje na tramvaj jen někdy. Třeba když se ke křižovatce sjede víc vlaků, funguje semafor jako s pevným programem. Zcela bez preference.

Na SSZ Havlíčkova – Hybernská byla zavedena preference tramvají v roce 2003 v rámci realizace preference na pilotní lince číslo 3. Byla doplněna detekce tramvají a nasazena řídící logika s preferencí. Nebyla doplněna detekce silničních vozidel. Na SSZ je dvoufázové řízení.

Prvním problémem signalizace je detekce tramvají. Ta nebyla provedena optimálně ve směru z centra. Detektor byl umístěn příliš blízko ke křižovatce (cca 14 s jízdy od stopčáry), zatímco vhodná doba na reakci řadiče u tohoto SSZ je cca 25 s.

Místo stávajícího jednoho detektoru bylo vhodné umístit dva detektory do tramvajového trojúhelníku na Senovážném náměstí. Jeden ve směru od Jindřišské, druhý od Hlavního nádraží, v obou případech těsně za rozpojení trolejí. Umístění by odpovídalo nárokům na optimální detekci. Vedení od detektorů mohlo být vzduchem svedeno do stávající detektorové skříňky umístěné na sloupku na Senovážném náměstí.

Větším problémem signalizace je ale řídící logika. SSZ provádí předvýběr kolizní fáze a mírné prodlužování vlastní fáze. Chybí především prodlužování kolizní fáze a větší prodlužování vlastní fáze.

Signalizace proto mnohdy nedokáže optimálně reagovat při častějších nárocích tramvají krátce po sobě. Je pochopitelné, že nárazový příjezd několika tramvají k SSZ může mít za následek zřetelný nárůst zdržení tramvají, avšak v tomto případě je přírůstek zdržení neakceptovatelný.

Pozorováním bylo zjištěno značně nestabilní chování signalizace. Semafor reaguje na přihlášenou tramvaj často nepředvídatelným způsobem.

Proč? Řadič SSZ provádí zvláštní úkon. Stránky Preference pražských tramvají pořídily řadu videozáznamů z křižovatky. Ty prokazují, že v případě, kdy se ve směru do centra přihlásí k SSZ víc než jeden vlak, SSZ přestává tramvaje úplně preferovat a začíná fungovat bez preference!

Příklad fungování křižovatky Havlíčkova – Hybernská:
Video – dynamické řízení při sjetí více tramvají (10,08 MB)

Měření, které na křižovatce provedl Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy v únoru a březnu 2004, prokázalo za silného provozu snížení průměrného zdržení tramvají z 8,2 s na 6 s (-27%) a snížení podílu zdržených tramvají z 0,48 na 0,31 (-35%) oproti předchozímu stavu bez preference. Zavádění preference na křižovatkách mívá obvykle větší přínos. Více

SILNÁ PREFERENCE JE NEPOUŽITELNÁ?

Ještě jedna zajímavost. V řadiči SSZ jsou zřejmě minimálně tři signální programy. První je zcela bez preference, druhý s maximální preferencí a třetí s preferencí pouze částečnou. A právě ten je nyní používán.

Na signalizaci zřejmě krátkou dobu fungoval také program s maximální preferencí tramvají. Dá se to dovodit z problémů, které na křižovatce byly v minulosti. Stávalo se, že signalizace 'zamrzla' v poloze volno pro tramvaj. Z ostatních směrů se tvořily kolony.

SSZmístoprovoz linek MHD
1.052 Havlíčkova - HybernskáP 1 3, 5, 14, 24, 26, 51, 52, 54, 56

Preference tramvají za silného městského provozu musí být založena na celém souboru modifikací řízení podle nároků tramvají. Tramvaje je nutné preferovat na maximální možnou míru, ale přitom je nezbytné maximálně zkracovat preferenční zásahy do řízení tak, aby bylo možné účinně kompenzovat signály volno v kolizních směrech. Co nejvíce doby, v níž tramvaje nenárokují průjezd křižovatkou, je třeba rozdělovat podle potřeb ostatních účastníku provozu. Není přitom až tak důležité, že křižovatka není vybavena detekcí aut. Jejich nároky jsou dlouhodobě známé a lze je vkládat pevně.[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2021