Preference MHD v roce 2005
NÁVŠTĚVNOST


Preference MHD v roce 2005


05.01.2006 - Pro preferenci MHD v Praze byl rok 2005 vcelku úspěšný. Přibylo 12 signalizací s preferencí, jedna ze seznamu vypadla. Celkem ze 199 signalizací 94 preferuje tramvaje (47%). Nebýt nefungující detekce na dvou SSZ v Poděbradské ulici, mohlo jich být ještě víc. Ve městě přibylo cca 700 metrů podélných prahů, které oddělují kolejové těleso od vozovky. Přinášíme rozsáhlý přehled a hodnocení preferenčních opatření v roce 2005.

Největší akcí ve prospěch preference MHD byla v uplynulém roce rekonstrukce světelných signalizací na Plzeňské ulici. Bylo rekonstruováno celkem šest zařízení a na všech byla při té příležitosti zavedena preference tramvají. Přestože dvě z rekonstruovaných signalizací stále vykazují nedostatky řízení, jezdí nyní tramvaje Plzeňskou ulicí s výrazně menšími zdrženími na SSZ.

Další významnou akcí v oblasti preference MHD na světelných signalizacích byla úprava čtyř SSZ na Poděbradské ulici, ke které se navíc přidala softwarová úprava SSZ Harfa pro preferenci tramvají a zprovoznění detekce na SSZ Českomoravská – Zelený ostrov.

Bohužel, ze šesti těchto signalizací na trase pilotní linky preference MHD č. 3 přestala během roku 2005 fungovat detekce tramvají na dvou SSZ (Poděbradská – Podkovářská a Poděbradská – U Tesly) po výměně sloupů VO v Poděbradské ulici. Z tohoto důvodu přestala fungovat také preference na SSZ a signalizace byly dočasně vyjmuty ze seznamu SSZ s preferencí těchto stránek.

V roce 2005 přibylo na tramvajové síti jedno SSZ, dvě byla naopak zrušena (8.284 Sokolovská - U Balabenky a 4.473 Modřanská - odbočení tramvaje).

Vysvědčení 2005 - hodnocení všech změn na SSZ
Seznam SSZ na tramvajové síti

V oblasti liniové preference se podařilo osadit cca 700 metrů betonových tvarovek, které oddělují kolejové těleso od vozovky a zlepšují tak rychlost, plynulost a bezpečnost tramvajového provozu i ostatního provozu. Nové bumlíky se objevily v ulici Sokolovská a na Bubenském nábřeží. Prvky se naopak dosud nepodařilo osadit do ulice Plynární a Zenklovy.

Podélné dělící prahy - informace
Seznam podélných dělících prahů na tramvajové síti

AUTOBUSY

V roce 2005 bylo zřízeno 150 m vyhrazeného pruhu pro autobusy v ulici Na Pankráci v úseku Na Veselí – Náměstí Hrdinů ve směru do centra a 600 m vyhrazeného pruhu pro autobusy v ulici Zálesí v úseku Nad Lesním divadlem – Štúrova taktéž ve směru do centra.[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024